Navigointipolku

Päivitetty : 09/10/2014

Tuloverot ulkomailla – Suomi

Olen töissä toisen palveluksessa Valitse maa

Valitse maa

Yhteiset oikeudet kaikissa EU-maissa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Mitkä tulot verotetaan Suomessa?

 • Asutko Suomessa? (Onko oleskelusi kestänyt yhtäjaksoisesti ainakin kuuden kuukauden ajan?) Maksat verot Suomeen kaikista maista saamistasi tuloista.

 • Oletko asunut Suomessa alle kuuden kuukauden ajan? Verotuksellisen asuinpaikkasi ei katsota olevan Suomessa, joten maksat veroa Suomeen vain Suomessa saamistasi tuloista.

 • Onko sinulla tuloja muista EU-maista? Pidä huolta, ettet maksa veroa samoista tuloista kahteen kertaan.

Paljonko maksat veroa?

Paljonko Suomesta saaduista bruttotuloista jää käteen verojen ja sosiaaliturvamaksujen vähentämisen jälkeen?

Tuloverolaskuri – Suomi English

Vuoden 2013 valtion tuloveroasteikko

Vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo,
euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta,
%

16 100—23 900

6,5

23 900—39 100

17,5

39 100—70 300

21,5

70 300—100 000

29,75

100 000-

31,75

Verotettavia tuloja laskiessa kannattaa ottaa huomioon myös:

 • Suomessa asuville tarkoitetut verohelpotukset
 • tietyistä menoista mahdollisesti myönnettävät verovähennykset.

Myös seuraavat on maksettava:

Kirkollisvero: 1 - 2 %

Kunnallisvero: 16,5 - 22,5 % (vaihtelee kunnittain).

Milloin ja miten verot maksetaan?

Työnantaja vähentää verot ja sosiaaliturvamaksut suoraan palkasta.

Verohallinto lähettää keväällä esitäytetyn veroilmoituksen, jonka tarkistat ja korjaat tarvittaessa. Jos lisättävää tai korjattavaa ei ole, ilmoitusta ei tarvitse palauttaa. Esitäytettyyn veroilmoitukseen kuuluu verotuspäätös. Jos olet korjannut esitäytettyä veroilmoitusta, saat syksyllä uuden verotuspäätöksen.

Jos maksamiesi ennakonpidätysten tai ennakkoverojen lisäksi joudut maksamaan vielä muita veroja, ne maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen lankeaa maksettavaksi verovuoden lopussa ja toinen seuraavan vuoden alussa.

Muutoksenhaku ja päätöksestä valittaminen

Jos verotuspäätöksessäsi on mielestäsi virheitä, voit pyytää päätöksen muuttamista Verohallinnolta. Verotuspäätöksen mukana on ohjeet siitä, miten päätökseen haetaan muutosta.

Jos päätös on edelleen mielestäsi virheellinen, voit valittaa siitä seuraaviin elimiin (tässä järjestyksessä):

 • Verotuksen oikaisulautakunta (viiden vuoden kuluessa)
 • hallinto-oikeus (viiden vuoden kuluessa)
 • korkein hallinto-oikeus.

Apua ja neuvontaa antaa myös (Veronmaksajien keskusliitto ry).

Linkkejä

Suomen verohallinto

Suomen verojärjestelmä (esite)

Tarkista myös, mitkä ovat oikeutesi EU:n lainsäädännön nojalla.


Olen itsenäinen ammatinharjoittaja Valitse maa

Valitse maa

Yhteiset oikeudet kaikissa EU-maissa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Mitkä tulot verotetaan Suomessa?

 • Asutko Suomessa? (Onko oleskelusi kestänyt yhtäjaksoisesti ainakin kuuden kuukauden ajan?) Maksat verot Suomeen kaikista maista saamistasi tuloista.

 • Onko varsinainen asuinpaikkasi jossain toisessa maassa? (Oletko asunut Suomessa alle kuusi kuukautta?) Maksat verot Suomeen vain Suomessa ansaitsemistasi tuloista.

 • Onko sinulla tuloja muista EU-maista? Pidä huolta, ettet maksa veroa samoista tuloista kahteen kertaan.

Paljonko maksat veroa?

Paljonko Suomesta saaduista bruttotuloista jää käteen verojen ja sosiaaliturvamaksujen vähentämisen jälkeen?

Tuloverolaskuri – Suomi English

Vuoden 2013 valtion tuloveroasteikko

Vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo,
euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta,
%

16 100—23 900

6,5

23 900—39 100

17,5

39 100—70 300

21,5

70 300—100 000

29,75

100 000-

31,75

Verotettavia tuloja laskiessa kannattaa ottaa huomioon myös:

 • Suomessa asuville tarkoitetut verohelpotukset
 • tietyistä menoista mahdollisesti myönnettävät verovähennykset.

Myös seuraavat on maksettava:

Kirkollisvero: 1 - 2 %

Kunnallisvero: 16,5 - 22,5 % (vaihtelee kunnittain).

Milloin ja miten verot maksetaan?

Maksat joka kuukausi edellisvuoden veroilmoituksen perusteella arvioidun summan verran ennakkoveroa.

Jos yrityksesi on vasta perustettu, etkä ole tehnyt edellisvuonna veroilmoitusta, maksuerät määritellään oman arviosi perusteella. Veroilmoitus palautetaan 2. huhtikuuta 2013 mennessä.

Muutoksenhaku ja päätöksestä valittaminen

Jos verotuspäätöksessäsi on mielestäsi virheitä, voit pyytää päätöksen muuttamista Verohallinnolta. Verotuspäätöksen mukana on ohjeet siitä, miten päätökseen haetaan muutosta.

Jos päätös on edelleen mielestäsi virheellinen, voit valittaa siitä seuraaviin elimiin (tässä järjestyksessä):

 • Verotuksen oikaisulautakunta (viiden vuoden kuluessa)
 • hallinto-oikeus (viiden vuoden kuluessa)
 • korkein hallinto-oikeus.

Apua ja neuvontaa antaa myös (Veronmaksajien keskusliitto ry).

Linkkejä

Suomen verohallinto

Suomen verojärjestelmä (esite)

Verolainsäädäntöä EU:ssa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa

Tarkista myös, mitkä ovat oikeutesi EU:n lainsäädännön nojalla.


Apua ja neuvoja