Navigointipolku

Päivitetty : 06/09/2016

family

Adoptio

Adoptiosta ei ole yhtenäisiä EU-sääntöjä. Kussakin EU-maassa sovelletaan omia kansallisia sääntöjä.

Ota yhteyttä oman maasi viranomaisiin saadaksesi lisätietoa ja adoptioehdoista ja -menettelyistä.

Kaikissa EU-maissa on kuitenkin eräitä yhteisiä periaatteita, jotka perustuvat kansainvälisiin adoptioita koskeviin sopimuksiin:

  • jos lapsen biologiset vanhemmat ovat elossa, heidän on suostuttava adoptioon
  • adoptio on todettava lapsen edun mukaiseksi
  • tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen on vahvistettava adoptio.

Useimmissa EU-maissa lapsi myös saa adoptiovanhempansa sukunimen ja kansalaisuuden sekä samat perimisoikeudetkuin biologinen lapsi.

Adoptiovanhempanasinulla on samat oikeudet ja velvollisuudetlastasi kohtaan kuin vanhemmilla yleensä.

Tarvitsetko asiantuntija-apua?
Apua ja neuvontaa