Navigointipolku

Päivitetty 19/02/2018

Kilpailusäännöt

EU:lla on tiukat säännöt, joilla suojataan vapaata kilpailua. Näiden sääntöjen perusteella eräät menettelyt ovat kiellettyjä.

EU:n kilpailusääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä sakko, joka on jopa 10 prosenttia yrityksen vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Joissakin EU-maissa kilpailusääntöjä rikkoneiden yritysten johtajiavoidaan tuomita ankariin rangaistuksiin (myös vankeusrangaistuksiin).

EU:n kilpailusääntöjä on sovellettava sellaisenaan kaikissa EU-maissa, ja sääntöjen noudattamiseen liittyvät asiat ratkaistaan yleensä kansallisissa tuomioistuimissa. Yritysten lisäksi kilpailusäännöt koskevat kaikkia taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita, kuten kaupan alan järjestöjä, teollisuusryhmittymiä jne.

Esimerkkejä EU:n käsittelemistä kilpailuasioista on kilpailun pääosaston sivuilla.

Laittomat yhteydet ja sopimukset yritysten välillä

Yritysten väliset laittomat sopimukset ovat kartelleja. Ne on kielletty, koska ne rajoittavat kilpailua. Kartelleja esiintyy monissa eri muodoissa, ja yritysten yhteenliittymä voidaan katsoa kartelliksi, vaikka siihen osallistuvat yritykset eivät olisikaan sopineet asiasta virallisesti. Yleisimpiä esimerkkejä kartelleista ovat:

  • hintasopimukset
  • markkinoiden jakaminen
  • asiakkaiden jakaminen
  • tuotantorajoituksista sopiminen
  • jakelusopimuksettoimittajien ja jälleenmyyjien välillä – tällöin toimittaja voi esimerkiksi vaatia, että kuluttajilta veloitetaan tietty jälleenmyyntihinta.

Kilpailunvastaisiksi voidaan katsoa kaikki sellaiset sopimukset ja tiedonvaihto yrityksen ja sen kilpailijoiden välillä, jotka vähentävät yrityksen strategista epävarmuutta markkinoilla (esimerkiksi tuotantokustannusten, liikevaihdon, kapasiteetin ja markkinointisuunnitelmien osalta).

Jopa strategisten tietojen yksipuolista ilmaisemista kilpailijalle sähköpostitse, puhelimitse tai kokouksissa voidaan pitää kiellon rikkomisena.

Yrityksen toiminnassa ja yhteyksissä kilpailijoihin olisikin aina pidettävä mielessä seuraavat kiellot:

  • älä vahvista osto- tai myyntihintoja tai muita kauppaehtoja alan sisäisesti
  • älä rajoita tuotantoa
  • älä jaa markkinoita
  • älä jakele yritystäsi koskevia strategisia tietoja.

Jotkin sopimukset eivät ole kiellettyjä, jos niiden kilpailua rajoittava luonne voidaan perustella kuluttajille ja koko taloudelle koituvalla hyödyllä. Tällaisia ovat esimerkiksi tutkimus- ja kehityssopimukset sekä teknologian siirtoa koskevat sopimukset. Näihin sovelletaan nk. English.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Jos yrityksellä on suuri osuus liiketoiminnasta tietyillä markkinoilla, sen sanotaan olevan määräävässä asemassa kyseisillä markkinoilla. Tällaisen yrityksen on huolehdittava siitä, ettei se

  • peri kohtuuttoman korkeita hintoja asiakkailta
  • pidä hintoja keinotekoisen alhaisina, minkä avulla kilpailijat voidaan ajaa pois markkinoilta
  • harjoita syrjintääasiakkaiden välillä
  • painosta kauppakumppaneitaan tiettyihin kauppaehtoihin.

Miten kilpailunvastaisesta toiminnasta voi ilmoittaa?

Jos havaitset liiketoimintakäytäntöjä, joiden epäilet rajoittavan kilpailua, voit ilmoittaa niistä kansallisille kilpailuviranomaisille tai Euroopan komissiolle. Jos kysymys on kotimaahasi tai johonkin alueeseen liittyvästä erityistilanteesta tai asia koskee enintään neljää EU-maata, ota ensin yhteyttä kansalliseen kilpailuviranomaiseen.

Kansalliset kilpailuviranomaiset:

  • ItävaltaDeutschEnglish
  • BelgiafrançaisNederlandsEnglish
  • BulgariaбългарскиEnglish
  • KroatiahrvatskiEnglish
  • KyprosΕλληνικάEnglish
  • TšekkičeštinaEnglish
  • TanskaDanskEnglish
  • ViroEestiEnglish
  • Suomi
  • RanskafrançaisEnglish
  • SaksaDeutschEnglish
  • Kreikka
  • UnkarimagyarEnglish
  • IrlantiEnglish
  • ItaliaitalianoEnglish
  • LatviaLatviešuEnglish
  • LiettuaLatviešuEnglish
  • Luxemburgfrançais
  • MaltaEnglish
  • AlankomaatNederlandsEnglish
  • PuolapolskiEnglish
  • PortugaliportuguêsEnglish
  • RomaniaromânăEnglish
  • SlovakiaSlovenčinaEnglish
  • SloveniaSlovenščinaEnglish
  • Espanjaespañol
  • RuotsisvenskaEnglish
  • Yhdistynyt kuningaskuntaEnglish

Voit ilmoittaa kilpailusääntöjen noudattamiseen liittyvistä huolenaiheista myös Euroopan komissiolle osoitteeseen comp-market-information@ec.europa.eu tai kirjeitse osoitteeseen:

Euroopan komissio, kilpailun pääosasto

Antitrust Registry

B–1049 Bryssel, Belgia

Jos epäilet, että yrityksesi on mukana kartellissa tai muussa kilpailua rajoittavassa toiminnassa, kannattaa pitää mielessä, että komissio voi vapauttaa sakoista yrityksen, joka ensimmäisenä toimittaa todisteita kartellista (ks. sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskeva ohjelmaEnglish).

