Navigációs útvonal

Frissítve : 20/11/2015

shopping

Teendők online jogokkal kapcsolatos problémák esetén

Ön több lehetőség közül választhat, ha úgy gondolja, hogy szolgáltatója megsértette az Ön online jogait (a szerződési feltételek, a szolgáltatás minősége vagy más tekintetében), vagy egy online kereskedő becsapta Önt.

Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval / a kereskedővel

Ha Önnek problémája adódik, először érdemes az érintett szolgáltatóhoz, illetve a kereskedőhöz fordulnia: hívja fel a figyelmét arra, hogy cselekedete sérti az uniós és a nemzeti jogot egyaránt, és kérje, hogy orvosolja a problémát, különben Ön az ügyben további lépéseket kényszerül tenni.

Emlékeztetheti az érintetteket a kötelezettségeire, melyekről áttekintést ezen a honlapon, részletes tájékoztatást pedig Az európai uniós online jogok kódexe English című dokumentumból kaphat.

Konkrét eset

Jutta Németországban él. Otthonában internet-előfizetéssel rendelkezik. Feltűnt azonban neki, hogy az internetkapcsolat lassabb a szerződésben szereplő adatsebességnél.

Panaszt tett az internetszolgáltatójánál, az pedig orvosolta a helyzetet és gyorsabb internetkapcsolatot biztosított. Juttának tehát nem kellett további lépéseket tennie, elég volt felhívnia a szolgáltató figyelmét a problémára.

Vegye fel a kapcsolatot a nemzeti szabályozó hatósággal (internetszolgáltatóval kapcsolatos probléma esetén)

Ez a következő lépés, ha az internetszolgáltató nem hajlandó igazodni a szabályokhoz. Az elektronikus hírközlési nemzeti szabályozó hatóság English (melynek hatásköre az internetszolgáltatásokra is kiterjed) valószínűleg rendezni tudja az Ön és internetszolgáltatója közötti vitát.

E hatóságok nagy része külön eljárást alakított ki az ágazatbeli szolgáltatókra vonatkozóan, a vitákat pedig méltányosan és gyorsan tudja rendezni.

Ha Önnek panasza van a szerződési feltételek, a szolgáltatás minősége, a hálózathoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés stb. kapcsán, forduljon bátran hazája szabályozó hatóságához.

Peren kívüli egyezség

Online szolgáltatással kapcsolatos bármely probléma esetén Ön panaszt tehet a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságnál .

Ha az online kereskedő székhelye az EU területén található, Ön megpróbálhatja az ügyet alternatív vagy online vitarendezési eljárással English megoldani.

Konkrét eset

Arvidas Litvániában internetszolgáltatójától olyan számlát kapott, melyen nagyobb összeg szerepelt a szerződésben rögzített díjnál.

Arvidas többször is megpróbálta a szolgáltatót rávenni, hogy javítsa a számlát, ám nem járt sikerrel. Mivel nem volt kedve ahhoz, hogy hosszadalmas és időigényes peres eljárásba bonyolódjon, igénybe vette Litvánia alternatív vitarendezési fórumát. Arvidasnak így sikerült megtalálnia a számára a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járó megoldást.

Polgári peres eljárás

Végső esetben Ön az ügyet bíróság elé viheti.

Ha úgy gondolja, hogy az uniós jogszabályok értelmében Önt megillető jogok (ezen belül az online jogok) valamelyike sérült, Ön jogosult arra, hogy:

  • ügyét független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja;
  • ügyvéd szolgálatait vegye igénybe, ha tanácsra, védelemre vagy képviseletre van szüksége.

Azok, akik anyagi helyzetük miatt rászorulnak, a peres eljáráshoz jogi segítséget kaphatnak English .

Ön akkor is jogosult arra, hogy ügyét saját hazájában bírálják el, ha az érintett szolgáltató vagy kereskedő székhelye külföldön van, ám a cég kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat az országban vagy az országhoz kapcsolódóan.

Egyes esetekben (többek között a 2000 eurót meg nem haladó online ügyletek esetében) Ön a kis értékű követelések európai eljárását English is igénybe veheti (minden tagországban, kivéve Dániát). Ez a hagyományos bírósági eljárásokkal szemben gyors, költséghatékony alternatívát jelent. Ilyen eljárást indítani nagyon könnyű, csupán ki kell tölteni és be kell nyújtani a kis értékű követelések európai eljárásának lefolytatásához szükséges formanyomtatványt English .

EU-jogszabályok
  • English
  • English
  • English
Nyilvános konzultációk
    Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
    Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz