Navigacijski put

Ažurirano 06/12/2017

Prodaja unutar EU-a

Trgovina unutar EU-a

Poduzetnici koji trguju unutar Europske unije, Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) i Turske imaju pravo slobodno uvoziti i izvoziti robu. To znači da države članice ne smiju ograničiti količine uvoza ili izvoza niti na bilo koji drugi način ograničavati trgovinu.

Ako imate poteškoće s tijelima javne uprave, možete zatražiti pomoć od naših službi za pomoć i savjetovanje .

Pravo na slobodnu trgovinu uključuje i pravo na slobodan provoz na cijelom području EU-a. Kad proizvod uđe u EU, čak i ako je riječ o proizvodu proizvedenom izvan EU-a, može ga se slobodno prevoziti u cijeloj Uniji.

Ako trebate više informacija, na EU Bookshopu možete preuzeti vodič o primjeni odredaba Ugovora koje se odnose na slobodno kretanje robe.

Usklađena pravila na razini EU-a

Kretanje proizvoda koji udovoljavaju usklađenim pravilima slobodno je unutar EU-a. To znači da nisu moguća nikakva ograničenja, uključujući količinska ograničenja prodaje. Usklađena pravila EU-a temelje se na nizu uvjeta kojima je cilj zaštita potrošača, javnog zdravlja i okoliša.

Posebna pravila u državama članicama

Proizvodi koji ne podliježu usklađenim pravilima EU-a možda podliježu pravilima koja su na snazi u određenim državama članicama. I u tom slučaju poduzetnici mogu iskoristiti pogodnosti slobodnog kretanja robe zahvaljujući načelu uzajamnog priznavanja (pravo na slobodan izvoz i uvoz robe unutar EU-a).

Ograničenja na temelju posebnih pravila u državama članicama

Države članice i dalje mogu uvesti ograničenja za određene proizvode ako smatraju da su protivni javnom interesu, posebno radi zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka, zaštite okoliša te javne sigurnosti ili javnog morala. Države članice moraju dokazati da su takva ograničenja slobodnog kretanja robe opravdana i razmjerna, npr. na temelju postupaka prethodnog odobrenja za određene proizvode koji predstavljaju stvarni rizik za zdravlje ljudi.

Pravo na slobodan provoz

Pravo na slobodnu trgovinu uključuje i pravo na slobodan provoz na cijelom području EU-a, EGP-a i Turske. Kad proizvod uđe u EU, čak i ako je riječ o proizvodu proizvedenom izvan EU-a, može ga se slobodno prevoziti u cijeloj Uniji.

Vidjeti i:

  • Baza podataka o pristupu tržištu – informacije za trgovačka društva koja izvoze iz EU-aEnglish
  • EU-ova služba za pomoć pri izvozu – informacije o carinskim pristojbama i zahtjevima EU-a u odnosu na uvoz iz zemalja trgovinskih partneraespañolfrançaisportuguêsEnglish

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet. Kako biste savjetniku na svojem području omogućili da vam odgovori točno i na vrijeme, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

DaNe

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.

Pomoć i savjeti

Europski postupak za sporove male vrijednosti

Riješite sporove u vrijednosti do 2000 eura s dobavljačima ili klijentima iz druge države članice EU-a.

Kontaktna točka za proizvode

Od kontaktne točke za proizvode možete dobiti informacije o nacionalnom zakonodavstvu o proizvodima i pomoć pri pristupu na nacionalno tržište druge države članice EU-a.