Ostatnio sprawdzono: 11/02/2019

Urlop rodzicielski

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Pracownicy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w przypadku narodzin lub adopcji dziecka bez względu na to, jaką mają umowę (niepełny wymiar godzin, pełny wymiar godzin itp.).

Nie można zwolnić pracownika, dlatego, że złożył wniosek o urlop rodzicielski, ani traktować go z tego powodu gorzej niż innych pracowników.

Każdy z rodziców ma prawo do co najmniej czterech miesięcy urlopu. Z zasady pracownik nie może przekazać swoich uprawnień do urlopu drugiemu rodzicowi. Jednak w niektórych krajach UE dopuszcza się przeniesienie części przysługującego urlopu, ale nie może to być więcej niż trzy miesiące.

Zgodnie z unijnymi przepisami pracownicy mogą wziąć urlop rodzicielski w dowolnym momencie do chwili ukończenia przez dziecko ósmego roku życia. Jednak w niektórych przepisach krajowych ta granica wiekowa może być niższa.

Po powrocie z urlopu rodzicielskiego pracownik ma prawo powrócić na to samo stanowisko. Jeśli to niemożliwe, musisz zaproponować mu podobną pracę, zgodną z umową o pracę.

Jeżeli po powrocie do pracy zgłosi wniosek o wprowadzenie tymczasowych zmian, jeśli chodzi o godziny i tryb pracy, masz obowiązek starannie rozpatrzyć taki wniosek, a jeśli zdecydujesz się odmówić, musisz mieć do tego solidne podstawy.

Zobacz również:

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: