Available languages:

Senast kontrollerat: 11/09/2018

Bolagsskatt i EU – Finland

Bolagsskatten (samfundsskatten) i Finland är 20 procent. Inkomstskatt i Finland

När du startar ett företag ska du

Lämna in bolagets skattedeklaration inom utsatt tid. Tidsfristen varierar beroende på typen av bolag.

På vilka vinster ska man betala bolagsskatt?

I Finlands skattesystem beräknas den beskattningsbara inkomsten för juridiska personer enligt förvärvskälla. Det finns tre förvärvskällor: näringsverksamhet, jordbruk och annan verksamhet.

Med näringsverksamhet avses rörelse och yrkesutövning (NärSkL 1 §). Skattepliktiga näringsinkomster är inkomster i form av pengar eller förmåner med penningvärde.

Med jordbruk avses egentligt jordbruk samt sådant specialjordbruk eller annan verksamhet i anslutning till jord- eller skogsbruk som inte ska betraktas som särskild rörelse (GårdsSkl 2 § 2 mom.).

Förvärvskällan för annan verksamhet omfattar andra inkomster än inkomst av näringsverksamhet eller jordbruk (ISkL 2 § 1 mom.). Den här principen gäller också för värdepappersplacering. Även hyresinkomster från uthyrning av lägenhet eller fastighet till utomstående räknas som förvärvskälla för annan verksamhet.

Förvärvkälla för värdepappersplacering

Förvärvskälla för fastighet och aktielägenhet

Betala inkomstskatt i Finland

Utländska företag som bedriver verksamhet i Finland kan anses ha ett fast driftställe i Finland. De är då är skyldiga att betala inkomstskatt på sina näringsinkomster i Finland. För vissa inkomster är företag alltid skyldiga att betala skatt till Finland även om de inte anses ha ett fast driftställe. Till den här typen av inkomster räknas t.ex. inkomster från uthyrning och försäljning av fastigheter.

Utländska företag med fast driftställe i Finland

Inkomstskatt för utländska företag i Finland

Ändringar i inkomstskatten för bolag

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: