Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 30/08/2016

Formoli utli għad-drittijiet tas-sigurtà soċjali

Formoli li jiċċertifikaw is-sitwazzjoni tal-benefiċċji (sigurtà soċjali) tiegħek meta tiċċaqlaq fi ħdan l-UE

Dawn il-formoli huma utli biex teżerċita drittijietek għall-benefiċċji bħala ċittadin tal-UE li tgħix u/jew taħdem f'pajjiż tal-UE minbarra tiegħek - jew għamilt dan fil-passat.

Il-formoli f'din il-paġna huma validi jekk int tgħix legalment f'pajjiż tal-UE, hi x'inhi n-nazzjonalità tiegħek.

Formola

Għan

Awtorità emittenti u użu

A1

 (dik li qabel kienet

  E 101

  E 103)

Dikjarazzjoni ta' leġiżlazzjoni applikabbli. Utli biex turi li ħallast il-kontribuzzjonijiet soċjali f'pajjiż ieħor tal-UE — jekk int issekondat barra minn pajjiżek jew taħdem f'pajjiżi differenti fl-istess ħin.

Il-formola tinħareġ mill-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali li int irreġistrat magħha fil-pajjiż ta' oriġini tiegħek.

S1

 (dik li qabel kienet

  E 106,

  E 109

  u

  E 121 - għada tinħareġ minn xi istituzzjonijiet)

Ċertifikat ta' intitolament għall-kura tas-saħħa jekk ma tgħix fil-pajjiż fejn int assigurat. Utli għall-ħaddiema li jgħixu f'pajjiż u jaħdmu f'ieħor, il-pensjonanti u l-uffiċjali ċivili u d-dipendenti tagħhom.

 

Ikkuntattja lill-awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħek biex issib l-istituzzjoni rilevanti li toħroġ l-S1

Ibagħtu lil awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa fil-pajjiż fejn tgħix.

S2

 (dik li qabel kienet

  E 112)

Awtorizzazzjoni biex tikseb kura medika ppjanata f'pajjiż ieħor tal-UE jew tal-EFTA. Għandek tiġi trattat bl-istess mod bħar-residenti ta' dak il-pajjiż - għandu mnejn ikollok tħallas perċentwal tal-ispejjeż bil-quddiem.

Awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Ibgħatha lil awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa fil-pajjiż fejn sejjer għall-kura.

S3

Ċertifikat ta' intitolament għall-kura tas-saħħa fil-pajjiż fejn kont taħdem qabel. Utli għall-ħaddiema transkonfinali rtirati li m'għadhomx assigurati fil-pajjiż fejn kienu jaħdmu qabel.

Awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Ibagħtu lil awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa tal-pajjiż fejn kont taħdem bħala ħaddiem transkonfinali.

U1

 (dik li qabel kienet

  E 301)

Dikjarazzjoni ta' perjodi ta' assigurazzjoni li jridu jitqiesu meta jiġi kkalkulat il-benefiċċju tal-qgħad.

Il-formola tinħareġ mis-servizz pubbliku tal-impjiegi jew l-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali kompetenti fl-aħħar pajjiż(i) fejn ħdimt.

Ibgħatha lis-servizz nazzjonali tax-xogħol fil-pajjiż fejn tixtieq tirċievi l-benefiċċji tal-qgħad.

U2

 (dik li qabel kienet

  E 303)

Awtorizzazzjoni biex tkompli tirċievi l-benefiċċji tal-qgħad filwaqt li tfittex xogħol f'pajjiż ieħor.

Il-formola tinħareġ mis-servizz pubbliku tal-impjiegi jew l-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali kompetenti fil-pajjiż li fih spiċċajt bla xogħol.

Ibgħatha lis-servizz nazzjonali tax-xogħol fil-pajjiż fejn qed tfittex xogħol.

U3

Ċirkostanzi li x'aktarx jaffettwaw l-intitolament għall-benefiċċji tal-qgħad. Tinforma lis-servizzi tax-xogħol tal-pajjiż li jħallas il-benefiċċji bil-bidliet fis-sitwazzjoni tiegħek li jistgħu jwasslu għal reviżjoni tal-pagamenti tal-benefiċċji tiegħek.

Is-servizz pubbliku tax-xogħol tal-pajjiż fejn qed tfittex xogħol fuq il-bażi ta' formola U2.

DA1

 (dik li qabel kienet

  E 123)

Tintitolak biex tirċievi kura medika taħt kundizzjonijiet speċjali riżervati għall-aċċidenti fuq il-post tax-xogħol u l-mard relatat max-xogħol f'pajjiż ieħor tal-UE.

Awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa

Ibgħatha lil awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa fil-pajjiż fejn qed toqgħod.

P1

Is-sommarju tad-deċiżjonijiet dwar il-pensjoni jipprovdik b'daqqa t'għajn lejn id-deċiżjonijiet meħuda fil-każ tiegħek mill-istituzzjonijiet differenti fil-pajjiżi tal-UE fejn tlabt pensjoni tax-xjuħija, tas-superstiti jew tal-invalidità

L-awtorità tal-pensjoni fejn għamilt talba għall-pensjoni.

Din tibgħatha ladarba tirċievi d-dettalji tad-deċiżjonijiet li ħadu l-awtoritajiet differenti li trattaw it-talba tiegħek.

Konsultazzjonijiet pubbliċi

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera

Retour au texte en cours.