Cesta

Aktualizováno : 02/04/2014

health

На лекар / в болница в чужбина

V případě nouze si můžete v kterémkoli státě EU přivolat záchrannou službu pomocí čísla tísňové linky 112 (z pevné linky i mobilního telefonu). English

Stane-li se, že budete v zahraničí potřebovat ošetření u lékaře nebo v nemocnici, usnadní vám vyřizování administrativních náležitostí a proplacení nákladů na veřejnou zdravotní péči Evropský průkaz zdravotního pojištění, který si na své cesty nezapomeňte vzít.

Systémy zdravotní péče a sociálního zabezpečení se v zemích EU liší. V některých státech musíte za lékařské ošetření zaplatit přímo na místě, zatímco v jiných probíhají platby za zdravotní úkony přes pojišťovnu. Informace o systému zdravotní péče v zemi, kterou hodláte navštívit, najdete na internetu, sdělí vám je příslušná instituce v daném státě či národní kontaktní místo nebo je najdete v aplikaci pro smartphone, která poskytuje návod k používání Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Evropský průkaz zdravotního pojištění uznávají pouze lékaři a nemocnice poskytující zdravotní péči hrazenou z povinného zdravotního pojištění. Na léčení v soukromém zdravotnickém zařízení se tento průkaz nevztahuje. Náklady na ošetření v soukromém zdravotnickém zařízení vám možná proplatí vaše zdravotní pojišťovna po návratu domů. Ale svůj nárok na proplacení této péče si musíte nejdříve ověřit, protože pravidla v této oblasti nejsou jednotná!

Příklad

Ověřte si, zda vaše ošetření bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění daného státu

Eva odjela na služební cestu do jiného státu EU v době, kdy se léčila se zlomeninou nohy. Jelikož ji noha začala bolet, rozhodla se vyhledat lékaře. Po návratu domů jí přišel účet za ošetření. Přestože v ordinaci předložila svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, účet nebyl uhrazen, protože ji lékař ošetřil jako soukromého pacienta. Eva sice požádala svou pojišťovnu o proplacení těchto nákladů, ale nedostala zpět celou částku, jelikož cena zdravotního úkonu byla v zahraničí vyšší než v její domovské zemi.

Pokud cestujete do zahraničí přímo za účelem lékařské péče, platí jiná pravidla.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem