Navigointipolku

Päivitetty 05/2015

Päivitetty 05/2015

Valmisteverot


Jaa 
		Jaa Facebookissa
	
		Lähetä Twitteriin
	
		Jaa Google+:ssa
	
		Jaa LinkedInissa

Perussäännöt

Jos yritys valmistaa tai myy valmisteveron alaisia tuotteita (alkoholi, alkoholijuomat, energiatuotteet, sähkö, tupakkatuotteet), sen on syytä tuntea valmisteveroa koskevat perussäännöt.

Tarkempaa tietoa maittain:

Valitse maa

Valitse maa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Valmisteveron alaisiin tuotteisiin saattaa EU-maissa kohdistua muitakin veroja.

Valmisteveroa koskevia EU-sääntöjä ei sovelleta seuraavilla EU:hun kuuluvilla alueilla:

 • Kanariansaaret
 • Kanaalisaaret
 • Ahvenanmaa
 • Ceuta ja Melilla
 • Luganonjärven Italialle kuuluvat vesialueet.

Monacolaisten yritysten on noudatettava Ranskan valmisteverokantaa.

Sanmarinolaiset yritykset puolestaan noudattavat Italian valmisteverokantaa.

Tuotteet

Valmisteveroa maksetaan alkoholista ja alkoholijuomista (direktiivi 92/83/ETY ja direktiivi 92/84/ETY):

 • olut sekä oluen ja alkoholittoman juoman sekoitukset
 • viini
 • muut käyttämällä valmistetut juomat, kuten siideri
 • väkevöidyt viinit, kuten sherry ja portviini
 • etyylialkoholi - paitsi kun sitä käytetään sellaisten tuotteiden valmistukseen, joita ei ole tarkoitettu ihmisten kulutettavaksi (jos sitä käytetään lämmitykseen tai käyttövoiman tuottamiseen, se voidaan luokitella energiatuotteeksi)
 • väkevät alkoholijuomat

EU määrittää valmisteverojen vähimmäisverokannan pdf English [1 MB], mutta joissakin maissa pienpanimot (enintään 200 000 hl olutta vuodessa tuottavat) ja -tislaamot (enintään 10 hl puhdasta alkoholia vuodessa) voivat saada enintään 50 % helpotuksen perussäännön mukaisesta verosta. Myös pienet viinintuottajat (enintään 1 000 hl vuodessa) voivat saada alennuksen tai vapautuksen.

Kotitekoisista tuotteista, joita ei ole valmistettu kaupalliseen tarkoitukseen, valmisteveroa on maksettava ainoastaan väkevistä alkoholijuomista.

Alennettuja valmisteverokantoja voidaan soveltaa viiniin ja käymällä valmistettuihin juomiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 8,5 tilavuusprosenttia.

Energiatuotteet ja sähkö ( direktiivi 2003/96/EY )

Energiatuotteita ja sähköä verotetaan, kun niitä käytetään:

 • moottoripolttoaineena
 • lämmitysaineena.

Energiatuotteista ei makseta valmisteveroa, kun niitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin moottori- tai lämmityspolttoaineeksi.

EU-säännöissä määritetään energiatuotteiden valmisteveron pdf English [2 MB] vähimmäistaso.

Tupakkavalmisteet ( direktiivi 2010/12/EU ):

 • savukkeet
 • sikarit
 • pikkusikarit
 • piippu- ja savuketupakka, kuten savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka

EU-säännöissä määritetään tupakkavalmisteiden valmisteveron pdf English [852 kB] vähimmäistaso.

Valmisteveron alaiset tuotteet on yleensä vapautettu valmisteverosta, kun ne tulevat seuraavien tahojen käyttöön:

 • diplomaatti- tai konsulikunta
 • Naton jäsenmaan asevoimat
 • kansainväliset järjestöt.

Kun valmisteveron alaisia tuotteita toimitetaan edellä mainittuun käyttöön, ne on varustettava vapautustodistuksella.

EU-maat voivat myös vapauttaa tuotteen valmisteverosta, kun se myydään:

 • verovapaassa myymälässä ja kuljetetaan matkustajan henkilökohtaisissa matkatavaroissa EU:n ulkopuoliseen maahan tai EU:n alueella kohteeseen, joka on vapautettu valmisteverosta.
 • lentokoneessa tai laivalla sellaisen matkan aikana, jonka lähtö- tai kohdemaa ei kuulu EU:hun tai on EU:n alueella mutta vapautettu valmisteverosta.

 

 

Valmisteveron maksaja ja maksuajankohta

 

 

Myynti suoraan loppukuluttajille

Myynti muille liiketoiminnan harjoittajille

On merkittävää erottaa toisistaan hetki, jolloin tuotteesta tulee valmisteveron alainen, ja hetki, jolloin valmistevero on maksettava.

Useimmat tuotteet ovat valmisteveron alaisia heti, kun ne on valmistettu tai tuotu EU:hun.

Vero ei kuitenkaan tule maksuun ennen kuin tuote on luovutettu kulutukseen. Tämä tarkoittaa hetkeä, jolloin jokin toinen yritys on ottanut tuotteen vastaan ja se on poistunut valtuutetusta varastointi- tai tuotantopaikastaan. On myös huomattava, että valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen ja säilyttäminen ilman valmisteveroa edellyttää kyseisen maan français Deutsch English myöntämää erityislupaa.

Jos valmisteveron alainen tuote häviää tai katoaa odottamattomasta syystä tai luonnonkatastrofin vuoksi ennen kuin se on luovutettu kulutukseen, ei valmisteveroa tarvitse maksaa.

Kuka maksaa valmisteveron?
 • henkilö tai yritys, joka on valtuutettu varastonpitäjä siellä, missä valmisteveron alaisia tuotteita valmistetaan, jalostetaan, varastoidaan tai josta niitä lähetetään tai otetaan vastaan
 • kuka tahansa muu henkilö (esim. lähettäjä, vastaanottaja, kuljettaja tai muu taho, joka on antanut siirrosta annettavan vakuuden), joka aiheutti valmisteveron alaisen tuotteen siirtymisen pois väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmästä
 • henkilö, joka ilmoittaa tuonnista, jos tuote tuodaan maahan eikä sitä välittömästi aseteta väliaikaisen verottomuuden järjestelmään.
Tavaroiden kuljettaminen toiseen EU-maahan maksamatta veroa

Myyjän on huolehdittava kolmesta seikasta, jos se haluaa viedä tuotteita mutta samalla säilyttää niiden vapautuksen valmisteverosta ja siten välttyä itse maksamasta veroa.

Valmisteveron maksaa sen sijaan kohdemaassa oleva ostaja kohdemaan verokannan mukaan.

Sääntö 1 - Kuljetukseen liittyvien riskien vakuus

EU-maa, josta tavarat lähetetään, vaatii, että niillä on koko EU:n alueella voimassa oleva vakuus kuljetukseen liittyviä riskejä vastaan.

Vakuuden voi antaa myyjä (varastonpitäjä tai rekisteröity lähettäjä), kuljettaja tai ostaja - tai usea niistä.

EU-maa, josta tavarat lähetetään, voi olla vaatimatta tätä vakuutta, jos kuljetus tapahtuu sen rajojen sisällä.

Vakuutta ei myöskään tarvita, jos sekä EU-maa, josta tavarat lähetetään, että EU-maa, johon tavarat lähetetään, ovat siitä yksimielisiä.

Sääntö 2 - Sähköinen hallinnollinen asiakirja (e-AD)

Vakuuden lisäksi on toimitettava myös sähköinen hallinnollinen asiakirja (e-AD) valmisteverosta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle français Deutsch English valmisteveron alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmän (EMCS) français Deutsch English kautta.

Viranomainen

 • tarkistaa e-AD:n tietojen pätevyyden (esim. myyjän ja ostajan rekisterinumeron) ja antaa niille viitekoodin
 • toimittaa e-AD:n eteenpäin viranomaiselle siinä EU-maassa, jossa ostaja on (ja tämän maan viranomainen toimittaa e-AD:n ostajalle).

Ennen kuljetuksen alkamista on tulostettava e-AD viitekoodeineen ja annettava se kuljetusyritykselle.

e-AD:n voi peruuttaa milloin tahansa ennen kuljetuksen alkamista. Kuljetuksen aikana määränpään voi muuttaa EMCS-järjestelmän kautta.

Jos EMCS-järjestelmään ei ole pääsyä, tavarat voi kuitenkin kuljettaa ilman valmisteveroa sillä edellytyksellä, että

 • niiden mukana on paperille laadittu asiakirja, jossa on samat tiedot kuin e-AD:ssa
 • asiasta ilmoitetaan sen maan viranomaisille, josta tavarat lähetetään français Deutsch English . Joissakin maissa edellytetään, että tavaroille on etukäteen myönnetty lupa lähteä.

