Navigációs útvonal

Frissítve : 25/11/2016

Szavatosság és visszavétel

Ha Ön vásárol egy terméket, és az hibás, nem úgy néz ki vagy nem úgy működik, ahogy azt megvételre hirdették, a kereskedőnek az uniós jog értelmében meg kell javíttatnia vagy ki kell cserélnie azt, illetve engednie kell az árból, vagy az is lehet, hogy a vételár egészét vissza kell fizetnie.

Az interneten megrendelt, illetve a nem üzletben vásárolt (például telefonon vagy csomagküldő szolgálattól rendelt, illetve házaló ügynöktől vett) termékek és szolgáltatások esetében Önnek 14 napon belül joga van bármilyen okból, indoklás nélkül elállni a vásárlástól.

A következőkben ismertetjük, milyen feltételekkel lehet a szavatosságra hivatkozni, illetve a vásárlástól elállni:

Szavatosság: ha a vásárolt termék hibás

Ingyenes (jogszabály által előírt) 2 éves szavatosság

Az uniós jog értelmében Önnek költségmentesen joga van legalább 2 éves szavatosságra.

Ezt a kétéves garanciát minimumjogként írja elő az uniós szabályozás. Előfordulhat, hogy az az ország, ahol Ön él, hosszabb időtartamú védelmet biztosít, ugyanis el lehet térni az uniós szabályoktól, de csak akkor, ha az eltérés a fogyasztók javát szolgálja.

Ha az Ön által az Európai Unióban vásárolt termékek valamelyike hibás, nem úgy néz ki vagy nem úgy működik, ahogy azt megvételre kínálták, a kereskedőnek kötelessége azt ingyen megjavíttatni vagy kicserélni, vagy a termék vételárának egy részét vagy egészét Önnek visszafizetni.

Általános szabály, hogy csak akkor lehet a vételár részleges vagy teljes megtérítését kérni, ha a javításra, illetve a cserére nincs lehetőség.

Előfordulhat, hogy Ön nem jogosult vételár-visszatérítésre, ha jelentéktelen problémáról van szó, például ha karcolást fedez fel a megvásárolt CD borítóján.

Miként lehet érvényt szerezni a javíttatás, csere vagy vételár-visszatérítés jogának?

 • A 2 éves szavatossági idő akkor veszi kezdetét, amikor Ön átveszi az árut.
 • Egyes uniós országokban a fogyasztónak a hiba felfedezésétől számítva 2 hónapon belül értesítenie kell az eladót, különben elveszíti a szavatosságra vonatkozó jogát.
 • Ha az átvételtől eltelt idő nem több, mint 6 hónap, elég, ha Ön megmutatja a kereskedőnek, hogy a termék hibás vagy nem úgy néz ki, illetve nem úgy működik, ahogyan azt megvételre kínálták.
 • Hat hónap leteltével azonban a legtöbb uniós országban a vevőnek bizonyítania kell, hogy a termék már az átvétel pillanatában hibás volt, például rámutatva arra, hogy a hiba a termék gyártásához használt anyagok rossz minőségéből adódott.

A kereskedő mindig köteles valamilyen megoldással szolgálni. Egyes EU-tagországokban a gyártótól is kérhető, hogy a hibás teljesítés révén előállt helyzetet orvosolja.

Az Ön hazájában működő Európai Fogyasztói Központ English segíteni tud, ha Önnek nem sikerül jogát érvényre juttatnia egy olyan termék kapcsán, amelyet egy másik uniós országban vásárolt, illetve egy másik uniós országból rendelt.

Konkrét eset: a hibás teljesítés nem mindig nyilvánvaló azonnal

Mirek laptopot vásárolt, mely jól működött. Több mint egy évvel a termék megvételét követően azonban Mirek rájött arra, hogy a laptop memóriakapacitása kisebb, mint ahogy az a hirdetésben szerepelt.

Bár működött, a gép nem felelt meg annak a terméknek, amelyet eladásra kínáltak, és erről Mireknek a vásárláskor nem volt tudomása. Ebből kifolyólag a bolt visszatérítette Mireknek a vételár egy részét.

Kiegészítő garancia (a kereskedő által vállalt jótállás)

Az üzletek vagy a gyártók gyakran kínálnak kiegészítő garanciát (ún. jótállást) – vagy külön díj fejében, vagy úgy, hogy ennek árát a termék vételára már tartalmazza.

Ez további védelmet jelent a fogyasztónak, de semmiképp sem léphet a 2 éves szavatosság helyébe, és nem csökkentheti le annak időtartamát – minimum 2 éves szavatosságra ugyanis Ön mindenképpen jogosult az uniós szabályozás értelmében.

Hasonlóképpen, ha egy üzlet olcsóbban kínál egy bizonyos terméket azon az alapon, hogy nem vállal rá garanciát, ez pusztán annyit jelent, hogy a szavatosságon felül Ön nem részesül jótállás révén további védelemben. A kétéves határidőn belül Ön ettől függetlenül érvényesítheti szavatossági jogát, ha kiderül, hogy a termék hibás vagy nem úgy néz ki, illetve nem úgy működik, ahogy azt megvételre kínálták.

Konkrét eset: a jog által biztosított kétéves szavatossági időt a kereskedő által vállalt jótállás nem rövidítheti le

Carla hajszárítót vett, melyre a kereskedő 6 hónapos jótállást vállalt.

