Navigacijski put

Ažurirano : 10/06/2016

health

Predočenje recepta u inozemstvu

Recept koji je izdao liječnik u vašoj zemlji važeći je u svim državama EU-a. Međutim, lijek izdan u jednoj državi članici možda nije dostupan u drugoj, ili je dostupan pod drugim nazivom.

Od 25. listopada 2013. moći ćete tražiti izdavanje prekograničnog recepta koji je namijenjen za uporabu u drugoj državi članici EU-a: svrha je takvih recepata pomoći ljekarnicima da lakše razumiju recept, njegove sastojke i doziranje.

Primjer

Nabava lijeka u inozemstvu uz predočenje recepta iz matične zemlje

Anna iz Švedske odlazi raditi u Finsku na šest mjeseci. Kako bi mogla tijekom boravka tamo nabavljati svoje tablete za spavanje zatražila je izdavanje prekograničnog recepta. Taj recept može predočiti ljekarnicima u Finskoj i dobiti tablete dok je u inozemstvu.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje

    In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein and Norway

    Retour au texte en cours.