Navigointipolku

Millaisiin kysymyksiin

 

Kysymyksiä voivat lähettää

 • yksityishenkilöt, jotka ovat jonkin EU-maan, Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalaisia
 • muut kuin EU-kansalaiset, jotka ovat EU-kansalaisen perheenjäseniä tai asuvat jossakin EU-maassa
 • EU:n/EU-maiden tieto- ja neuvontapalvelut yksityishenkilöiden puolesta
 • yritykset, joiden kotipaikka on EU:ssa.

Kysymysten tulee liittyä

 • todelliseen (ei teoreettiseen) tilanteeseen – esimerkiksi jos henkilö aikoo muuttaa toiseen EU-maahan, se katsotaan tositilanteeksi
 • EU-lainsäädännössä vahvistettuihin kansalaisen oikeuksiin yhdessä tai useammassa EU-maassa.

Tyypillisiä aiheita

 • toisessa EU-maassa matkustavan, asuvan, työskentelevän, eläkepäiviä viettävän tai opiskelevan oikeudet
 • kuluttajan oikeudet EU:ssa.

Neuvonta EI tee seuraavaa

 • se ei käsittele tapauksia, joissa sovelletaan yksinomaan kansallista lainsäädäntöä (se vastaa vain kysymyksiin, jotka liittyvät EU-lainsäädäntöön)
 • se ei anna perusteellista oikeudellista neuvontaa, analysoi asiakirjoja eikä tapaa kysyjiä henkilökohtaisesti
 • se ei korvaa juristien antamaa oikeudellista neuvontaa tai oikeusapua eikä toimi kenenkään laillisena edustajana
 • se ei aja kysyjän asiaa eikä ryhdy toimiin yritysten tai viranomaisten osalta.

Neuvonta vastaa aina kun mahdollista Seuraavat eivät kuitenkaan kuulu sen toimialaan:

 • tietopyynnöt, joihin löytää vastauksen helposti internetistä tai jotka koskevat EU:n politiikkaa
 • vain yhden maan asioita koskevat kysymykset ja tapaukset, joissa toiminta ei liity useampaan maahan
 • yksinomaan kansalliseen lainsäädäntöön (ei EU-lainsäädäntöön) liittyvät kysymykset
 • EU:n ohjelmista maksettavaa tukea tai rahoitusta koskevat kysymykset
 • kysymykset, joita kaupalliset organisaatiot tai yritykset, kuten lakiasiaintoimistot, esittävät asiakkaidensa puolesta.
Esimerkkejä kysymyksistä,
joihin neuvonta vastaa:
”Olen Itävallassa työskentelevä Puolan kansalainen. Voinko saada perhe-etuuksia Itävallassa, vaikka vaimo ja lapset asuvat Puolassa?”
”En pääse ammattirekisteriin enkä voi työskennellä koneinsinöörinä Kreikassa, koska Kreikan viranomaiset eivät hyväksy Isossa-Britanniassa suorittamaani alan tutkintoa. Mitä voin tehdä?”
 
Esimerkkejä kysymyksistä,
joihin neuvonta ei vastaa:
”Olen jo kahteen otteeseen pyytänyt … kotikuntaani rakentamaan tien tontille, jonka omistan kotikylässäni.” (kyseessä kansallinen ongelma)
”Olen Edinburghin yliopistossa opiskeleva Italian kansalainen … Onko EU:lla apurahoja, jota voisin hakea?” (kysymys koskee apurahaa)