A készülék nyolc hónappal később elromlott, Carla ekkor visszavitte az üzletbe. Az eladótól azt a választ kapta, hogy a jótállás lejárt, ezért a vételárat nem kaphatja vissza.

Carla – teljesen jogosan – rámutatott arra, hogy az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében az ingyenes termékszavatosság 2 teljes éven át érvényes. Az eladó által adott 6 hónapos jótállás pusztán kiegészítő védelmet biztosított.

Használt áruk

Ha Ön egy kereskedőtől használt árut vesz, a termékre szintén legalább 2 éves szavatosság vonatkozik. A magánszemélyektől vagy nyilvános árverésen vett termékek azonban nem tartoznak a szavatosságot biztosító szabályozás hatályába.

Egyes uniós országokban 2 évnél rövidebb szavatossági időben is megállapodhatnak a felek, de 1 évnél rövidebb időtartam ilyenkor sem köthető ki. Ezt a kérdést a vásárlás idején tisztázni kell.

 

Ha részletesebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a tagállami szabályozás értelmében milyen jogok illetik meg Önt, nézzen utána, milyen rendelkezések vonatkoznak a szavatosságra és a kereskedő által vállalt jótállásra abban az országban, ahol a terméket megvásárolta:

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása

Az Önt az EU egész területén megillető jogok


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Elállás a vásárlástól, és a megrendelt termék visszaküldése

14 nap elállási és visszaküldési idő a nem üzletben vásárolt (interneten, telefonon vagy csomagküldő szolgálattól rendelt) termékek esetében

Az Európai Unióban a vásárlóknak joguk van ahhoz, hogy 14 napon belül visszaküldjék a nem üzletben megrendelt árucikkeket, és visszakapják a teljes vételárat. A visszaküldés oka bármi lehet – akár az is, hogy a vásárló egyszerűen meggondolta magát.

A 14 napos gondolkodási idő nem vonatkozik többek között a következő árucikkekre:

 • repülő- és vonatjegyekre, koncertjegyekre, szállodafoglalásra, autóbérlésre és konkrét időpontokra megrendelt étkeztetési szolgáltatásokra;
 • rendszeresen házhoz szállított árucikkekre és italokra – például a tejesember által hozott tejre;
 • egyedi megrendelésre készült, egyértelműen a vevő egyedi igényeinek megfelelően előállított termékekre – pl. méretre szabott öltönyre;
 • lezárt adathordozókra, például DVD-kre, amelyeket átvételkor Ön felbontott;
 • az olyan online digitális tartalmakra, amelyeket Ön elkezdett letölteni vagy streaming révén megnézni vagy meghallgatni;
 • a nem cégtől, hanem magánszemélytől vásárolt termékekre;
 • a sürgős javítási és karbantartási munkákra kötött szerződésekre – ha például csőtörés elhárításával bízott meg egy vízvezeték-szerelőt, és megállapodott vele a vállalási árban, már nem mondhatja vissza a munkát.

Konkrét eset: érdemes tudni, hogy a vásárlástól nem minden esetben lehet elállni

Jane Írországban él. Egy alkalommal az interneten jegyet vett a U2 együttes helyi koncertjére. Másnap értesült arról, hogy a koncert idején külföldre kell utaznia, ezért megpróbálta lemondani a jegyrendelést. Az internetes jegyeladást végző kereskedő azonban nem volt hajlandó a megrendelést törölni és a jegy árát visszatéríteni.

Hogyan lehet lemondani a megrendelést?

A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét. Ha a kéthetes időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a gondolkodási idő az ezt követő munkanapon jár le.

Önnek egyértelműen tájékoztatnia kell a kereskedőt arról a döntéséről, hogy eláll a vásárlástól. Nem elég csak az árut visszajuttatni a feladónak. A kereskedők kötelesek a vásárlástól való elállás jelzésére külön formanyomtatványt biztosítani a fogyasztóknak, ám Ön nem köteles ezt használni nyilatkozatához.

Miután Ön értesítette a kereskedőt a döntéséről, 14 napja van az áru visszaküldésére.

A kereskedőt tájékoztathatja faxon vagy e-mail üzenetben, de a visszaküldéssel egyszerre is, például postai úton visszaküldi a terméket, és ahhoz írásos nyilatkozatot mellékel.

A szabályok szerint a kereskedőnek a vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül vissza kell térítenie az áru vételárát, feltéve hogy az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat hozzá megérkezett.

Ha Ön szállítási költséget is fizetett a vásárláskor, a kereskedőnek a vételáron felül azt is meg kell térítenie. Ha viszont Ön nem szokványos postai kézbesítést (hanem pl. gyorsfutár-szolgáltatást) kért, a kereskedő felszámolhatja annak többletköltségét.

A kereskedőnek tájékoztatnia kell Önt arról, hogy visszaküldés esetén az ezzel járó költséget Önnek kell fizetnie. Ha ezt elmulasztja, a visszaküldés költségét neki kell állnia. Önnek csak azokat a költségeket kell fizetnie, amelyekről tájékoztatást kapott.

Nagyméretű áruk (például háztartási berendezések) esetében a kereskedőnek a visszaküldés költségének legalább a becsült összegét közölnie kell Önnel.

Ha házaló ügynöktől vásárol nagyméretű árut, amelyet közvetlenül ki is szállítanak Önnek, akkor az érintett kereskedőnek saját költségén kell azt elszállíttatnia, amennyiben Ön eláll a vásárlástól.

EU-jogszabályok
Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz