Navigációs útvonal

Frissítve : 11/09/2014

family

Családi ellátások

Az, hogy az Európai Unióban melyik ország felelős az Ön szociális biztonságáért, azon belül is a családi ellátásokért (a gyermekek után járó ellátásokért, a gyermeknevelési támogatásért, az anyasági/apasági szabadságért stb.), nem az Ön állampolgárságától, hanem gazdasági jogállásától és lakóhelyétől függ.

Feltétlenül nézzen utána, melyik ország szociális ellátórendszerébe tartozik. Ön nem választhatja meg, hogy melyik ország szociális biztonsági rendszerének hatálya alá tartozzon!

Figyelem: a családi ellátások között számottevő eltérések vannak a különböző európai országokban.

Melyik ország folyósítja az Ön részére a családi ellátásokat?

Főszabály:

 • Ha Ön uniós polgárként egy másik EU-tagállamban telepedik le, és a lakhelye szerinti új ország szociális ellátórendszerének lesz tagja, akkor a fogadó ország szabályai lesznek irányadóak a tekintetben, milyen családi ellátásokban részesülhet ott-tartózkodása során.
 • Ha azonban rövid (2 évnél rövidebb) ideig dolgozik az országban külföldi kiküldetésben, családi ellátásainak folyósításáért továbbra is az az ország lesz felelős, ahonnan Önt kiküldték.
 • Ha az Ön családtagjai nem abban az országban élnek, ahol Ön biztosítva van, a családi ellátások folyósításáért elvileg több ország is felelős lehet.

Két vagy több ország érintettsége esetén az illetékes nemzeti hatóságok mindkét szülő helyzetét megvizsgálják, és döntést hoznak arról, melyik ország elsődleges kötelessége, hogy a családi ellátást folyósítsa. Döntésük az úgynevezett „elsőbbségi szabályokon” alapul.

Ha az „elsődleges” országban Önnek járó ellátások összege kevesebb annál, mint amennyire Ön a „másodlagos” országban jogosult lenne (annak köszönhetően, hogy ott dolgozik, vagy mert az országtól nyugdíjat kap), a másodlagos ország a két ellátás különbözetét kiegészítés formájában kifizeti Önnek. Így biztosan megkapja az Önt megillető legnagyobb összegű ellátást.

&nbps;

Elsőbbségi szabályok

Vegyük a következő esetet: a gyermek másik szülője nem, egyedül Ön jogosult családi ellátásokra, Ön viszont több országban jogosult családi ellátásban részesülni, mivel:

 • egy adott országban dolgozik, és egy vagy több másik országtól nyugdíjat kap:

  ebben az esetben az az ország lesz elsődlegesen felelős a családi ellátás folyósításáért, ahol Ön dolgozik . Ön kiegészítésre is jogosult lehet abban az országban, ahol nyugdíjat kap.

VAGY

 • egy adott országban él, és egy másikban dolgozik:

  ebben az esetben az az ország lesz elsődlegesen felelős a családi ellátás folyósításáért, ahol Ön dolgozik .

VAGY

 • Ön két különböző országtól kap nyugdíjat:

  ebben az esetben az az ország lesz elsődlegesen felelős a családi ellátás folyósításáért, ahol az Ön gyermekei élnek .

  Ha a gyermekek olyan országban élnek, amelytől Ön nem kap nyugdíjat, akkor azé az országé az elsődleges felelősség, ahol Ön hosszabb ideig volt biztosítva.

Mindegyik esetben igaz, hogy ha az elsődleges ellátásfolyósító országtól kapott családi ellátások összege kevesebb annál, mint amennyi Önnek - jogosultsága alapján - a többi ország bármelyikében járna, az utóbbiaknak az ellátások különbözetét kiegészítés formájában meg kell fizetniük Önnek.

Vegyük a következő esetet: Ön és a másik szülő egyaránt jogosult családi ellátásra, és mindketten egynél több országban minősülnek jogosultnak, mivel:

 • Önök mindketten ugyanabban az uniós országban dolgoznak, de egy másik országban élnek:

  ebben az esetben az az ország fogja - saját jogszabályaival összhangban - a családi ellátásokat folyósítani, ahol Önök dolgoznak .

VAGY

 • Önök ketten két különböző országban dolgoznak:

  ha a másik szülő abban az országban dolgozik, ahol a közös gyermek(ek) él(nek), ez az ország fogja - saját jogszabályaival összhangban - a családi ellátásokat folyósítani, a másik ország pedig, ahol Ön dolgozik, adott esetben kiegészítést fizethet, ha az ellátások közötti különbözet ezt indokolja.

