Navigācijas ceļš

Atjaunināts 02/2015

Atjaunināts 02/2015

Darba līguma noteikumi


Kopīgot 
		Kopīgot vietnē Facebook
	
		Kopīgot vietnē Twitter
	
		Kopīgot vietnē google+
	
		Kopīgot vietnē linkedIn

Darba līgumi

ES tiesību normās ir noteikts, kāda informācija jums kā darba devējam jāsniedz saviem darbiniekiem par viņu darba līgumiem.

Dažās ES valstīs turpmākie noteikumi var neattiekties uz darba ņēmējiem, kas pie jums strādā ne ilgāk par 1 mēnesi vai mazāk nekā 8 stundas nedēļā.

Plašāka informācija par citām valstīm:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

 

Pienākums sniegt informāciju

Sākot darba attiecības ar darba ņēmējiem, jums viņiem jāsniedz vismaz šāda informācija:

 • darba līguma puses,
 • darba veikšanas vieta - ja nav noteiktas darba veikšanas vietas, jānorāda, ka darbinieks strādās dažādās vietās, minot arī uzņēmuma reģistrācijas adresi,
 • amata nosaukums, pakāpe, kategorija vai īss darba apraksts,
 • līguma sākuma datums,
 • darba attiecību ilgums, ja līgums tiek slēgts uz noteiktu laiku,
 • apmaksāto atvaļinājuma dienu skaits gadā,
 • uzteikuma termiņš, kas jums un darba ņēmējam jāievēro, ja viena puse vēlas izbeigt līgumu,
 • sākotnējā pamatalga, citi atalgojuma elementi, algas izmaksas biežums,
 • darba dienas vai darba nedēļas parastais ilgums,
 • koplīgumi, kas regulē darba apstākļus, ja tas attiecas uz konkrēto gadījumu.

Attiecībā uz ikgadējo atvaļinājumu, uzteikuma termiņu, darba laiku un samaksu darba devējam pietiek atsaukties uz piemērojamajiem likumiem un administratīvajiem noteikumiem.

Ja darba ņēmējiem būs jāstrādā citā valstī (sk. Norīkojums darbā uz ārzemēm), jums viņi iepriekš jāinformē:

 • par norīkojuma ilgumu,
 • par valūtu, kādā viņiem tiks izmaksāta alga,
 • par piemaksām, kuras viņi varēs saņemt, kamēr strādās ārzemēs,
 • par nosacījumiem attiecībā uz atgriešanos.

Kad un kā jāsniedz informācija?

Minētā informācija jums jāsniedz rakstveidā darba ņēmējiem, kas ar jums sāk darba attiecības, ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā, kopš viņi sākuši pie jums strādāt.

Šo informāciju var darīt zināmu:

 • rakstveida darba līgumā,
 • vēstulē, kurā izklāstītas saistības,
 • vienā vai vairākos rakstveida dokumentos, kuros ietverta iepriekš minētā informācija.

Izmaiņas darba attiecībās

Jums rakstiski jāinformē savi darba ņēmēji par jebkādām izmaiņām viņu darba līgumos ne vēlāk kā 1 mēnesi kopš šo izmaiņu iestāšanās. Ja izmaiņas vajadzīgas tāpēc, ka mainījušies likumi vai administratīvie noteikumi, nav nepieciešams sagatavot dokumentu, ar ko tiek grozīts sākotnējais līgums.

Darbinieku informēšana un konsultēšanās ar viņiem

Ja jūsu uzņēmumā ir vairāk nekā 50 darbinieku (vai 20, ja esat lielāka uzņēmuma struktūrvienība), jums ir juridisks pienākums viņus informēt par:

 • jaunākajām un turpmāk iespējamajām tendencēm uzņēmuma darbībā un ekonomiskajā situācijā,
 • stāvokli nodarbinātības ziņā,
 • varbūtējām būtiskām izmaiņām darba organizācijā vai līgumattiecībās.

Šī informācija darbinieku pārstāvjiem jāsniedz laikus, lai viņi pagūtu sagatavoties oficiālām apspriedēm ar jums par attiecīgajiem jautājumiem

Darbinieku pārstāvjiem (vai citiem lietpratējiem, kas viņiem palīdz) ar likumu ir aizliegts izpaust personālam informāciju, kas viņiem ir konfidenciāli uzticēta.

 

 

Cik ilgs var būt darba laiks?

 

 

Ja jums ir darbinieki, jums jāzina galvenie noteikumi par darba laiku. Šie noteikumi attiecas uz minimālajiem diennakts un nedēļas atpūtas laikiem, kā arī ikgadējo atvaļinājumu un maksimālo darba laiku nedēļā. ES dalībvalstis var piemērot arī izdevīgākus noteikumus.

Maksimālais darba laiks un atpūtas laiks

Jums kā darba devējam jānodrošina, lai jūsu darbinieku vidējais darba laiks nedēļā (ieskaitot virsstundas) nepārsniegtu 48 stundas. Darbiniekiem jābūt iespējai diennaktī atpūsties vismaz 11 stundas pēc kārtas. Turklāt jums jānodrošina darbiniekiem vismaz 24 stundu nepārtrauktas atpūtas periods reizi 7 dienās.

Pārtraukums un ikgadējais atvaļinājums

Ja jūsu darbinieki strādā vairāk nekā 6 stundas dienā, jums jānodrošina viņiem pārtraukums (tā ilgums noteikts darba koplīgumos vai valsts tiesību aktos).

Bez diennakts un nedēļas atpūtas laikiem katram darba ņēmējam ir tiesības uz vismaz 4 nedēļām apmaksāta atvaļinājuma gadā. Atvaļinājumu nevar kompensēt ar samaksu, izņemot gadījumu, ja darba attiecības ir beigušās, pirms darbinieks paguvis izņemt sev pienākošos ikgadējo atvaļinājumu.

Nakts darbs

Nakts darbs ir vismaz 7 stundu maiņa, no kurām vismaz 3 stundām jāiekrīt laikā no pusnakts līdz plkst. 5 no rīta.

Nakts darba veicējiem jāstrādā ne ilgāk par vidēji 8 stundām 24 stundu intervālā. Ja darbs ir bīstams vai saistīts ar paaugstinātu fizisku vai garīgu slodzi, tas nedrīkst pārsniegt 8 stundas dienā.

Nakts darba veicējiem ir tiesības uz bezmaksas veselības pārbaudi, iekams viņi sāk veikt nakts darbu, kā arī uz regulārām bezmaksas veselības pārbaudēm turpmāk (ievērojot medicīnisko konfidencialitāti). Ja nakts maiņas darbiniekiem rodas veselības problēmas, kuru iemesls ir nakts darbs, viņi jāpārceļ uz dienas maiņu, ja vien tas ir iespējams.

Ja darba stundas netiek skaitītas vai nav iepriekš noteiktas, kā tas varētu būt vadošajām amatpersonām vai ģimenes uzņēmumos, noteikumus par darba laiku var nepiemērot.

 Šo noteikumu izņēmumi pieļaujami arī šādās jomās:

 • drošība un novērošana,
 • nozares, kurās tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams pārtraukt darbu,
 • dzelzceļa transports,
 • lauksaimniecība,
 • tūrisms.

Transportlīdzekļu apkalpes darbinieki

Transportlīdzekļu apkalpes darbinieki ir darba ņēmēji, kas nodrošina pasažieru vai preču transporta pakalpojumus pa sauszemes ceļiem, dzelzceļu, gaisu vai ūdensceļiem. Uz viņu darba laiku attiecas citi noteikumi.

Jauniešu darbs

Ja vēlaties pieņemt darbā jauniešus, atcerieties, ka viņiem jābūt vismaz 15 gadus veciem (šis vecums ir lielāks valstīs, kur skola obligāti jāapmeklē arī pēc 15 gadu vecuma).

Jauniešus, kas ir jaunāki par 15 gadiem, var nodarbināt kultūras, mākslas, sporta vai reklāmas pasākumos, iepriekš saņemot atļauju no kompetentās iestādes.

Bērni, kuriem ir apritējuši vismaz 14 (tomēr vēl ne 15) gadi, drīkst strādāt programmās, kurās mācības apvienotas ar darbu vai praksi. Vismaz 14 (dažos gadījumos 13) gadus veci bērni drīkst strādāt vieglu darbu. Darbojas stingri noteikumi, kas regulē jauniešu darba laiku, nakts darbu un citus aspektus. ES valstis šajā ziņā var paredzēt par minimālajām prasībām čeština magyar pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [718 KB] stingrākus noteikumus.

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrā gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Nosūtiet e-pasta vēstuli tuvākajai uzņēmējdarbības organizācijai

Lielākajā daļā Eiropas valstu English darbojas vietējo uzņēmējdarbības organizāciju tīkls Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network), kas var sniegt jums palīdzību.

Izvēlieties valsti un pilsētu un ierakstiet savu jautājumu zemāk esošajā logā:

Paldies! Jūsu ziņojums ir aizsūtīts.
Tehnisku problēmu dēļ jūsu ziņojumu nevarēja aizsūtīt. Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz!

Valsts

Apvienotā Karaliste

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Beļģija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgārija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čehijas Republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dānija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grieķija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Horvātija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Itālija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Nieuwegein

Norvēģija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugāle

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumānija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Prešov

Slovēnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Somija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Spānija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vācija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Zviedrija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Ierakstiet savu jautājumu šeit *

* obligāti aizpildāms lauks (jums šeit jāievada dati)