Navigacijska pot

Posodobitev : 09/10/2014

shopping

Davek na dodano vrednost

Plačilo davka na dodano vrednost v državi nakupa

Fizične osebe, ki kupujejo v EU, plačajo DDV samo enkrat, in sicer v državi nakupa.

Domov lahko prinesete vse, kar ste kupili v drugi državi EU, ne da bi se morali ustaviti na meji ali prijaviti blago carinskim organom. Edini pogoj je, da je kupljeno blago namenjeno osebni rabi in da ni za nadaljnjo prodajo.

Izjema: avtomobili

Če kupite novo vozilo v drugi državi članici EU, plačate DDV v državi, kjer boste vozilo registrirali, torej v državi stalnega prebivališča.

Novo vozilo je vozilo z manj kot 6 000 prevoženimi kilometri ali vozilo, ki ni starejše od šestih mesecev. Takšna ureditev se uporablja tudi za druga prevozna sredstva, kot so čolni ali letala.

Za rabljene avtomobile in druga rabljena vozila, kupljena pri fizičnih osebah, je DDV plačal že kupec v državi nakupa.

Če torej kupite rabljeni avtomobil od fizične osebe, vam DDV ni treba
plačati.

Rabljeno vozilo je vozilo, ki je starejše od šestih mesecev in ima več kot 6 000 prevoženih kilometrov.

Za nova in rabljena vozila boste morali sicer še vedno plačati veljavno pristojbino ob registraciji vozila v državi stalnega prebivališča.

Več o vaših pravicah pri nakupu vozila v drugi državi EU.

Pomoč in svetovanje

Footnote

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.