Posljednji put provjereno : 16/07/2018

Priznavanje stručnih kvalifikacija

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

 • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017en
 • Publikacije EU-a o Brexitu
 • Informacije i smjernice Vlade UK-a o Brexituen

Administrativni postupci i potrebni dokumenti

Postupci za pristup reguliranoj profesiji u drugoj državi članici EU-a razlikuju se s obzirom na to:

Kako biste saznali više o pravilima koja se primjenjuju u vašem slučaju, obratite se nacionalnom tijelu nadležnom za pristup vašoj profesiji u državi domaćinu.

Provjerite bazu podataka reguliranih profesija en kako biste saznali koje su profesije regulirane u pojedinim državama članicama i koja ih nadležna tijela reguliraju.

No za to morate znati naziv zanimanja na lokalnom jeziku: ako želite raditi kao pekar u Njemačkoj, potražite u bazi podataka riječ „Bäcker".

Ako je vaša profesija regulirana u matičnoj državi, možete je prvo potražiti na svojem jeziku, a u njezinu opisu pronaći ćete odgovarajući engleski izraz. Pretraživanje nastavite s engleskim izrazom kako biste saznali u kojim je drugim državama članicama ta profesija regulirana. Ako država u koju se želite preseliti nije na popisu, to može značiti da profesija u njoj nije regulirana.

Ako ne pronađete svoju profesiju u bazi podataka, obratite se nacionalnim kontaktnim točkama za stručne kvalifikacijeen u državi u kojoj želite raditi. Tamo možete dobiti pomoć pri utvrđivanju nadležnih tijela i dokumenata koje je potrebno priložiti.

Koji je vaš slučaj?

Želim se preseliti u inozemstvo i u inozemstvu obavljati svoju profesiju

Ako se želite preseliti u državu članicu u kojoj je profesija koju želite obavljati regulirana, prije nego što ondje počnete raditi, trebat će vam priznavanje svih vaših kvalifikacija.

Nakon priznavanja kvalifikacija moći ćete pristupiti profesiji i obavljati je uz iste uvjete kao državljani te države i oni koji su kvalifikacije za tu profesiju dobili u toj državi.

Priprema zahtjeva

Od tijela nadležnog za pristup vašoj profesiji u državi domaćinu saznat ćete koje dokumente morate priložiti.

Ako vaša profesija nije regulirana u matičnoj državi, možda ne posjedujete odgovarajuće diplome, svjedodžbe ili dokaz o članstvu u strukovnoj udruzi. Možda ćete na drugi način morati dokazati da ste svoju profesiju obavljali najmanje dvije godine u proteklih deset godina.

Postupci i rokovi

Nakon što zatražite priznavanje svojih kvalifikacija, nadležna tijela moraju u roku od jednog mjeseca potvrditi primitak vašeg zahtjeva i zatražiti sve potrebne dokumente.

Kada su zaprimili vaš potpuni zahtjev, ona moraju donijeti odluku u roku od:

 • tri mjeseca - za liječnike, medicinske sestre za opću zdravstvenu njegu, primalje, veterinare, zubare, famaceute i arhitekte koji imaju pravo na automatsko priznavanjeen
 • četiri mjeseca - za sve ostale profesije.

Ako nadležna tijela ustanove da vaše obrazovanje i profesionalno iskustvo nisu u skladu sa standardima države domaćina, mogu od vas zahtijevati dodatni dokaz o vašoj osposobljenosti. U načelu morali biste imati mogućnost biranja između provjere osposobljenosti ili razdoblja prilagodbe (do tri godine).

Ako zahtjev odbiju, moraju navesti razlog.

Ako nadležna tijela ne donesu odluku u propisanom roku, možete se obratiti našim službama za pomoć ili nacionalnim kontaktnim točkama za stručne kvalifikacijeen . Ako vam ni oni ne pomognu, slučaj možete riješiti na nacionalnom sudu.

Želim u inozemstvu privremeno pružati usluge

Ako želite u drugoj državi članici privremeno pružati usluge, morate u matičnoj državi imati poslovni nastan, iako nije neophodno da u trenutku kad odlučite raditi u inozemstvu obavljate svoju profesiju.

Ne morate zatražiti priznavanje stručnih kvalifikacija. Međutim možda ćete morati dati prethodnu pismenu prijavu (u papirnatom ili elektroničkom obliku) u državi u koju odlazite.

Osim toga, država domaćin od vas može zahtijevati da obnovite prijavu jednom godišnje, ako ondje namjeravate nastaviti s privremenim pružanjem usluga.

Provjerite kod kontaktnih točaka za stručne kvalifikacijeen u državi domaćinu zahtijeva li se to.

