Kruimelpad

Faillissement en opnieuw beginnen

Bijgewerkt 05/2011

Ondernemers kunnen vaak een faillissement voorkomen als zij problemen op tijd zien aankomen. Daarvoor moeten zij de financiële toestand van hun bedrijf op de voet volgen.

Wanneer een ondernemer niets anders meer kan doen dan het faillissement aanvragen, is het het verstandigst de verliezen af te schrijven, de procedure zo snel mogelijk te beginnen en uit te kijken naar een nieuw bedrijfsproject.

De EU wil eenvoudigere en snellere procedures voor faillissementen en dringt erop aan dat eerlijke ondernemers die tegenslag hebben gehad, een tweede kans krijgen door ze op gelijke voet te behandelen als beginnende ondernemers.

In 2011 publiceerde de Commissie beleidsadviezen van deskundigen over de vier belangrijkste aspecten van een faillissement:

 • systemen voor tijdige waarschuwingen (om faillissementen te voorkomen)
 • de buitengerechtelijke afwikkeling
 • de gerechtelijke procedures
 • een nieuwe kans (hulp voor ondernemers die na een faillssement opnieuw willen beginnen).

Insolventie

De EU heeft gemeenschappelijke regels opgesteld, onder meer over:

 • de rechtsbevoegdheid inzake grensoverschrijdende insolventieprocedures en de erkenning van de rechterlijke uitspraken in de hele EU om te voorkomen dat insolvente ondernemers hun activa overbrengen of rechtsprocedures in een bepaald land ontwijken;
 • de bescherming van werknemers bij insolventie;
 •  overheidssteun om bedrijven in moeilijkheden te redden en te herstructureren.

Eenvoudigere en snellere faillissementsprocedures

Als een bedrijf niet kan worden gered door herstructurering of de verkoop van aandelen, kan een snelle beslissing om het faillissement aan te vragen de verliezen voor alle betrokkenen tot een minimum beperken.

Goede faillissementsprocedures zorgen voor een evenwicht tussen de belangen van het bedrijf zelf en die van de investeerders, de personeelsleden en de eigenaars bij de toewijzing van de activa van de failliete onderneming, waardoor zoveel mogelijk van hun waarde behouden blijft.

De EU dringt er bij de nationale overheden op aan snelle en eenvoudige faillissementsprocedures te ontwerpen, die niet meer dan een jaar duren.       

Opnieuw beginnen na een faillissement

Aangezien nauwelijks 4 tot 6% van de faillissementen frauduleus zijn, is het economisch belangrijk om eerlijke ondernemers na een mislukking een tweede kans te bieden.

Uit studies blijkt dat ondernemers bij een tweede poging meer winst maken en meer banen creëren. Zij leren van hun fouten en kunnen kansen en risico's beter inschatten.

De EU stelt oplossingen voor om ondernemers te helpen praktische en psychologische problemen te overwinnen wanneer zij een tweede bedrijf beginnen:

 • er moeten voldoende financiële middelen gaan naar ondernemers die opnieuw beginnen;
 • banken en financiële instellingen moeten meer vertrouwen hebben in deze mensen;
 • wie bij een niet-frauduleus faillissement betrokken is, mag niet op een zwarte lijst voor bankleningen terechtkomen;
 • ondernemers die een niet-frauduleus faillissement achter de rug hebben, mogen niet worden benadeeld bij openbare aanbestedingen;
 • er moet voldoende psychologische en technische begeleiding zijn voor wie opnieuw wil beginnen;
 • klanten, zakenpartners en investeerders die een band hebben met een failliete ondernemer moeten deze steunen als hij opnieuw wil beginnen.

In haar mededeling over de evaluatie van de Small Business Act roept de EU de landen op "om tweede kansen voor ondernemers te bevorderen door tegen 2013 de kwijting en schuldvereffening voor een eerlijke ondernemer na een bankroet tot maximaal drie jaar te beperken ".

Een van de tien beginselen van de "Small Business Act" was al gewijd aan faillissementen en een tweede kans voor eerlijke ondernemers. De EU-landen worden aangemoedigd:

 • een positieve houding te bevorderen ten aanzien van ondernemers die opnieuw beginnen;
 • de liquidatieprocedures in te korten zodat ze niet langer dan een jaar duren;
 •  herstarters en starters gelijk behandelen, bijvoorbeeld bij steunregelingen.

Ondernemers die een faillissement hebben meegemaakt, mogen het vertrouwen in hun ondernemerschap niet verliezen.

 • Ondernemer worden

Op de Europese website over een tweede kans als ondernemer vindt u tips hoe u problemen tijdig kunt opmerken, een tool om na te gaan of uw bedrijf financieel gezond is, "gouden regels" voor nieuwe bedrijven en voor bedrijven in nood, en succesverhalen van herstarters.

Het Enterprise Europe Network geeft informatie en advies aan bedrijven die met een faillissement te maken hebben en aan ondernemers die opnieuw met een bedrijf willen beginnen.

Hulp en advies

Hulp en advies

Op Uw Europa - Advies kunt u deskundig advies krijgen over problemen in een ander EU-land met de toepassing van EU-wetgeving.

Het Enterprise Europe NetworkEnglish, dat ongeveer 600 lokale contactpuntenEnglish telt, kan via lokale ondernemingsorganisaties helpen bij de uitbouw van uw bedrijf door nieuwe markten aan te boren, een vergunning te krijgen voor nieuwe technologie, EU-financiering aan te vragen enz.