Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 01/2016

Aġġornat 01/2016

Id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

Ipproteġi l-ideat tan-negozju tiegħek!

Jekk għandek idea tajba u innovattiva, li qed tispera li se tittrasforma n-negozju tiegħek, għandek tqis li tipproteġiha bħala l-proprjetà intellettwali tiegħek (PI) qabel ma xxandarha lid-dinja! L-ideat tajbin għandhom valur jekk tista' turi legalment li huma tiegħek.

X'inhi l-proprjetà intellettwali?

Il-proprjetà intellettwali tikkonsisti fi prodotti, xogħol jew proċessi li tkun ħloqt u li jagħtuk vantaġġ kompetittiv.

Hemm 3 subkategoriji:

  • Il-proprjetà industrijali: invenzjonijiet (privattivi), marki  kummerċjali, disinji industrijali, varjetajiet ġodda ta' pjanti u indikazzjonijiet ġeografiċi ta' oriġini
  • Xogħol artistiku protett bid-drittijiet tal-awtur: xogħlijiet letterarji u artistiċi oriġinali, mużika, xandir televiżiv, softwer, bażijiet tad-dejta, disinji arkitetturali, kreazzjonijiet pubbliċitarji u multimedja
  • Strateġiji kummerċjali: sigrieti tan-negozju, għarfien espert, ftehimiet kunfidenzjali, jew produzzjoni rapida.

Kif nista' nipproteġi l-PI tiegħi?

Tista' tipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek bis-saħħa tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali stipulati mill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali English español français (WIPO). Il-forma ta' protezzjoni tiddependi mit-tip ta' PI:

  • privattivi - jippermettulek twaqqaf lil partijiet terzi milli jagħmlu, jużaw jew ibigħu l-invenzjoni tiegħek għal ċertu perjodu ta' żmien skont it-tip ta' invenzjoni
  • marki kummerċjali - jipproteġu l-isem tal-prodott tiegħek billi jevitaw li negozji oħra jbigħu il-prodott tiegħek bl-istess isem
  • drittijiet tal-awtur - jinformaw lill-oħrajn li int (bħala l-awtur) biħsiebek tikkontrolla l-produzzjoni, id-distribuzzjoni, il-wirja jew l-eżekuzzjoni ta' xogħlok.  Id-drittijiet tal-awtur jingħataw awtomatikament, mingħajr il-bżonn ta' reġistrazzjoni formali. Tista' tibda tuża s-simbolu tad-drittijiet tal-awtur immedjatament.

Tista' tirreferi wkoll għall-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (UASI) għar-reġistrazzjoni tal-marki kummerċjali u d-disinji tal-Komunità, u l- Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (EPO).

Id-drittijiet tal-PI għadhom protetti minn liġijiet nazzjonali iktar milli minn liġijiet tal-UE. Il-protezzjoni tagħhom f'kull pajjiż individwali tal-UE tista' tkun ikkomplikata u tqum ħafna flus. Tista' tiffranka l-ħin u l-flus billi tipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fil-livell tal-UE. Dan jiżgura li l-innovazzjonijiet u l-kreazzjonijiet tiegħek huma protetti fl-UE kollha, u li int ippremjat għalihom.

 

Biex tapplika u tirreġistra marka kummerċjali tal-Komunità iqum €1,050. Jekk tibgħat l-applikazzjoni bl-internet tiġik irħas: €900.

Tista' tapplika għal privattiva nazzjonali fl-uffiċċju tal-privattivi f'pajjiż tal-UE jew għal privattiva Ewropea permezz tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi. Madankollu, privattiva Ewropea jeħtiġilha tiġi validata mill-uffiċċju nazzjonali tal-privattivi English f'kull pajjiż fejn hi meħtieġa l-protezzjoni. Skont il-liġi tal-pajjiż English , jista' jkollok tipprovdi traduzzjonijiet jew tħallas miżati sa ċerta data. Hi disponibbli aktar informazzjoni dwar l-ispejjeż u l-proċeduri mingħand l-Uffiċċji tal-PI fi 30 pajjiż Ewropew hawnhekk .

Fittex iktar fil-fond, pajjiż, pajjiż:

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Il-falsifikazzjoni (imitazzjoni mhux awtorizzata ta' oġġett tad-ditta) u l-piraterija (ikkupjar mhux awtorizzat ta' oġġett kopert bid-dritt tal-proprjetà intellettwali) laħqu proporzjonijiet allarmanti - b'implikazzjonijiet sinifikanti għall-innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u s-saħħa u s-sigurtà tal-konsumaturi.

Skont il-liġi tal-pajjiż tal-UE in kwistjoni u s-sors tal-merkanzija falsa, l-awtoritajiet li għandek tirrikori għandhom huma: id-dwana, is-sorveljanza tas-suq (standards tal-kummerċ), il-pulizija jew l-uffiċċji tal-privatativi u l-marki kummerċjali.

Il-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni

L-amministrazzjonijiet tad-dwana jinsabu fuq quddiem nett biex jiddefendu d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tiegħek mal-fruntieri tal-UE. Tista' titlobhom biex iwaqqfu prodotti suspettati li jiksru d-drittijiet tal-PI billi tibgħat applikazzjoni għal azzjoni Deutsch English français lill-awtoritajiet nazzjonali tad-dwana kopmetenti.

Filwaqt li r-rikjesta għall-għajnuna hi nazzjonali, ir-rikjesti mibgħuta f'wieħed mill-pajjiżi tal-UE jistgħu jingħataw l-istess status legali fil-pajjiżi kollha tal-UE.

Formoli Deutsch English français u manwal Deutsch English français biex tirrikjedi azzjoni mid-dwana.

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Ħelpdesk Ewropew dwar id-drittijiet tal-PI

Taħriġ u pariri b'xejn dwar il-ġestjoni ta' proprjetà intellettwali għal ftehimiet ta' negozju bejn pajjiżi differenti jew proġetti kofinanzjati mill-UE

Helpdek SME IPR tal-Ażja tax-Xlokk

Għodda bla ħlas tan-negozju biex tmexxi d-Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali tiegħek fl-Ażja tax-Xlokk

Ħelpdesk tad-drittijiet tal-PI għal SMEs fiċ-Ċina

Għodod tan-negozju u pariri b'xejn għall-ġestjoni tal-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Ċina

Ħelpdesk SME IPR tal-Amerka Latina

Għodod tan-negozju u pariri b'xejn għall-ġestjoni tal-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Amerka Latina

InnovAccess

Miżuri ta' appoġġ nazzjonali, proċeduri ta' reġistrazzjoni u informazzjoni dwar leġiżlazzjoni mogħtija mill-uffiċċji tal-PI minn 30 pajjiż Ewropew

Portal Transatlantiku dwar id-drittijiet tal-PI

Gateway għall-iskedi informattivi tal-pajjiżi, għodda tat-tagħlim elettroniku u riżorsi oħra dwar il-PI