Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 20/04/2016

work

Transfer zasiłku dla bezrobotnych

Z reguły, aby pobierać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba mieszkać w kraju, który zasiłek wypłaca. Jednak w określonych sytuacjach można w poszukiwaniu pracy wyjechać do innego kraju UE i nadal otrzymywać zasiłek z kraju, w którym nabyliśmy do niego prawo.

Możesz wtedy przez co najmniej 3 miesiące nadal otrzymywać zasiłek z kraju UE, w którym ostatnio pracowałeś. Czas pobierania zasiłku może zostać maksymalnie wydłużony do 6 miesięcy  ̶ zależy to od instytucji, która go wypłaca.

Możesz to zrobić tylko, jeśli jesteś:

  • osobą całkowicie bezrobotną (nie częściowo ani okresowo)
  • oraz osobą uprawnioną do zasiłku dla bezrobotnych w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

Przed wyjazdem musisz:

  • być od co najmniej 4 tygodni zarejestrowany jako osoba bezrobotna poszukująca pracy (możliwe są wyjątki) w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej
  • wystąpić o formularz U2 ( dawniej E 303) — jest to zezwolenie na przeniesienie zasiłku dla bezrobotnych za granicę z systemu w Twoim kraju pochodzenia.

Zezwolenie to jest ważne tylko w jednym kraju. Jeśli chcesz przenieść swój zasiłek dla bezrobotnych do innego kraju, musisz wystąpić o wydanie kolejnego formularza U2. Dowiedz się w urzędzie pracy, czy musisz w tym celu wrócić do kraju, czy też można to zrobić na odległość.

Po przyjeździe do nowego kraju będziesz musiał:

  • zarejestrować się w krajowej służbie zatrudnienia jako osoba poszukująca pracy w terminie 7 dni od dnia, w którym przestałeś być do dyspozycji krajowych służb zatrudnienia w kraju, który opuściłeś
  • przy rejestracji przedstawić formularz U2 (dawniej E 303)
  • zgodzić się na wszelkie kontrole, którym poddaje się osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych w nowym kraju (tak jakby to przez służby tego kraju miał być wypłacany zasiłek).

Warto dowiedzieć się, jakie są prawa i obowiązki osób szukających pracy w nowym kraju. Mogą bardzo się różnić od praw i obowiązków w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

Wypłacana będzie Ci ta sama kwota, co poprzednio, bezpośrednio na Twoje konto bankowe w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

Aby zachować swoje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, musisz wrócić do wypłacającego go kraju do dnia wygaśnięcia Twojego prawa do zasiłku lub w dniu jego wygaśnięcia.

Pamiętaj, że jeśli jesteś obywatelem Chorwacji, mogą Cię obowiązywać zasady tymczasowo ograniczające Twoje prawo do pracy w innych krajach UE.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Jeśli chcesz pozostać za granicą dłużej niż 3 miesiące, musisz wystąpić o przedłużenie transferu należnych świadczeń do krajowej służby zatrudnienia w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej, i uzasadnić konieczność przedłużenia. Postaraj się udowodnić służbom zatrudnienia, że masz realne szanse na znalezienie pracy w nowym kraju. W przeciwnym wypadku możesz spotkać się z odmową.

Złóż wniosek o przedłużenie możliwie najwcześniej. Musisz to zrobić przed upływem pierwszych trzech miesięcy.

Równe traktowanie

Jako osobie poszukującej pracy przysługuje Ci prawo do takiego samego traktowania jak obywatelom tego kraju pod względem:

  • dostępu do pracy
  • wsparcia ze strony służby zatrudnienia
  • wsparcia finansowego w poszukiwaniu pracy.

Władze kraju, w którym szukasz pracy, mogą poczekać, aż rzeczywiście zwiążesz się z miejscowym rynkiem pracy, zanim udostępnią Ci niektóre rodzaje wsparcia finansowego w poszukiwaniu pracy, takie jak niskooprocentowane pożyczki dla osób bezrobotnych rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Odpowiednio długi czas pobytu i poszukiwania pracy w danym kraju może być uznany za rzeczywisty związek z krajowym rynkiem pracy.

Prawo UE
Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

27 państw UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria

Retour au texte en cours.