Vaša prijava

Ako je prijava potrebna, morate je predati izravno tijelu države domaćina nadležnom za vašu profesiju (kako biste saznali koje je to tijelo, obratite se nacionalnoj kontaktnoj točkien ).

Prijava bi morala sadržavati sljedeće:

 • ime, prezime i kontaktne podatke
 • državljanstvo
 • profesiju u državi u kojoj obično radite i profesiju kojom se želite baviti u državi domaćinu
 • podatke o osiguranju od profesionalne odgovornosti: osiguravatelj, kontaktni broj (raspitajte se kod poslodavca)
 • upućivanja na prijave koje ste prethodno podnijeli u istoj državi.

Pri prvom podnošenju prijave ili u slučaju da je došlo do promjena u vašem statusu morate priložiti sljedeće popratne dokumente:

 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu da imate zakonit poslovni nastan u državi članici i da nemate (ni privremenu) zabranu obavljanja posla
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama
 • ako vaša profesija i obrazovanje nisu regulirani u državi u kojoj obično obavljate svoju profesiju: potvrdu kojom dokazujete da ste se predmetnom profesijom bavili barem dvije godine u posljednjih deset godina
 • ako je vaša profesija povezana sa sigurnosti (primjerice zaštitar): potvrdu o nekažnjavanju.

Način dokazivanja razlikuje se ovisno o državi. Kako biste provjerili koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz, obratite se tijelu države domaćina nadležnom za vašu profesiju.

Rokovi

U većini slučajeva prijavu možete podnijeti prije nego što počnete raditi u državi domaćinu (iako još niste sigurni hoćete li uopće raditi).

Međutim, ako bi vaša profesija mogla imati moguće posljedice na zdravlje i sigurnost, moguće je da će država domaćin unaprijed provjeriti vaše kvalifikacije.

U tom slučaju nećete moći početi raditi dok ne dobijete službeno odobrenje.

Zahtijeva li vaša profesija prethodnu provjeru? Obratite se kontaktnoj točki za stručne kvalifikacije u državi domaćinuen .

Ako je prethodna provjera potrebna, nadležno tijelo države domaćina u roku od dva mjeseca provjerava vaše kvalifikacije i odlučuje o tome je li potrebno poduzeti dodatne korake, primjerice razdoblje prilagodbe ili provjera osposobljenosti.

Te dodatne uvjete u pravilu treba ispuniti u roku od jednog mjeseca nakon što ste zaprimili obavijest. U slučaju da to nije moguće (primjerice ako morate položiti ispit osposobljenosti, ali se ispiti u tom razdoblju ne organiziraju), obratite se našim službama za pomoć.

Kako biste ubrzali postupak dobivanja odobrenja, pobrinite se da vaša prijava sadržava sve potrebne podatke i dokumente. Pogreške ili dokumenti koji nedostaju mogu uzrokovati nepotrebna kašnjenja.

Ovjerene preslike / ovjereni prijevodi

Nadležna tijela mogu zatražiti ovjerene preslike (kako bi se njima dokazalo da je riječ o vjerodostojnom dokumentu) i/ili ovjerene prijevode pojedinih ključnih dokumenata za vaš zahtjev, poput potvrda kojima dokazujete kvalifikacije. Ovjerenim prijevodima ovlašteni prevoditelj jamči točnost.

No prema pravilima EU-a:

Nadležna tijela ne smiju zahtijevati ovjerene prijevode:

Navedene informacije sažetak su složenih pravila s brojnim iznimkama.

Kako biste saznali odnose li se te iznimke na vas, pročitajte guida dell'UE al riconoscimento delle qualifiche professionali .

Primjer

Poznavanje svojih prava može vam pomoći da izbjegnete nepotrebnu birokraciju

Katarina je farmaceut iz Slovačke i želi raditi u Austriji. Austrijska nadležna tijela zatražila su od nje ovjerene prijevode austrijskog sudskog tumača svih popratnih dokumenata zahtjeva.

No ona ne smiju zahtijevati ovjerene prijevode Katrininih diploma. Za nekoliko kategorija diploma - liječnici, medicinske sestre za opću zdravstvenu njegu, primalje, veterinari, zubari, farmaceuti, arhitekti - ovjereni prijevodi nisu potrebni.

Prije nego što počnete raditi:

Nakon priznavanja stručnih kvalifikacija možda ćete se morati registrirati kod stručnog tijela prije nego što se počnete koristiti profesionalnim nazivom i obavljati profesiju. U nekim slučajevima nacionalna nadležna tijela mogu zatražiti provjeru jezičnih vještina.

Saznajte više.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: