Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 23/04/2019

Vadītāja apliecības atjaunošana un apmaiņa

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Jums var būt tikai viena ES vadītāja apliecība. Šo apliecību izdod tās ES valsts iestādes, kurā pastāvīgi dzīvojat.

Ja esat pārcēlies uz citu ES valsti un jūsu ES vadītāja ir nozaudēta, nozagta, sabojāta vai tai beidzies derīguma termiņš, jums vadītāja apliecība jāatjauno, jāaizstāj vai jānomaina valstī, kur pastāvīgi dzīvojat.

Uzziniet arī, ko darīt tad, ja vadītāja apliecība nozaudēta vai nozagta, kad ceļojat ārzemēs

Apliecības nomaiņa

Ja pārceļaties uz citu ES valsti, jums parasti nav jāmaina vadītāja apliecība. Varat izmantot pašreizējo vadītāja apliecību, kamēr tai nav beidzies derīguma termiņš.

Ja vēlaties, varat brīvprātīgi apmainīt braukšanas tiesības pret analoģisku dokumentu jaunajā mītnes valstī.

Jums būs jāpierāda, ka pastāvīgi uzturaties šajā valstī un ka atbilstat turienes nosacījumiem, lai iegūtu vadītāja apliecību (piemēram, esat sasniedzis minimālo vecumu, jūsu veselības stāvoklis ļauj vadīt automašīnu utt.).

Iestādes pirms apliecības apmainīšanas sazināsies ar iestādēm jūsu iepriekšējā dzīvesvietas valstī, lai pārbaudītu, vai jūsu braukšanas tiesības nav atņemtas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku un vai tām nav noteikti ierobežojumi.

Obligāta apmaiņa

Dzīvojot ārzemēs, jums vadītāja apliecība ir jāapmaina pret vietējo apliecību šādos gadījumos:

Kolīdz esat apmainījis savu sākotnējo vadītāja apliecību pret vietējo apliecību, uz jums attiecas šis valsts noteikumi (piemēram, par derīguma termiņiem un veselības pārbaudēm).

Piemērs no dzīves

Monika dzīvo Kiprā, un viņai ir Itālijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība, kas ir sabojāta. Lai saņemtu jaunu apliecību, viņai ir Itālijas izdotā jāapmaina pret Kipras apliecību. Viņa saņems Kipras vadītāja apliecību, kuras derīguma termiņš būs 15 gadi, nevis 10 gadi kā Itālijā.

Apliecības atjaunošana

Ja esat pārcēlies uz citu ES valsti un jūsu ES vadītāja apliecībai beidzas derīguma termiņš, jums jāatjauno vadītāja apliecība valstī, kur pastāvīgi dzīvojat .

Ja izdevējvalsts uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir atņēmusi jūsu vadītāja apliecību, to anulējusi vai ierobežojusi tās derīgumu, jūs to nevarēsit atjaunot.

Informācija par konkrētām valstīm

Jūs dzīvojat ārzemēs, un jums ir vajadzība atjaunot vadītāja apliecību vai to aizstāt, jo iepriekšējā pazaudēta? Uzziniet, kādas ir prasības jūsu dzīvesvietas valstī:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Eiropas Komisija neatbild par ārēju vietņu saturu.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: