Navigacijska pot

Posodobitev : 01/07/2016

work

Evropska poklicna izkaznica - EPC

Evropska poklicna izkaznica (European Professional Card, EPC) je pravzaprav elektronski postopek, ki strokovnjakom omogoča pridobiti priznanje poklicnih kvalifikacij v drugi državi EU. V primerjavi s standardnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij poteka laže, hitreje ter bolj transparentno: obravnavo prošnje je mogoče spremljati na spletu, vse naložene dokumente se da ponovno uporabiti pri pripravi nove prošnje za druge države EU.

Evropsko poklicno izkaznico (postopek EPC) lahko za zdaj uporabljajo samo:

 • medicinske sestre za splošno zdravstveno nego
 • farmacevti
 • fizioterapevti
 • gorski vodniki
 • nepremičninski posredniki

Strokovnjaki v drugih poklicnih dejavnostih bodo morali za priznanje svojih kvalifikacij še naprej uporabljati standardni postopek. Postopek EPC bomo v prihodnosti verjetno razširili še na druge poklicne dejavnosti.

Evropsko poklicno izkaznico lahko uporabite:

 • če nameravate v drugi državi EU opravljati svoj poklic začasno ali občasno ( začasna mobilnost) ALI
 • če se v drugo državo EU nameravate preseliti za stalno in tam opravljati svoj poklic ( ustanovitev)

Evropska poklicna izkaznica ni kartica v fizični obliki, pač pa elektronsko dokazilo, da ste opravili upravno preverjanje in so vam v državi, v kateri želite delati (država gostiteljica), priznali poklicne kvalifikacije oziroma izpolnjevanje pogojev za začasno opravljanje dejavnosti v tej državi.

Ko je vaša prošnja odobrena, lahko v sistemu ustvarite potrdilo EPC v obliki pdf. V potrdilu je tudi referenčna številka, ki bo vašemu bodočemu delodajalcu omogočila, da na spletu preveri veljavnost vaše evropske poklicne izkaznice.

Če nameravate v drugi državi živeti stalno (ustanovitev), se boste morda morali pred začetkom opravljanja svoje poklicne dejavnosti registrirati pri tamkajšnjem strokovnem oz. poklicnem organu ali opraviti dodatna preverjanja. Pri nacionalnih organih English se pozanimajte, ali to velja tudi za vas.

Kvalifikacije, pridobljene zunaj EU

Če ste kvalifikacijo pridobili zunaj EU, lahko zaprosite za evropsko poklicno izkaznico, če:

 • je vaša kvalifikacija že priznana v eni od držav EU
 • in če ste v tej državi svoj poklic opravljali najmanj 3 leta po priznanju kvalifikacije

Prednosti evropske poklicne izkaznice

 • Pristojni organi v državi izvora vam bodo pomagali pri pripravi prošnje in poskrbeli, da bo pravilno izpolnjena in popolna. Potrdili bodo tudi verodostojnost in veljavnost vaših dokazil.
 • Če boste v prihodnosti želeli svoj poklic opravljati v drugi državi, bodisi za stalno bodisi začasno, boste v sistemu že imeli svojo datoteko in vam ne bo treba ponovno nalagati dokumentov in dokazil. Pri pripravi naslednjih prošenj boste tako prihranili čas.
 • Če pristojni organi v državi gostiteljici pri obravnavi vaše prošnje ne bodo sprejeli odločitve v ustreznem roku, se to razume kot tiho priznanje vaših poklicnih kvalifikacij in v sistemu boste lahko ustvarili potrdilo EPC.

Postopki in roki

Vaš primer

Začasna mobilnost: poklicno dejavnost nameravate v tujini opravljati začasno oziroma občasno

Ko oddate prošnjo, je postopek sledeč:

V 1 tednu: pristojni organ vaše izvorne države potrdi prejem prošnje in vas obvesti o morebitnih manjkajočih dokumentih in morebitni pristojbini.

Vašo prošnjo bodo pregledali tudi pristojni organi gostiteljske države ter preverili, ali bi vaša poklicna dejavnost lahko imela posledice za javno zdravje in varnost – v tem primeru avtomatično priznavanje vaših kvalifikacij ni možno.

Če preverjanje v gostiteljski državi ni potrebno, pristojni organ v izvorni državi pregleda vašo prošnjo in sprejme končno odločitev najpozneje v 3 tednih.

Če je preverjanje v gostiteljski državi potrebno, mora pristojni organ v izvorni državi najpozneje v 1 mesecu pregledati vašo prošnjo in jo posredovati gostiteljski državi.

Pristojni organ v gostiteljski državi sprejme končno odločitev najpozneje v 3 mesecih (2 meseca + dvakratno podaljšanje za 2 tedna)

Če pristojni organi v gostiteljski državi ugotovijo, da vaša izobrazba, usposobljenost in poklicne izkušnje ne ustrezajo standardom te države, lahko zahtevajo, da opravite preskus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje dela.

Ustanovitev: v tujini nameravate stalno živeti in opravljati poklicno dejavnost

Ko oddate prošnjo, je postopek sledeč:

V 1 tednu: pristojni organ vaše izvorne države potrdi prejem prošnje in vas obvesti o morebitnih manjkajočih dokumentih in morebitni pristojbini.

Pristojni organ v izvorni državi mora najpozneje v 1 mesecu pregledati vašo prošnjo in jo posredovati gostiteljski državi.

Če ste farmacevt ali medicinska sestra in torej za vas velja avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij, mora pristojni organ gostiteljske države sprejeti končno odločitev najpozneje v 2 mesecih (1 mesec + dvakratno podaljšanje za 2 tedna English)

Če avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij za vas ne velja, mora pristojni organ gostiteljske države sprejeti končno odločitev najpozneje v 3 mesecih (2 meseca + dvakratno podaljšanje za 2 tedna English).

Če pristojni organi v gostiteljski državi ugotovijo, da vaša izobrazba, usposobljenost in poklicne izkušnje ne ustrezajo standardom te države, lahko zahtevajo, da opravite preskus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje dela.

Če pristojni organi gostiteljske države ne sprejmejo odločitve v zakonitem roku, se to razume kot tiho priznanje poklicnih kvalifikacij in v sistemu lahko ustvarite potrdilo EPC.

Če organi vašo prošnjo zavrnejo, morajo zavrnitev obrazložiti. Na odločitev o zavrnitvi se lahko pritožite.

Kako dolgo lahko uporabljate evropsko poklicno izkaznico

Veljavnost evropske poklicne izkaznice je:

 • neomejena, kadar se v tujino selite za stalno (ustanovitev)
 • 18 mesecev v večini primerov začasnega opravljanja poklicne dejavnosti ali 12 mesecev za poklicne dejavnosti, ki imajo lahko posledice za javno zdravje in varnost

Kako zaprositi za evropsko poklicno izkaznico

Najprej se je treba prijaviti v avtentifikacijsko storitev Evropske komisije (ECAS). Ustvariti boste morali uporabniško ime in geslo, če ju še nimate.

Izpolniti boste morali svoj profil EPC in vpisati osebne in kontaktne podatke.

Ko izpolnite svoj profil, lahko pripravite prošnjo, naložite elektronsko skenirane kopije ustreznih dokumentov in prošnjo po sistemu oddate pristojnemu organu svoje države.

Vsak dokument in dokazilo je treba skenirati in naložiti ločeno.

Sprememba kontaktnih podatkov v profilu (e-naslov, telefonska številka) je možna kadarkoli. Ko pa oddate prvo prošnjo, osebnih podatkov v profilu (številka osebne izkaznice ali potnega lista, priimek, državljanstvo - ti podatki bodo vidni na potrdilu) ne morete več spreminjati sami, pač pa boste morali za spremembo podatkov zaprositi pristojni organ, ki obravnava vašo prošnjo.

Pristojni organi v državi izvora in državi gostiteljici vam lahko zaračunajo pristojbino za vsako novo prošnjo. Račun vam bo v tem primeru poslal vsak organ posebej.

Če pristojni organi ne morejo drugače preveriti veljavnosti vaših dokumentov, lahko od vas zahtevajo overjene kopije.

Dokumenti, ki jih potrebujete, pristojbine

Simulator

Če vam simulator določenih informacij ne ponudi, pomeni, da jih zadevna država še ni predložila. Postopek EPC lahko kljub temu uporabite in oddate prošnjo: pristojni organi vas bodo obvestili o zahtevanih dokumentih in pristojbinah.

Vaš poklic ni reguliran v državi gostiteljici.
Informacije nacionalnih organov so v obdelavi

OKENCE EPC

Omogočite delodajalcem preveriti veljavnost vaše evropske poklicne izkaznice

Vaši delodajalci, strokovne in poklicne organizacije ter drugi deležniki lahko veljavnost vaše poklicne izkaznice preverijo na spletu s pomočjo referenčne številke v vašem potrdilu.

Za preverjanje bodo potrebovali tudi osebne podatke (številko osebne izkaznice ali potnega lista), ki ste jih vpisali ob oddaji prošnje.

PREVERITE VELJAVNOST EVROPSKE POKLICNE IZKAZNICE

Javna posvetovanja
Iščete zaposlitev v tujini?
prostih delovnih mest
Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?
Obrnite se na nacionalne organe
Potrebujete pomoč podporne službe?
Pomoč in svetovanje

v tem primeru 28 držav EU

Retour au texte en cours.

Pristojni organi lahko v upravičenih primerih dvakrat podaljšajo 2-mesečni rok, vsakič za 2 tedna. Odločitev morajo sprejeti najpozneje v 3 mesecih.

Retour au texte en cours.