Navigációs útvonal

Frissítve : 30/08/2016

Hasznos nyomtatványok a szociális biztonsági jogok gyakorlásához

Az Ön (szociális biztonsági) jogosultságait igazoló nyomtatványok, amelyekre szüksége lehet akkor, ha az Unión belül egy másik országba költözik

Ezek a nyomtatványok megkönnyítik Önnek, hogy jogait gyakorolja azoknak az ellátásoknak a tekintetében, amelyek Önt mint valamelyik uniós ország jelenleg vagy korábban külföldön élő és/vagy dolgozó állampolgárát megilletik.

Az ezen az oldalon található űrlapokat azok igényelhetik, akik jogszerűen élnek valamelyik uniós országban, állampolgárságuktól függetlenül.

Nyomtatvány

Cél

Kiállító hatóság és felhasználás

A1

(Korábban:

  E 101

  E 103)

Az alkalmazandó jogszabályok ismertetése. Hasznos annak igazolásához, hogy Ön egy másik uniós országban fizeti a szociális járulékokat – ha Ön kiküldött munkavállaló, vagy egyidejűleg több országban dolgozik.

A nyomtatványt az a társadalombiztosítási intézet állítja ki, amelynél Ön nyilvántartásba van véve saját országában.

S1

(Korábban:

  E 106,

  E 109

  és

  E 121 – néhány intézménytovábbra is kiállít ilyen nyomtatványt)

Egészségügyi ellátásra való jogosultság igazolása, ha Ön nem abban az országban él, ahol biztosított. Hasznos a határ menti ingázók, a nyugdíjasok, a köztisztviselők és eltartottaik számára.

 

Érdeklődjön hazája egészségbiztosítási hatóságánál arról, hol tudja beszerezni az S1 nyomtatványt.

Az űrlapot bármelyik egészségbiztosítási hatósághoz benyújthatja abban az országban, ahol Ön él.

S2

(Korábban:

  E 112)

Az űrlap igazolja az Ön tervezett gyógykezelésre való jogosultság át egy másik uniós vagy EFTA-országban. Ön ugyanolyan feltételekkel részesül orvosi kezelésben, mint az adott ország állampolgárai. Ez azt is jelentheti, hogy Önnek a költségek bizonyos százalékát előre ki kell fizetnie.

Egészségbiztosítási hatóság

Az űrlapot abban az országban kell benyújtani az egészségbiztosítási hatósághoz, ahol Ön kezelésben részesül.

S3

Az űrlap igazolja, hogy Ön jogosult a volt munkahelye szerinti tagállamban egészségügyi ellátást igénybe venni. Nyugdíjba vonult határ menti munkavállalók számára hasznos, akik a korábbi munkahelyük szerinti országban már nem biztosítottak.

Egészségbiztosítási hatóság

Az űrlapot abban az országban kell benyújtani az egészségbiztosítási hatósághoz, ahol korábban határ menti ingázóként dolgozott.

U1

(Korábban:

  E 301)

Igazolás a munkanélküli ellátásra való jogosultsághoz figyelembe veendő időszakokról

A nyomtatványt annak az országnak (azoknak az országoknak) a foglalkoztatási szolgálata vagy illetékes társadalombiztosítási szerve bocsátja ki, ahol Ön legutoljára dolgozott.

Az űrlapot abban az országban kell benyújtania a nemzeti foglalkoztatási szolgálathoz, ahol a munaknélküli ellátásban részesülni szeretne.

U2

(Korábban:

  E 303)

Engedély a munkanélküli ellátásra való jogosultság fenntartására, miközben Ön egy másik európai uniós országban keres állást.

A nyomtatványt annak az országnak (azoknak az országoknak) a foglalkoztatási szolgálata vagy illetékes társadalombiztosítási szerve bocsátja ki, ahol Ön munkanélkülivé vált.

Az űrlapot abban az országban kell a nemzeti foglalkoztatási szolgálathoz benyújtania, ahol állást szeretne keresni.

U3

Azoknak a körülményeknek az ismertetése, amelyek a munkanélküli ellátásra való jogosultságot befolyásolhatják. Ez a dokumentum olyan információkat tartalmaz az Ön helyzetére vonatkozóan, amelyeket a munkakeresés helye szerinti tagállam illetékes intézménye továbbított azon tagállam illetékes intézményének, amelyiktől Ön munkanélküli ellátásban részesül. Ezek az információk az Ön munkanélküli ellátásának megszűnését eredményezhetik.

Annak az országnak a állami foglalkoztatási szolgálata, ahol az U2 űrlap alapján Ön állást keres.

DA1

(Korábban:

  E 123)

Feljogosítja Önt arra, hogy a munkahelyi balesetre és foglalkozási megbetegedésre vonatkozó szabályok alapján gyógykezelésben részesüljön egy másik európai uniós országban.

Egészségbiztosítási hatóság

Az űrlapot az Ön lakóhelye szerinti egészségbiztosítási hatósághoz kell benyújtania.

P1

Nyugdíjhatározatok összefoglalója, mely alapján áttekintheti, milyen döntést hoztak az Ön ügyében azon európai uniós országok intézményei, amelyektől Ön öregségi nyugdíjat, túlélő hozzátartozói nyugdíjat vagy rokkantsági nyugdíjat igényelt.

Az a nyugdíjhatóság, amelyhez Ön nyugdíjigényét benyújtotta.

A hatóság azt követően állítja ki a dokumentumot, hogy az Ön igénylésével foglalkozó intézmények határozatairól részletes tájékoztatást kapott.

Nyilvános konzultációk

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc.

Retour au texte en cours.