VAGY

 • Ön uniós országban dolgozik, a másik szülő pedig nyugdíjat kap egy másik uniós országtól:

  ebben az esetben az az ország fogja - saját jogszabályaival összhangban - a családi ellátásokat folyósítani, ahol Ön dolgozik .

  Ön kiegészítésre is jogosult lehet abban az országban, amelyik nyugdíjat folyósít a másik szülőnek.

VAGY

 • Önök mindketten több uniós országban kapnak nyugdíjat:

  – ha Ön vagy a másik szülő abban az országban jogosult nyugellátásra, ahol a gyermek(ek) él(nek), akkor ez az ország fogja - saját jogszabályaival összhangban - a családi ellátást folyósítani.

  – ha sem Ön, sem a másik szülő nem jogosult nyugellátásra - abban az országban, ahol a gyermek(ek) él(nek), akkor az az ország fogja a családi ellátást fizetni, ahol Ön vagy a másik szülő a leghosszabb ideig volt biztosítva.

VAGY

 • Ön nyugdíjat kap az uniós országok valamelyikében, a másik szülő pedig egy másik uniós országban dolgozik:

  ebben az esetben az az ország fogja - saját jogszabályaival összhangban - a családi ellátásokat fizetni, ahol a másik szülő dolgozik .

  Ön kiegészítésre is jogosult lehet abban az országban, ahol nyugdíjat kap.

A családi ellátások teljes összegének meg kell egyeznie az Önt megillető legelőnyösebb ellátás összegével.

Ha Ön elvált, és volt házastársa családi ellátásban részesül, de az összeget nem a gyermek(ek) eltartására használja, Ön felveheti a kapcsolatot a családi ellátásért felelős hatóságokkal abban az országban, ahol gyermeke(i) él(nek), és kérheti, hogy a támogatásokat közvetlenül Önnek fizessék ki, mivel Ön az, aki valójában eltartja a családot.

Hol kell családi ellátást igényelni?

Családi ellátást bármelyik országban igényelhet, ahol Ön vagy a gyermek(ek) másik szülője ellátásra jogosult. Annak az országnak az illetékes hatósága, ahol Ön ellátást igényel, mindazoknak az országoknak továbbítja a kérelmet, melyek az Ön ügyében illetékesek.

Ha Ön a kérelmet az egyik országban kellő időben nyújtja be, azt úgy kell tekinteni, mintha a kérelmet az összes többi uniós országban, ahol családi ellátásra jogosult, a kellő időben benyújtotta volna. A hatóságok nem tagadhatják meg az Önnek járó ellátásokat azon az alapon, hogy a kérelmezés helye szerinti ország túl későn továbbította az aktát a többi érintett ország illetékes hatóságának.

Érdeklődje meg a nemzeti hatóságoknál, milyen határidők vonatkoznak a családi ellátásokra. Ha lekési a határidőt, elveszítheti jogosultságát.

A tagállami hatóságoknak kötelező együttműködniük egymással, és a kérelmek elbírálásához szükséges összes információt meg kell osztaniuk egymással. A nyelvi különbségekből eredő nehézségek leküzdése érdekében az információcsere során a nemzeti hatóságok formanyomtatványokat (korábbi „E” jelű nyomtatványok) használnak.

&nbps;

A családi ellátások között számottevő eltérések vannak a különböző európai országokban.

Az uniós országok szabadon dönthetnek arról, hogyan szabályozzák saját területükön az ellátásokra és a szolgáltatásokra való jogosultságokat. Mindegyik ország nyújt családi ellátásokat, de ezek összege és a folyósításuk feltételei országról országra jelentős mértékben eltérnek egymástól. Egyes országokban a családi ellátás rendszeres kifizetések formájában valósul meg, míg máshol a közvetlen kifizetés helyett a családosok adókedvezményekben részesülnek.

A félreértések elkerülése érdekében, melyek komoly következményekkel járhatnak, és számottevően befolyásolhatják az Ön összjövedelmét, érdemes utánanéznie, mi jellemzi a szociális ellátórendszert a tartózkodási helye szerinti új országban.

Ha tájékozódni szeretne a témában, az alábbi linkek közül válassza ki azt az országot, mely az Ön esetében a családi ellátások folyósításáért felelős:

Országok:

Az európai munkaügyi tanácsadók rendszerint azzal kapcsolatban is felvilágosítást tudnak adni a legfontosabb tudnivalókról, milyen családi ellátások illetik majd meg Önt a tartózkodási helye szerinti új országban.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Footnote

Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

Retour au texte en cours.