Navigacijski put

Ažurirano 04/2016

Ažurirano 04/2016

Prodaja unutar EU-a

Trgovina unutar EU-a

Poduzetnici koji trguju unutar Europske unije, Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) i Turske imaju pravo slobodno uvoziti i izvoziti robu. To znači da države članice ne smiju ograničiti količine uvoza ili izvoza niti na bilo koji drugi način ograničavati trgovinu.

Pravo na slobodnu trgovinu uključuje i pravo na slobodan provozna cijelom području EU-a. Jednom kada proizvod uđe u EU, čak i ako je riječ o proizvodu proizvedenom izvan EU-a, može ga se slobodno prevoziti u cijeloj Uniji.

Usklađena pravila na razini EU-a

Kretanje proizvoda koji udovoljavaju usklađenim pravilima slobodno je unutar EU-a. To znači da nisu moguća nikakva ograničenja, uključujući kvantitativna ograničenja prodaje. Usklađena pravila EU-a temelje se na nizu uvjeta kojima je cilj zaštita potrošača, javnog zdravlja i okoliša.

Posebna pravila u državama članicama

Proizvodi koji ne podliježu usklađenim pravilima EU-a možda podliježu pravilima koja vrijede u određenim državama članicama. I u tom slučaju poduzetnici mogu iskoristiti pogodnosti slobodnog kretanja robe zahvaljujući načelu uzajamnog priznavanja (pravo na slobodan izvoz i uvoz robe unutar EU-a).

Ograničenja na temelju posebnih pravila u državama članicama

Države članice i dalje mogu uvesti ograničenja za određene proizvode ako smatraju da su protivni javnom interesu – osobito ako je riječ o zaštiti zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka, zaštiti okoliša te o javnoj sigurnosti ili javnom moralu. Države članice moraju dokazati da su takva ograničenja slobodnog kretanja robe opravdana i razmjerna, npr. na temelju postupaka prethodnog odobrenja za određene proizvode koji predstavljaju stvarni rizik za zdravlje ljudi.

Pravo na slobodan provoz

Pravo na slobodnu trgovinu uključuje i pravo na slobodan provoz na cijelom području EU-a, EGP-a i Turske. Jednom kada proizvod uđe u EU, čak i ako je riječ o proizvodu proizvedenom izvan EU-a, može ga se slobodno prevoziti u cijeloj Uniji.

Uvoz u EU i izvoz iz EU-a

U poslovanju sa zemljama izvan EU-a vrijede drukčiji uvjeti, a u nastavku možete pronaći nekoliko korisnih poveznica na web-mjesta Europske komisije koja bi vam mogla biti od pomoći:

Baza podataka o pristupu tržištu English ( MADB) sadržava informacije o uvjetima uvoza na tržišta trećih zemalja za trgovačka društva koja izvoze iz EU-a.

Portal za internacionalizaciju MSP-ova English baza je podataka službi za podršku koje nude praktičnu pomoć europskim trgovačkim društvima koja žele poslovati izvan EU-a.

Služba za pomoć pri izvozu português español français English raspolaže informacijama o carinskim pristojbama i zahtjevima EU-a u odnosu na izvoz iz EU-a u zemlje u razvoju i obrnuto.

Upućivanja

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Vaša će poruka biti poslana partneru za potporu iz Europske poduzetničke mreže. Kako biste pomogli savjetniku da točno i brzo odgovori u okviru ove besplatne usluge, navedite što više informacija.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Vaša će poruka biti poslana partneru za potporu iz Europske poduzetničke mreže. Kako biste pomogli savjetniku da točno i brzo odgovori u okviru ove besplatne usluge, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.

Pomoć i savjeti

Kontaktna točka za proizvode

Od kontaktne točke za proizvode možete dobiti informacije o nacionalnom zakonodavstvu povezanom s proizvodima i pomoć pri pristupu nacionalnom tržištu druge države članice EU-a.

Europski postupak za sporove male vrijednosti

Uključeni ste u trgovinski spor s dobavljačem ili korisnikom iz druge države članice EU-a? Za potraživanja u vrijednosti do 2 000 EUR možete se koristiti europskim postupkom za sporove male vrijednosti kako biste dobili svoj novac bez poteškoća.

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć français English

Savjetujte se o svojim pravima u EU-u / Riješite probleme s javnim nadležnim tijelom français English