Navigacijski put

Ažurirano : 15/11/2016

work

Europska profesionalna kartica – EPC

Europska profesionalna kartica (EPC – poznat i kao Europska strukovna iskaznica) elektronički je postupak kojim možete zatražiti priznavanje svojih stručnih kvalifikacija u drugoj državi članici EU-a. Tim se postupkom lakše i brže upravlja te je transparentniji od tradicionalnih postupaka priznavanja kvalifikacija: svoj zahtjev možete pratiti na internetu te ponovno upotrijebiti već učitane dokumente za podnošenje novih zahtjeva u drugim državama.

U ovom se trenutku, postupkom priznavanja putem EPC-a možete se služiti samo ako ste:

 • medicinska sestra za opću zdravstvenu njegu
 • farmaceut
 • fizioterapeut
 • gorski vodič
 • agent posredovanja u prometu nekretnina

Ostali će se stručnjaci morati služiti standardnim postupcima za priznavanje svojih stručnih kvalifikacija. U budućnosti se postupak EPC-a može proširiti na druge profesije.

Možete se koristiti postupkom priznavanja putem EPC-a ako:

 • želite privremeno ili povremeno obavljati svoju profesiju u drugoj državi članici EU-a (privremena mobilnost) ILI
 • se želite nastaniti u drugoj državi članici EU-a i u njoj trajno obavljati svoju profesiju (poslovni nastan)

EPC nije fizička kartica. To je elektronički dokaz da ste prošli administrativne provjere i da su vaše stručne kvalifikacije priznate u državi članici u kojoj želite raditi (država domaćin), ili da ispunjavate uvjete za privremeno pružanje usluga u toj državi.

Potvrdu o EPC-u u .pdf formatu moći ćete ispisati kad vam se odobri zahtjev. Na potvrdi će se nalaziti i referentni broj pomoću kojega vaš budući poslodavac može provjeriti valjanost izdanog EPC-a na internetu.

Namjeravate li se nastaniti u državi članici (poslovni nastan), možda ćete se morati registrirati pri nadležnom stručnom tijelu ili proći dodatne provjere prije nego što počnete obavljati svoju profesiju. Provjerite pri nadležnim nacionalnim tijelima English vrijedi li to u vašem slučaju.

Kvalifikacije stečene izvan EU-a

Ako ste svoju kvalifikaciju stekli izvan EU-a, možete se prijaviti za EPC pod sljedećim uvjetima:

 • vaša kvalifikacija već je priznata u jednoj državi članici EU-a, i
 • u toj državi članici obavljali ste svoju profesiju tijekom najmanje tri godine nakon priznavanja kvalifikacije.

Prednosti EPC-a

 • Nadležna tijela vaše matične države pomoći će vam pri podnošenju zahtjeva i provjeriti njegovu točnost i potpunost. Potvrdit će, također, i vjerodostojnost te valjanost vaših dokumenata.
 • Budete li ikad htjeli podnijeti zahtjev za poslovni nastan ili privremeno pružanje usluga u drugoj državi, vaš će predmet postojati u sustavu i nećete morati ponovno učitavati sve dokumente. Time ćete uštedjeti vrijeme prilikom budućih zahtjeva.
 • Ne donesu li tijela države domaćina, zadužena za vaš zahtjev, konačnu odluku u odgovarajućem roku, priznavanje će biti provedeno automatski te ćete potom moći izraditi potvrdu o EPC-u.

Postupak i rokovi

Što se odnosi na vas?

Privremena mobilnost: želite obavljati profesiju u inozemstvu na privremenoj i povremenoj osnovi

Nakon podnošenja zahtjeva, događa se sljedeće:

Unutar jednog tjedna: nadležno tijelo u vašoj matičnoj državi potvrđuje primitak zahtjeva, obavješćuje vas o tome nedostaju li neki dokumenti te o svim naknadama koje je potrebno platiti

Nadležna tijela u državi domaćinu mogu provjeriti vaš zahtjev u slučaju da vaša profesija mogla imati posljedice za javno zdravlje i sigurnost te ako nemate pravo na automatsko priznavanje

Ako nisu potrebne provjere u državi domaćinu, nadležno tijelo vaše matične države preispitat će vaš zahtjev i donijeti konačnu odluku u roku od najviše tri tjedna.

Ako su potrebne provjere u državi domaćinu, nadležno tijelo vaše matične države mora unutar mjesec dana preispitati vaš zahtjev i proslijediti ga državi domaćinu.

Država domaćin donosi konačnu odluku u roku od najviše tri mjeseca (dva mjeseca + dva dvotjedna produženja)

Ako nadležna tijela države članice domaćina utvrde da vaše obrazovanje, osposobljavanje i stručno iskustvo ne zadovoljavaju uvjete koji se zahtijevaju u toj državi članici, mogli bi od vas tražiti da prođete provjeru osposobljenosti ili razdoblje prilagodbe kao oblike dopunskih mjera.

Poslovni nastan: želite se nastaniti u inozemstvu i trajno obavljati svoju profesiju

 

Nakon podnošenja zahtjeva, događa se sljedeće:

Unutar jednog tjedna: nadležno tijelo u vašoj matičnoj državi potvrđuje primitak vašeg zahtjeva, obavješćuje vas o tome nedostaju li neki dokumenti te o svim naknadama koje je potrebno platiti

Nadležno tijelo matične države mora preispitati vaš zahtjev i proslijediti ga nadležnom tijelu države domaćina unutar mjesec dana.

Ako ste farmaceut ili medicinska sestra/medicinski tehničar odgovorna/an za djelatnost opće njege i imate pravo na automatsko priznavanje, država domaćin konačnu odluku donosi u roku od najviše dva mjeseca (jedan mjesec + dva dvotjedna produženja)

Ako nemate pravo na automatsko priznavanje, država domaćin donosi konačnu odluku u roku od najviše tri mjeseca (dva mjeseca + dva dvotjedna produženja)

Ako nadležna tijela države domaćina utvrde da vaše obrazovanje, osposobljavanje i stručno iskustvo ne zadovoljavaju uvjete koji se zahtijevaju u toj državi članici, mogli bi od vas tražiti da prođete provjeru osposobljenosti ili razdoblje prilagodbe kao oblike dopunskih mjera.

Ako nadležna tijela države domaćina ne donesu odluku u propisanom roku, smatrat će se da je vaša kvalifikacija priznata te možete ispisati potvrdu o EPC-u.

Ako nadležna tijela odbiju vaš zahtjev, moraju objasniti razloge odbijanja te na koji način možete uložiti žalbu.

Koliko dugo možete koristiti svoj EPC?

EPC će biti valjan:

 • neograničeno ako se trajno nastanjujete u državi domaćinu (poslovni nastan)
 • 18 mjeseci u većini slučajeva kada privremeno pružate usluge, ili 12 mjeseci za profesije koje mogu imati posljedice na javno zdravlje i sigurnost

Kako se prijaviti za EPC?

Za prijavu za EPC najprije se morateprijaviti u EU login English , servis Europske komisije za provjeru autentičnosti. Ako ondje još nemate korisnički račun, morat ćete ga izraditi.

Potom će vam trebati nekoliko minuta da ispunite svoj profil za EPC osobnim podacima i podacima za kontakt.

Nakon što ispunite svoj profil podacima, možete stvoriti zahtjev, učitati elektroničke kopije relevantnih dokumenata i poslati ih nadležnom tijelu u matičnoj državi.

Svaki popratni dokument treba biti skeniran, a zatim učitan kao zasebna datoteka.

U svojem profilu možete u bilo kojem trenutku ažurirati podatke za kontakt (adresu elektroničke pošte, broj telefona). Nakon što podnesete zahtjev, nećete moći sami mijenjati svoje osobne podatke (broj putovnice ili osobne iskaznice, prezime ili državljanstvo koji će se nalaziti na potvrdi), nego ćete se za to morati obratiti nadležnom tijelu koje obrađuje vaš zahtjev.

Za svaki bi zahtjev matična država i država domaćin mogle naplatiti naknade za preispitivanje vašeg predmeta. U tom slučaju primit ćete zaseban račun od svakog tijela.

Nadležna tijela također mogu od vas zatražiti ovjerene preslike dokumenata ako ne mogu provjeriti valjanost dokumenata.

Provjerite koji su dokumenti potrebni, naknade

Simulator

Ako vam simulator ne ponudi određene mogućnosti, to znači da navedena država još uvijek nije dostavila odgovarajuće informacije. U svakom slučaju možete pristupiti postupku za izdavanje europske strukovne iskaznice i podnijeti zahtjev; nadležna tijela obavijestit će vas o uvjetima i naknadama.

Vaša profesija nije regulirana u matičnoj državi
Obrađuju se podaci koje su dostavila nacionalna tijela

PRISTUP POSTUPKU ZA IZDAVANJE EPC-a

Omogućite poslodavcima da provjere valjanost vašeg EPC-a.

Vaši poslodavci, strukovne organizacije ili druge zainteresirane strane mogu provjeriti valjanost vašeg EPC-a na internetu služeći se referentnim brojem s vaše potvrde.

Za provjeru vašeg EPC-a bit će im potrebni i vaši osobni podaci (broj osobne iskaznice ili putovnice) koje ste unijeli prilikom podnošenja zahtjeva.

PROVJERITE VALJANOST EPC-A

Public consultations
Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?
Upitajte nacionalne uprave
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

U ovom slučaju 28 država članica

Retour au texte en cours.

U opravdanim slučajevima, nadležna tijela mogu dvaput produžiti rok od dva mjeseca na razdoblje od dva tjedna. Odluka mora biti donesena u roku od najviše tri mjeseca.

Retour au texte en cours.

U opravdanim slučajevima nadležna tijela mogu dvaput produžiti rok od jednog mjeseca na razdoblje od dva tjedna. Odluka mora biti donesena u roku od najviše dva mjeseca.

Retour au texte en cours.

U opravdanim slučajevima nadležna tijela mogu dvaput produžiti rok od dva mjeseca na razdoblje od dva tjedna. Odluka mora biti donesena u roku od najviše tri mjeseca.

Retour au texte en cours.