Navigācijas ceļš

Atjaunināts 07/2016

Atjaunināts 07/2016

Ekodizains

Mūslaikos tiek uzskatīts, ka ražojumu izstrādātājiem un importētājiem ir jācenšas mazināt energopatēriņš un visos komercdarbības posmos jādomā par energoefektivitāti. Ar ekodizaina palīdzību varam aizsargāt vidi, ražojot viedākas preces. Brošūra par ekodizainu (2012) English [2 MB]

Ekodizaina prasības:

 • pieņem katram preču veidam atsevišķi,
 • nosaka ražojuma minimālos ekoloģiskos raksturlielumus, lai mazinātu tā ietekmi uz vidi,
 • jāizpilda attiecībā uz visiem ES teritorijā pārdotajiem ražojumiem,
 • ir balstītas uz ražojuma ietekmi uz vidi visā aprites ciklā (izstrāde, ražošana, sadale un iznīcināšana pēc izmešanas).

Ja ražojat vai importējat:

 • enerģiju patērējošus ražojumus, kuru darbībā tiek izmantota, ģenerēta, pārvadīta vai mērīta enerģija (elektrība, gāze, fosilie kurināmie), – piemēram, apkures katlus, televizorus, transformatorus, rūpniecības ventilatorus, krāsnis utt.,
 • ar enerģiju saistītus ražojumus, kas paši nepatērē enerģiju, bet var palīdzēt to ietaupīt. Tie ir, piemēram, logu izolācijas materiāli, vannas istabu aprīkojums (kā dušas uzgaļi, krāni) u.c.,

jums jāievēro Direktīva 2009/125/EK par ekodizaina prasībām, kas izvirzītas ar enerģiju saistītiem ražojumiem (t.s. ekodizaina direktīva) un tās īstenošanas akti pdf English .

Ekodizaina direktīvas prasības neattiecas uz uzņēmumiem tiešā veidā. ES valstīm jāpieņem savi tiesību akti, kas gādā par atbilstību direktīvas prasībām. Savukārt īstenošanas akti ir tieši piemērojami visās ES dalībvalstīs un līdz ar to attiecas uz visiem ES uzņēmumiem.

Saskaņotie standarti

Uzskata, ka ražojumi, kas atbilst Eiropas standartizācijas iestāžu ( CENELEC English un CEN English ) pieņemtajiem harmonizētajiem standartiem, atbilst arī īstenošanas aktu prasībām. Vairāki ES saskaņotie standarti pakāpeniski tiks publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, lai atbalstītu līdz šim pieņemto ekodizaina pasākumu īstenošanu.

Divi prasību veidi

 • Īpašās – nosaka robežvērtības (maksimālais enerģijas patēriņš, minimālais pārstrādāto materiālu daudzums utt.).
 • Vispārējās – nenosaka robežvērtības, bet var paredzēt, ka:
  • jūsu precei jābūt energotaupīgai vai pārstrādājamai,
  • jums jāsniedz informācija par preces lietošanu un apkopi, lai tā atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi,
  • jums jāveic ražojuma aprites cikla analīze, lai varētu atrast tehniskā risinājuma alternatīvas un uzlabojumu iespējas.

Pēc jauno minimālo prasību ieviešanas tagad 28 ES dalībvalstīs ir aizliegts pārdot visas šīm prasībām neatbilstošās preces. Piemērs: kvēlspuldzes, kas no 2009. gada ir pakāpeniski izņemtas no aprites.

Kādām precēm jāatbilst ekodizaina prasībām?

No 2012. gada beigām īpaši tiesību akti attiecas uz turpinājumā uzskaitītajām precēm.

Ārējie barošanas avoti

 • Elektroenerģijas patēriņš, kad nav slodzes
 • Vidējā aktīvā efektivitāte

Virtuves ierīces

 • Plītis
 • Ledusskapji
 • Saldētavas
 • Trauku mazgājamās mašīnas

Mājsaimniecības ierīces

 • Veļas mazgājamās mašīnas
 • Veļas žāvētāji
 • Putekļusūcēji
 • Datori
 • Televizori

Apkures un dzesēšanas ierīces

 • Sildītāji
 • Ūdens sildītāji
 • Karstā ūdens glabāšanas tvertnes
 • Gaisa kondicionētāji
 • Ventilatori
 • Rūpnieciskie ventilatori

Elektroenerģijas patēriņš

 • Mājas un biroja iekārtu patēriņš gaidstāves režīmā un tad, kad ierīce izslēgta

Mājas apgaismojuma un rūpnieciskās apgaismojuma ierīces

 • Lampas, kuru virzienu var vai nevar mainīt
 • Gaismu izdalošu diožu lampas un saistītās ierīces
 • Luminiscences lampas (bez integrētas droseles)
 • Augstas intensitātes gāzizlādes lampas
 • Droseles un apgaismes iekārtas, ko izmanto šādu lampu ekspluatācijā

Prasības izvirzītas arī šādām precēm:

 • ūdens sūkņi,
 • attēlveidošanas ierīces,
 • elektrodzinēji,
 • vienkāršās televizora papildierīces,
 • cirkulācijas sūkņi.

Uz karstā ūdens apkures katliem attiecas Direktīva 92/42/EEK par efektivitātes prasībām jauniem karstā ūdens apkures katliem, kas tiek kurināti ar šķidriem vai gāzveida kurināmiem pdf English (ar nominālo jaudu no 4 kW līdz 400 kW).

Ekodizaina direktīva neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas domāti cilvēku vai preču transportam.

 

Ekodizaina direktīva – ražojumi, uz kuriem attiecas izpildes akti pdf English [159 KB]

Vēl vairāk birokrātijas un regulējuma?

Direktīvā paredzēta iespēja dot priekšroku pašregulējošām iniciatīvām, ja ar to palīdzību politikas mērķus var sasniegt ātrāk vai lētāk nekā, ievērojot obligātās prasības.

Uzziņām

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Sazināties ar specializētajiem palīdzības dienestiem

Padomi par jūsu tiesībām, ko garantē ES / Atrisināt problēmas ar valsts iestādi