Navigointipolku

Päivitetty : 08/07/2015

Tuloverot ulkomailla – Suomi

Valitse maa

Valitse maa

Yhteiset oikeudet kaikissa EU-maissa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Olen töissä toisen palveluksessa

Mitkä tulot verotetaan Suomessa?

 • Asutko Suomessa? (Onko oleskelusi kestänyt yhtäjaksoisesti ainakin kuuden kuukauden ajan?) Maksat verot Suomeen kaikista maista saamistasi tuloista.
 • Oletko asunut Suomessa alle kuuden kuukauden ajan? Verotuksellisen asuinpaikkasi ei katsota olevan Suomessa, joten maksat veroa Suomeen vain Suomessa saamistasi tuloista.
 • Onko sinulla tuloja muista EU-maista? Pidä huolta, ettet maksa veroa samoista tuloista kahteen kertaan.

Paljonko maksat veroa?

Paljonko Suomesta saaduista bruttotuloista jää käteen verojen ja sosiaaliturvamaksujen vähentämisen jälkeen?

Tuloverolaskuri – Suomi

Vuoden 2015 valtion tuloveroasteikko

Vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo,

euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta,

%

16 500—24 700

6,5

24 700—40 300

17,5

40 300—71 400

21,5

71 400—90 000

29,75

90 000-

31,75

Verotettavia tuloja laskiessa kannattaa ottaa huomioon myös:

 • Suomessa asuville tarkoitetut verohelpotukset
 • tietyistä menoista mahdollisesti myönnettävät verovähennykset.

Myös seuraavat on maksettava:

Kirkollisvero: 1 - 2 %

Kunnallisvero: 16,5 - 22,5 % ( vaihtelee kunnittain).

Milloin ja miten verot maksetaan?

Työnantaja vähentää verot ja sosiaaliturvamaksut suoraan palkasta.

Verohallinto lähettää keväällä esitäytetyn veroilmoituksen, jonka tarkistat ja korjaat tarvittaessa. Jos lisättävää tai korjattavaa ei ole, ilmoitusta ei tarvitse palauttaa. Esitäytettyyn veroilmoitukseen kuuluu verotuspäätös. Jos olet korjannut esitäytettyä veroilmoitusta, saat syksyllä uuden verotuspäätöksen.

Jos maksamiesi ennakonpidätysten tai ennakkoverojen lisäksi joudut maksamaan vielä muita veroja, ne maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen lankeaa maksettavaksi verovuoden lopussa ja toinen seuraavan vuoden alussa.

Muutoksenhaku ja päätöksestä valittaminen

Jos verotuspäätöksessäsi on mielestäsi virheitä, voit pyytää päätöksen muuttamista Verohallinnolta. Verotuspäätöksen mukana on ohjeet siitä, miten päätökseen haetaan muutosta.

Jos päätös on edelleen mielestäsi virheellinen, voit valittaa siitä seuraaviin elimiin (tässä järjestyksessä):

 • Verotuksen oikaisulautakunta (viiden vuoden kuluessa)
 • hallinto-oikeus (viiden vuoden kuluessa)
 • korkein hallinto-oikeus.

Apua ja neuvontaa antaa myös ( Veronmaksajien keskusliitto ry).

Linkkejä

Suomen verohallinto

Tarkista myös, mitkä ovat oikeutesi EU:n lainsäädännön nojalla.

Olen itsenäinen ammatinharjoittaja

Mitkä tulot verotetaan Suomessa?

 • Asutko Suomessa? ( Onko oleskelusi kestänyt yhtäjaksoisesti ainakin kuuden kuukauden ajan?) Maksat verot Suomeen kaikista maista saamistasi tuloista.
 • Onko varsinainen asuinpaikkasi jossain toisessa maassa? ( Oletko asunut Suomessa alle kuusi kuukautta?) Maksat verot Suomeen vain Suomessa ansaitsemistasi tuloista.
 • Onko sinulla tuloja muista EU-maista? Pidä huolta, ettet maksa veroa samoista tuloista kahteen kertaan.

Paljonko maksat veroa?

Paljonko Suomesta saaduista bruttotuloista jää käteen verojen ja sosiaaliturvamaksujen vähentämisen jälkeen?

Tuloverolaskuri – Suomi

Vuoden 2015 valtion tuloveroasteikko

Vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo,

euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta,

%

16 500—24 700

6,5

24 700—40 300

17,5

40 300—71 400

21,5

71 400—90 000

29,75

90 000-

31,75

Verotettavia tuloja laskiessa kannattaa ottaa huomioon myös:

 • Suomessa asuville tarkoitetut verohelpotukset
 • tietyistä menoista mahdollisesti myönnettävät verovähennykset.

Myös seuraavat on maksettava:

Kirkollisvero: 1 - 2 %

Kunnallisvero: 16,5 - 22,5 % ( vaihtelee kunnittain).

Milloin ja miten verot maksetaan?

Maksat joka kuukausi edellisvuoden veroilmoituksen perusteella arvioidun summan verran ennakkoveroa.

Jos yrityksesi on vasta perustettu, etkä ole tehnyt edellisvuonna veroilmoitusta, maksuerät määritellään oman arviosi perusteella. Veroilmoitus palautetaan 2. huhtikuuta 2013 mennessä.

Muutoksenhaku ja päätöksestä valittaminen

Jos verotuspäätöksessäsi on mielestäsi virheitä, voit pyytää päätöksen muuttamista Verohallinnolta. Verotuspäätöksen mukana on ohjeet siitä, miten päätökseen haetaan muutosta.

Jos päätös on edelleen mielestäsi virheellinen, voit valittaa siitä seuraaviin elimiin (tässä järjestyksessä):

 • Verotuksen oikaisulautakunta (viiden vuoden kuluessa)
 • hallinto-oikeus (viiden vuoden kuluessa)
 • korkein hallinto-oikeus.

Apua ja neuvontaa antaa myös ( Veronmaksajien keskusliitto ry).

Linkkejä

Suomen verohallinto

Tarkista myös, mitkä ovat oikeutesi EU:n lainsäädännön nojalla.

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa
Kysy kansallisilta viranomaisilta