Cesta

Aktualizováno : 07/05/2015

travel

Bezpečnost v letecké dopravě

Příruční zavazadla a odbavená zavazadla

Pokud cestujete letadlem a výchozím bodem je letiště v EU, je třeba dodržovat určitá bezpečností pravidla týkající se obsahu zavazadel a nástupu do letadla:

  • Tekutiny, které si hodláte vzít na palubu letadla (jako jsou například nápoje, zubní pasta, kosmetické přípravky včetně gelů), musí být umístěny v průhledném igelitovém sáčku o maximálním objemu 1l a objem žádné z nádob nesmí překročit 100 ml. Nádoby o objemu větším než 100 ml musí být přepravovány v odbavených zavazadlech. Uvedená omezení objemu se nevztahují na léky a kojeneckou výživu.
  • Bezcelní tekutiny, které jste zakoupili na letišti nebo u leteckého dopravce, můžete přepravovat jako příruční zavazadlo, pokud dané zboží spolu s účtenkou zůstanou zapečetěné v bezpečnostním balení (s červeným okrajem), jež jste obdrželi při nákupu. Bezpečnostní obal můžete otevřít až po příletu do cílové destinace. Bezpečnostní pracovníci však mohou v případě screeningu sáček i lahve otevřít. Pokud k tomu dojde a vy máte navazující let na jiném letišti, řekněte jim, aby tekutiny znovu zapečetili v novém bezpečnostním obalu.
  • Na palubě letadla nejsou dovoleny žádné ostré předměty, které by mohly být použity jako zbraně. To znamená ani nůžky, nože nebo vývrtky určité velikosti. Ty je třeba přepravovat v odbavených zavazadlech.
  • Omezení ohledně velikosti příručního zavazadla a počtu předmětů, které si smíte vzít na palubu letadla, určují letecké společnosti, je tedy nutné se u nich před cestou informovat.
  • Výbušniny a hořlaviny – přeprava zábavní pyrotechniky, barev ve spreji a ostatních hořlavin, jedů, kyselin a podobných látek je zakázána. Nesmějí se přepravovat ani v příručním, ani v odbaveném zavazadle.
  • Na palubě letadla je zakázáno přepravovat zbraně jakéhokoli druhu.

Pravidla týkající se zakázaných předmětů English v příručních a odbavených zavazadlech

Podrobný seznam předmětů, které se nesmí přepravovat, najdete na internetových stránkách letiště, případně se informujte u vašeho leteckého přepravce.

Veškeré přepravované předměty jsou před vaším vstupem do zabezpečených prostor letiště v zájmu bezpečnosti skenovány, případně jinak zkontrolovány.

Nepovolaným osobám není povolen vstup do pilotního prostoru. Dveře pilotní kabiny jsou proto uzamčeny.

Letecké společnosti zakázané v EU

Všechny letecké společnosti provozující lety, které začínají nebo končí na území EU, musí splňovat určitá bezpečnostní kritéria. Některé letecké společnosti z různých částí světa provozují svou činnost za podmínek, které neodpovídají evropským bezpečnostním standardům, a proto:

  • mohou mít zcela zakázán provoz v evropském vzdušném prostoru
  • mohou mít provoz povolen pouze za určitých, přesně daných podmínek.

Seznam leteckých společností zakázaných v EU

Pomoc a poradenství

v tomto případě 28 členských států EU + Island, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.

v tomto případě 28 členských států EU + Island, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.