Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 20/06/2016

vehicles

Xiri ta' karozza minn pajjiż ieħor

Qabbel il-prezzijiet

Tista' tixtri karozza minn fejn trid fl-UE.

Meta tkun qed tqabbel il-prezz ta' xi mudell partikolari f'pajjiżi differenti, kun ċert li tkun qed tqabbel karozzi bl-istess armar u extras. Elementi tekniċi (arja kundizzjonata, tisħin, eċċ) jistgħu jvarjaw skont fejn qed tinbiegħ il-karozza.

Kun ċert li taf ir-regoli tal-VAT qabel tixtri karozza minn xi mkien ieħor fl-UE.

Ir-regoli tal-VAT għal karozzi mixtrija f'pajjiż ieħor tal-UE huma differenti minn dawk ta' oġġetti oħra. Ivarjaw ukoll skont jekk il-karozza tkunx użata jew ġdida, u jekk il-bejjiegħ ikunx individwu privat jew professionist.

Bejjiegħa privati

Għandek tkun taf li l-leġiżlazzjoni tal-konsumatur ma tapplikax għal bejgħ privat, għaldaqstant għandek toqgħod attent ħafna meta tixtri karozza mingħand individwu privat.

Fil-każ ta' bejjiegħ privat, għandek tkun ċert li taf kemm jista' jkun dwaru jew dwarha, inklużi d-dettalji ta' kuntatt.

Bil-liġi, karozza trid tkun:

  • ta' kwalità sodisfaċenti
  • kif irreklamata
  • tajba għall-użu.

Però, karozzi ġodda jkollhom livell ogħla ta' "kwalità" meta mqabblin ma' karozzi użati. Il-liġi tagħraf li vettura użata tista' ma tkunx kompletament bla difetti.

It-trasport tal-karozza l-ġdida

Meta tixtri karozza ġdida f'pajjiż ieħor tal-UE, ikollok tikkonsidra bir-reqqa kif se teħodha f'pajjiżek, għax ma tkunx għadha rreġistrata f'pajjiżek:

  • Tista' tirmonka l-karozza ma' vettura li tkun kompletament irreġistrata u assigurata.
  • Tista' tqabbad kumpanija li tispeċjalizza fit-trasport.
  • Tista' ssuqha int stess. Iżda, biex tagħmel hekk, tkun tinħtieġ assigurazzjoni valida (għall-pajjiżi kollha li tgħaddi minnhom) u pjanċa temporanja. Dawn jistgħu jinkisbu fil-pajjiż fejn tixtri l-karozza - il-bejjiegħ għandu jkun jaf jgħidlek. Madankollu,  ara ftit l-ewwel nett jekk il-pjanċa temporanja tkunx aċċettata fil-pajjiżi kollha li se tgħaddi minnhom.

Imbagħad trid tikseb pjanċa permanenti fil-pajjiż fejn tirreġistra l-karozza.

Fittex iktar fil-fond, pajjiż, pajjiż:

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż

Drittijiet komuni fil-pajjiżi tal-UE


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

 

Konsultazzjonijiet pubbliċi
Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.