Sääntö 3 - Tavaroiden vastaanotto

Ostajan on viiden työpäivän kuluessa vahvistettava tavaroiden vastaanotto EMCS-järjestelmässä. Sen jälkeen

 • sen EU-maan, johon tavarat toimitettiin, vastuuviranomainen tarkistaa vahvistuksen pätevyyden
 • se rekisteröi vastaanottoraportin ja toimittaa raportin sen maan viranomaiselle, josta tavarat on lähetetty (ja tämä viranomainen toimittaa sen myyjälle).

Sen jälkeen, kun myyjä on saanut tämän raportin, se voi pyytää vakuuden vapauttamista.

Jos myyjä noudattaa näitä kolmea sääntöä, sen ei tarvitse maksaa valmisteveroa viemistään tavaroista.

Vastaanottoraporttiin merkityn määrän kanssa on oltava tarkkana. Se ilmaisee vahvistetun määrän, josta valmisteveroa ei tarvitse maksaa.

Jos tuotteita katoaa tai vahingoittuu kuljetuksen aikana, ne voi lisätä vastaanotettuun ja vahvistettuun määrään.

Tarkista liikekumppanin valmisteveronumero

Valmisteveron vahvistusjärjestelmästä (SEED) voi helposti tarkistaa, onko liikekumppanin valmisteveronumero voimassa.

Jos liikekumppanin valmisteveronumero on voimassa, SEED-järjestelmässä näkyy luettelo tuotteista, joiden kauppaan se on valtuutettu.

Yksityisasiakkaille myynti

Jos valmisteveron alaisia tavaroita myydään suoraan yksityisille asiakkaille ja myynti tapahtuu omassa maassa, on valmisteveroa maksettava sen maan verokannan mukaan.

Verosta vapautetut määrät

Jos asiakkaat vievät toiseen EU-maahan tavarat, joista on maksettu valmistevero yhdessä EU-maassa, ei valmisteveroa peritä, jollei määrä ylitä seuraavia enimmäismääriä:

 • savukkeet - 800 kpl
 • sikarit - 200 kpl
 • pikkusikarit - 400 kpl
 • piippu- ja savuketupakka –1 kg
 • väkevät alkoholijuomat - 10 litraa
 • viini - 90 litraa (mukaan luettuna enintään 60 litraa kuohuviiniä)
 • olut - 110 litraa

Joissakin EU-maissa nämä määrät voivat olla suurempia.

Jos asiakas ostaa edellä esitettyjä määriä enemmän, hän saattaa tarvita todisteen siitä, että tavarat ovat tulossa hänen omaan käyttöönsä. Myyjän on syytä kertoa asiakkaalle tästä vaatimuksesta.

Internet- ja etämyynti

Jos valmisteveron alaisia tavaroita myydään yksityisasiakkaille internetin kautta, on valmistevero maksettava asiakkaan asuinmaahan ja sen verokantojen mukaisesti.

Joissakin EU-maissa voi liikkeenharjoittajalla olla veroedustaja, joka voi huolehtia veronmaksusta tämän puolesta, jos kyseisen maan toimivaltaiset viranomaiset français Deutsch English sen hyväksyvät.

Ennen tavaroiden toimittamista myyjän on:

 • tehtävä ilmoitus toimituksen kohdemaan viranomaiselle
 • taattava, että valmistevero maksetaan.

Valmisteveron takaisinmaksu

Jos myydyistä tavaroista on jo maksettu valmistevero myyjän kotimaassa, maksetun veron voi saada takaisin, jotta vältytään kaksinkertaiselta maksulta. Sitä varten on:

 • todistettava, että tavaroista on kohdemaassa maksettu valmistevero.

Tupakkatuotteiden verkkokauppaa on rajoitettu joissakin EU-maissa, ja sitä koskevat seuraavat säännöt:

 • on käytettävä kohdemaan veromerkkejä tai vastaavanluonteisia veromerkintöjä osoittamaan, että valmistevero on maksettu kyseisessä maassa
 • terveysvaroitusten on oltava kohdemaan kielellä tai kielillä.

 

Apua ja neuvoja

Apua ja neuvoja

Lähetä sähköpostia elinkeinoelämän järjestölle alueellasi

EU hoitaa useimmissa Euroopan maissa English paikallisten elinkeinoelämän järjestöjen verkostoa Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network), joka ehkä voi auttaa sinua.

Valitse maasi ja kaupunkisi ja kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon.

Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Maa

Alankomaat

Den Haag

Nieuwegein

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Espanja

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Italia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Itävalta

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Kreikka

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Kroatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Portugali

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Puola

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Ranska

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Romania

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Ruotsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Saksa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Prešov

Slovenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomi

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Tanska

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšekin tasavalta

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Unkari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kirjoita viestisi tähän *

* pakollinen kenttä (tähän on syötettävä tieto)