Navigointipolku

Päivitetty : 05/04/2016

living-abroad

Työssäkäyvien ja eläkeläisten oleskeluoikeudet

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n kansalaisena sinulla on oikeus oleskella toisessa EU-maassa. Jos oleskelusi kestää alle kolme kuukautta, tarvitset vain voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen tai passin.

Useissa EU-maissa on aina pidettävä mukana maan omaa henkilöllisyystodistusta tai passia.

Jos henkilöllisyyspaperit unohtuvat kotiin, näissä maissa voit saada sakon tai joutua pidätetyksi, mutta maasta karkottamiselle tämä ei vielä ole riittävä peruste.

Maakohtaiset vaatimukset:

Valitse maa

Valitse maa

Yhteiset oikeudet kaikissa EU-maissa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Maassa oleskelusta ilmoittaminen

Muutamissa EU-maissa sinun on ilmoitettava maassa oleskelustasi kohtuullisen ajan kuluessa. Muuten sinulle voidaan määrätä rangaistus, joka voi olla esimerkiksi sakko.

Maastapoistaminen

Uusi asuinmaasi voi poikkeustapauksessa päättää poistaa sinut maasta. Perusteena voi olla yleinen järjestys tai turvallisuus tai kansanterveys. Viranomaisten on kuitenkin todistettava, että muodostat vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Työssäkäyvät

Sinulla on oikeus asua missä tahansa EU-maassa, jos olet siellä töissä tai työkomennuksella tai toimit itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Työttömäksi jääminen

Jos menetät työpaikkasi toisessa maassa asuessasi, voit säilyttää oikeutesi asua ja työskennellä kyseisessä maassa, jos olet

 • tilapäisesti työkyvytön sairauden tai tapaturman vuoksi
 • ilmoittautunut työnhakijaksi, kun olet ollut
  • työssä yli vuoden, jos työsopimuksesi on tehty toistaiseksi voimassa olevaksi
     tai
  • työssä alle vuoden (jolloin sinulla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun maan omien kansalaisten kanssa vielä vähintään kuuden kuukauden ajan)
 • aloittamassa ammattiopintoja (jos olet itse irtisanoutunut työpaikastasi, koulutuksen täytyy jollakin tavalla liittyä aikaisempaan työhösi).

Eläkeläiset

Jos olet eläkeläinen, voit asua toisessa EU-maassa, jos sinulla on

 • kattava sairausvakuutus kyseisessä maassa
 • riittävät tulot (mistä tahansa lähteestä), jotta et tarvitse toimeentulotukea.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Kolmen ensimmäisen uudessa maassa oleskelukuukautesi aikana sinua ei voida velvoittaa rekisteröimään oleskeluoikeuttasi (hankkimaan maassaoleskeluoikeutesi todistavaa asiakirjaa), mutta voit tehdä sen, jos haluat.

Kun kolme kuukautta on kulunut, sinua voidaan vaatia rekisteröimään oleskeluoikeutesi viranomaisen luona (yleensä kunnanvirastossa tai poliisiasemalla).

Lisätietoa oleskeluoikeuden rekisteröinnistä ulkomailla .

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

Voit asua toisessa EU-maassa niin kauan kuin täytät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat kehottaa sinua poistumaan maasta.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää poistaa sinut maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että muodostat todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

Jos olet asunut laillisesti toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan työntekijänä, eläkeläisenä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, saat automaattisesti pysyvän oleskeluoikeuden maassa. Voit siis oleskella maassa niin kauan kuin haluat.

Oleskelu katsotaan yhtäjaksoiseksi seuraavista poissaoloista huolimatta:

 • tilapäinen poissaolo (alle kuusi kuukautta vuodessa)
 • pitempi poissaolo pakollisen asepalveluksen vuoksi
 • yksi kahdentoista kuukauden yhtäjaksoinen poissaolo esimerkiksi raskauden ja synnytyksen, vakavan sairauden, työskentelyn, ammattiopintojen tai työkomennuksen tai muun merkittävän syyn vuoksi.

Voit menettää oikeutesi pysyvään oleskeluun, jos asut maan ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.

Työssä olleet ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimineet

Voit saada pysyvän oleskeluoikeuden jo aiemmin, jos olet lopettanut työnteon seuraavista syistä:

 • olet eläkkeellä ja olet ollut maassa työssä kuluneen vuoden aikana tai asunut siellä yhtäjaksoisesti kolmen vuoden ajan
 • olet pysyvästi työkyvytön ja olet asunut maassa yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan
 • olet pysyvästi työkyvytön työtapaturman tai työperäisen sairauden vuoksi. Tässä tapauksessa sinulla on oikeus jäädä maahan riippumatta siitä, kuinka kauan olet siellä asunut.

Pysyvän oleskeluoikeuden todistava asiakirja

Miten haetaan pysyvää oleskeluasiakirjaa, joka todistaa EU-kansalaisen oikeuden oleskella maassa ehdoitta?

Maastapoistaminen

Poikkeustapauksissa asuinmaasi voi päättää poistaa sinut maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että sinun osoitetaan todistettavasti muodostavan erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

EU-lainsäädäntö
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa

  tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.