Navigointipolku

Päivitetty : 27/10/2016

travel

Lentomatkustajan oikeudet

Lentomatkustajalla on EU:ssa tiettyjä oikeuksia jo ennen matkan aloittamista:

  • Lentolippua ostaessasi sinulta ei voida veloittaa korkeampaa hintaa sen perusteella, missä asut tai mikä on kansallisuutesi. Tämä pätee myös, jos ostat lentolippusi verkosta.
  • Varausprosessin alusta alkaen on kaikkien verojen, maksujen sekä lisä- ja palvelumaksujen oltava näkyvissä ja mukana kokonaishinnassa. Tämä helpottaa eri lentoyhtiöiden hintojen vertailua. 

Myös kaikki valinnaiset lisämaksut (kuten matkavakuutus) on ilmoitettava selvästi, ja asiakkaan on voitava hyväksyä ne vapaaehtoisesti.  Epäselvästä verkkokaupan hinnoittelusta voi EU:ssa tehdä ilmoituksen oman asuinmaan kansallisille viranomaisille .

Lennolle pääsyn epääminen, lennon viivästyminen tai peruuntuminen, matkustusluokan muuttaminen

Jos pääsysi lennolle evätään, jos lento viivästyy tai peruuntuu tai jos sinut sijoitetaan lentolipussasi mainittua korkeampaan tai alhaisempaan matkustusluokkaan, sinulla on tiettyjä oikeuksia, kun lentosi lähtee EU:ssa sijaitsevalta lentoasemalta. Lentoihin, jotka saapuvat EU:n ulkopuolelta EU:ssa sijaitsevalle lentoasemalle, näitä oikeuksia sovelletaan vain, jos lentoa liikennöi joltakin EU-maalta, Islannilta, Norjalta tai Sveitsiltä liikenneluvan saanut lentoyhtiö.

Kaikissa näissä tapauksissa lentoyhtiön velvollisuus on tiedottaa matkustajille heidän oikeuksistaan, jotka voivat vaihdella tapauksesta riippuen.

Lento viivästyy 2–5 tuntia tai enemmän

Jos lennon lähtö viivästyy 2–5 tuntia, sinulla on oikeus saada huolenpitoa (juomaa, ruokaa, mahdollisuus puheluun tai viestin lähettämiseen) ja tarvittaessa hotellimajoitus (sekä kuljetus lentoaseman ja majapaikan välillä) riippuen lentomatkan ja myöhästymisen pituudesta.

Jos lentosi lähtö viivästyy yli 5 tuntia, sinulla on oikeus hyvitykseen tekemättä jääneeltä matkaosuudelta. Jos valitset tämän vaihtoehdon, lentoyhtiön ei enää tarvitse järjestää sinulle jatkokuljetusta tai antaa muuta apua.

Jos lentosi lähtö viivästyy ja saavut lopulliseen määränpäähän yli 3 tuntia myöhässä, sinulla on avun lisäksi oikeus saada korvausta (ks. seuraava kohta).

Korvaus lennon pituuden mukaan

Viivästys määränpäässä Lentomatkan pituus Korvaus
EU:n alueella
3 tuntia tai enemmän Enintään 1 500 km 250 euroa
  Yli 1 500 km 400 euroa
Lennot EU:n alueella olevan ja EU:n ulkopuolella olevan lentokentän välillä
3 tuntia tai enemmän Enintään 1 500 km 250 euroa
  1 500–3 500 km 400 euroa
  Yli 3 500 km 600 euroa

Lennon peruuntuminen tai lennolle pääsyn epääminen

Jos lento on peruutettu ja siitä ilmoitettiin sinulle alle 2 viikkoa ennen suunniteltua lentoajankohtaa, tai jos sinulta evätään pääsy lennolle, sinulla on oikeus saada

  • kuljetus lopulliseen määränpäähäsi vastaavalla korvaavalla liikennevälineellä tai
  • hyvitys lentolipusta tai
  • ilmainen kuljetus alkuperäiseen lähtöpaikkaasi, jos kyseessä on jatkolento ja
  • 250–600 euron suuruinen korvaus riippuen lentosi pituudesta (km). Jos lentoyhtiö tarjoaa sinulle toista lentoa ja saavut lopulliseen määränpäähäsi 2, 3 tai 4 tuntia myöhässä (riippuen lennon kestosta), korvausta voidaan pienentää 50 % (ks. seuraava kohta).

Uudelleenreitityksen yhteydessä sinulla on myös oikeus huolenpitoon (juomaa, ruokaa, mahdollisuus puheluun tai viestin lähettämiseen) ja tarvittaessa hotellimajoitukseen (myös matkat hotellin ja lentoaseman välillä) riippuen viivästyksen pituudesta.