Alustavat yhteydenotot komissioon olisi tehtävä faksilla seuraavaan numeroon: (+32-2) 299 45 85 tai puhelimitse seuraaviin numeroihin: (+32-2) 298 41 90 tai (+32-2) 298 41 91.

Vahingonkorvauksen vaatiminen

Voit vaatia vahingonkorvausta, jos voit todistaa, että yrityksesi on joutunut maksamaan liikaa tai menettänyt tuloja kartellin toiminnan tai määräävän markkina-aseman väärinkäytön vuoksi. Oikeusolettamana on, että kartelleista aiheutuu haittaa.

Missä ajassa korvausvaatimus on tehtävä?

Sinulla on 5 vuotta aikaa nostaa vahingonkorvauskanne (siitä, kun kilpailusääntöjen rikkominen tuli tietoosi), tai 1 vuosi siitä, kun kilpailuviranomainen on antanut rikkomusta koskevan lopullisen päätöksen (joissakin EU-maissa määräaika on pidempi kuin 1 vuosi).

Todisteiden esittäminen

EU-maiden kansalliset tuomioistuimet voivat vahingonkorvauskanteeseen liittyvässä menettelyssä määrätä, että yritysten on esitettävä olennaiset todisteet. Jos yrityksesi on esitettävä todisteita, asiaan liittyviä liikesalaisuuksia käsitellään luottamuksellisesti.

Muista maista saatavat todisteet kilpailusääntöjen rikkomisesta

Rikkomusta koskeva kansallisen kilpailuviranomaisen lopullinen päätös voidaan esittää näyttönä muiden EU-maiden tuomioistuimissa. Tämä tukee vahingonkorvausvaatimustasi.

Ylihinnan siirtäminen

Siinäkin tapauksessa, että olet kilpailuoikeutta rikkovan yrityksen välillinen asiakas, voit vaatia vahingonkorvausta rikkojan suoran asiakkaan (esim. kartellituotteiden jälleenmyyjän) maksettavaksesi siirtämästä ylihinnasta.

Vaikka sinun täytyy todistaa yrityksellesi näin aiheutunut vahinko, kannettasi tukee oikeusolettama ylihinnan siirtämisestä.

Yksi esimerkki ylihinnan siirtämisestä on vahingon siirtäminen muille: tällöin yritys maksaa ylihinnan ja siirtää aiheutuneen lisäkustannuksen asiakkailleen.

Muut rikkomiseen syyllistyneet yritykset

Kaikki kartelliin tai muuhun kilpailuvastaiseen sopimukseen osallistuvat yritykset vastaavat koko vahingosta. Kantajana voit valita, miltä yritykseltä vaadit vahingonkorvausta.

Rikkomiseen yhdessä muiden kanssa syyllistyneellä yrityksellä on oikeus saada muilta rikkojilta hyvitystä, jos se on maksanut korvausta enemmän kuin oman osuutensa. Tästä osuudesta ja sen laskentaperusteena olevista kriteereistä päättää tuomioistuin kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Sulautumat

Jos EU:ssa liiketoimintaa harjoittava yritys (jonka maailmanlaajuinen kokonaisliikevaihto on vähintään 2,5 miljardia euroa) haluaa tehdä yrityssulautuman, sen on pyydettävä hyväksyntää Euroopan komissiolta – riippumatta yrityksen pääkonttorin sijaintimaasta. Sulautuman hyväksyminen riippuu sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen markkinaosuudesta EU:ssa. Pienten yritysten sulautumiselle ei yleensä aseteta rajoituksia.

Valtiontuki

EU:n säännöissä on periaatteessa kielletty valtiontuki (jota voivat olla esimerkiksi avustukset, korkotuet ja verohelpotukset sekä lainatakuut), sillä se saattaa asettaa tietyt yritykset suotuisampaan asemaan kilpailijoihin verrattuna, mikä vääristää kilpailua.

Valtiontuki voidaan sallia, jos kysymyksessä on

  • tuki pienyrityksille
  • yrittäjyyden edistäminen
  • tutkimus, kehittäminen ja innovointi
  • aluekehitys
  • riskipääoma
  • työpaikkojen luominen
  • ympäristönsuojelu.

Euroopan komissio valvoo valtiontuen myöntämistä. Jos epäilet, että myönnetty tuki rikkoo valtiontukisääntöjä, voit tehdä sitä koskevan kantelun(verkkolomake).

Julkiset kuulemismenettelyt

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua. Vastaamista helpottaa ja nopeuttaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

KylläEn

Alankomaat

Den Haag

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.