Navigointipolku

Päivitetty : 04/04/2016

family

Adoptio

Jos suunnittelet adoptiota muusta EU-maasta kuin omasta asuinmaastasi, muista, että kaikissa EU-maissa sovellettavia yhtenäisiä sääntöjä ei ole, vaan kaikissa maissa sovelletaan omia sääntöjä.

Saadaksesi tietoa adoptioprosessista ja adoption edellytyksistä sekä siitä, kuka voi hakea adoptio-oikeutta, sinun on otettava yhteyttä kohdemaan viranomaisiin.

Kaikissa EU-maissa on kuitenkin eräitä yhteisiä periaatteita, jotka perustuvat kansainvälisiin adoptioita koskeviin sopimuksiin. Sinun on varmistettava, että

 • adoption vahvistaa tuomioistuin tai hallintoviranomainen
 • jos lapsen biologiset vanhemmat ovat elossa, he suostuvat adoptioon
 • adoptio todetaan lapsen edun mukaiseksi.

Useimmissa (ei tosin kaikissa) maissa lapsi myös saa sinun sukunimesi ja kansalaisuutesi sekä samat perimisoikeudet kuin biologinen lapsi.

Adoptiovanhempana sinulla on samat oikeudet ja velvollisuudet lastasi kohtaan kuin vanhemmilla yleensä.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa

  Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

  Retour au texte en cours.