Korvaus lennon peruuntumisesta tai lennolle pääsyn epäämisestä uudelleenreitityksen yhteydessä

Viivästys määränpäässä Lentomatkan pituus Korvaus
EU:n alueella
2 tuntia Enintään 1 500 km 125 euroa
3 tuntia Yli 1 500 km 200 euroa
Lennot EU:n alueella olevan ja EU:n ulkopuolella olevan lentoaseman välillä
3 tuntia 1 500–3 500 km 200 euroa
4 tuntia Yli 3 500 km 300 euroa

Matkustusluokan korottaminen tai alentaminen

Jos sinut sijoitetaan lentolipussasi mainittua ylempään matkustusluokkaan (upgrading), lentoyhtiö ei voi pyytää sinulta mitään lisämaksuja.

Jos sinut sijoitetaan alempaan matkustusluokkaan (downgrading), sinulla on oikeus saada korvausta 30 %, 50 % tai 75 % lipun hinnasta riippuen lennon pituudesta (km).

Jos samalla lentolipulla on kaksi tai useampi jatkolento, korvausta maksetaan vain siltä lennolta, jonka jouduit matkustamaan alemmassa matkustusluokassa, eikä koko matkan osalta.

Oikeutesi poikkeuksellisissa olosuhteissa

Jos lentosi on peruutettu "poikkeuksellisten olosuhteiden", kuten huonon sään tai lennonjohdon lakon vuoksi, lentoyhtiö ei ole korvausvelvollinen. Lentoyhtiön on kuitenkin tarjottava asianmukaista apua, kun odotat korvaavaa kuljetusta.  Sinulla on myös oikeus

  • saada lentolipun hinnan palautus 7 päivän kuluessa tai
  • jatkaa matkaa lopulliseen määränpäähän korvaavalla kuljetuksella niin pian kuin mahdollista tai
  • tehdä uusi varaus myöhemmälle itse valitsemallesi ajankohdalle tai
  • saada kuljetus lentoasemalle tai lentoasemalta, jos lento saapuu tai lähtee eri lentoasemalta kuin varauksessa oli ilmoitettu.

Valitukset ja oikeussuojakeinot

EU:n alueelta lähtevät lennot

Jos lennolle pääsy evätään tai lento on viivästynyt tai peruttu eikä EU:n lentomatkustajien oikeuksia mielestäsi ole noudatettu, voit valittaa asiasta lentoyhtiölle.  Voit tehdä valituksen EU-lomakkeella [119 KB] . Säilytä itselläsi kopio lomakkeesta.

Lentoyhtiön pitäisi vastata 2 kuukauden kuluessa. Jos vastausta ei kuulu tai se ei tyydytä sinua, voit ottaa yhteyttä sen EU-maan kansallisiin viranomaisiin pdf English , jonka alueella ongelmatapaus on sattunut.

Jos kyse on rahallisesta korvauksesta ja lentoyhtiö on sijoittautunut johonkin EU-maahan ja on mukana vaihtoehtoisessa riitojenratkaisujärjestelmässä English (ADR), voit tehdä valituksen sitä kautta.  Jos ostit lentolippusi verkosta, voit tehdä valituksen verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston English kautta.

EU:n alueelle saapuvat lennot (EU:n lentoyhtiöiden operoimat lennot)

Jos ongelmatapaus sattui EU:n ulkopuolella sijaitsevalla lentoasemalla mutta koski EU:ssa rekisteröityä lentoyhtiötä, voit tehdä valituksen sen EU-maan kansallisille viranomaisille pdf English , johon ensiksi saavuit.

Kadonneet, vahingoittuneet tai viivästyneet matkatavarat

Kirjatut matkatavarat

Jos kirjatut matkatavarasi katoavat, vahingoittuvat tai saapuvat myöhässä, sinulla voi olla oikeus saada lentoyhtiöltä korvaus, joka on enintään noin 1 220 euroa.   Jos vahinko kuitenkin aiheutui kirjatun matkatavaran viallisuudesta, oikeutta korvaukseen ei ole.

Käsimatkatavara

Jos käsimatkatavarasi vahingoittuu, lentoyhtiö on vastuussa, jos vahinko johtuu sen virheestä.

Matkavakuutus

Jos otat matkalle mukaan arvoesineitä, voit lisämaksua vastaan pyytää lentoyhtiötä korottamaan korvausvastuutaan (yli 1 220 euron). Tällöin sinun on tehtävä asiasta lentoyhtiölle ilmoitus viimeistään lähtöselvityksen yhteydessä. Jos haluat varmistaa, että saat riittävän suuren korvauksen, on parasta ottaa yksityinen matkavakuutus.

Valitukset

Valitus kadonneista tai vahingoittuneista matkatavaroista on tehtävä kirjallisesti lentoyhtiölle 7 päivän kuluessa – tai 21 päivän kuluessa matkatavaroiden vastaanottamisesta, jos kyseessä on myöhässä saapunut matkatavara. Valituksen tekoon ei ole vakiomuotoista EU-lomaketta.

Tarvitsetko asiantuntija-apua?
Apua ja neuvontaa