Sökväg

Uppdaterat : 30/08/2016

Viktiga formulär om sociala förmåner

Formulär om dina sociala förmåner när du flyttar inom EU

Är du en EU-medborgare som bor eller arbetar i ett annat EU-land än ditt hemland eller har du bott eller arbetat utomlands tidigare? De här formulären hjälper dig att utnyttja din sociala rättigheter.

Nedanstående formulär ska användas om du är lagligt bosatt i ett EU-land, oavsett medborgarskap.

Formulär

Vad ska jag använda det till?

Var får jag det?

A1

(tidigare

E 101

E 103)

Uppgift om gällande lagstiftning. Du använder intyget för att visa att du betalar socialförsäkringsavgifter i ett annat EU-land – om du är utstationerad eller arbetar i flera länder samtidigt.

Din försäkringskassa i hemlandet

S1

 (tidigare

  E 106,

  E 109

  och

  E 121 - utfärdas fortfarande av vissa institutioner)

Intyg om din rätt till sjukvård om du inte bor i landet där du är försäkrad. För dig som är gränsarbetare, pensionär eller statligt anställd och dina anhöriga.

 

Kontakta din försäkringskassa för att ta reda på vem som utfärdar S1-intyget.

Lämna intyget till en försäkringskassa i landet där du bor.

S2

 (tidigare

  E 112)

Tillstånd att få planerad vård i ett annat EU- eller Eftaland. Du ska behandlas på samma sätt som invånarna i det landet – du kan få betala en del av kostnaderna genast.

Försäkringskassan

Lämna intyget till en försäkringskassa i landet dit du åker för att få vård.

S3

Intyg om din rätt till vård i ditt tidigare arbetsland. För dig som är pensionerad gränsarbetare och som inte längre är försäkrad i ditt tidigare arbetsland.

Försäkringskassan

Lämna intyget till en försäkringskassa i det land där du tidigare arbetade som gränsarbetare.

U1

 (tidigare

  E 301)

Uppgift om de försäkringsperioder som ska ingå i beräkningen av dina arbetslöshetsförmåner.

Den offentliga arbetsförmedlingen eller försäkringskassan i de länder där du arbetade senast.

Lämna intyget till arbetsförmedlingen i landet där du ansöker om arbetslöshetsförmåner.

U2

 (tidigare

  E 303)

Tillstånd att ta med dig dina arbetslöshetsförmåner när du söker jobb i ett annat land.

Den offentliga arbetsförmedlingen eller försäkringskassan i det land där du blev arbetslös.

Lämna intyget till arbetsförmedlingen i landet där du söker jobb.

U3

Förhållanden som kan påverka din rätt till arbetslöshetsförmåner. Intyget upplyser arbetsförmedlingen i landet som betalar dina förmåner om förändringar som kan påverka dina förmåner.

Den offentliga arbetsförmedlingen i landet där du söker jobb på grundval av ett U2-intyg.

DA1

 (tidigare

  E 123)

Ger dig rätt att på vissa villkor få vård i ett annat EU-land vid arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Försäkringskassan

Lämna intyget till en försäkringskassa i landet där du vistas.

P1

Sammanfattning av pensionsbeslut som ger en överblick över de beslut som olika institutioner i EU-länderna fattat om du har ansökt om ålders-, efterlevande- eller invaliditetspension.

Den pensionsmyndighet som du ansökte hos.

Myndigheten utfärdar intyget när den har fått uppgift om besluten från de olika myndigheter som har handlagt din ansökan.

Offentliga samråd

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

Retour au texte en cours.