Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 12/04/2017

Liċenzja tas-sewqan mitlufa, misruqa, sostitwita

Liċenzja mitlufa jew misruqa

Jekk il-liċenzja tas-sewqan tiegħek tintiliflek, tinsteraqlek, titgħarraqlek jew tinqeridlek, trid tapplika għal sostituzzjoni fil-pajjiż fejn għandek ir- residenza normali.

Qed tgħix barra minn pajjiżek? Aktar informazzjoni dwar x'għandek tagħmel jekk titlef il-liċenzja tas-sewqan tiegħek meta tkun qed tgħix barra pajjiżek:

Agħżel il-pajjiż
 • il-Litwanjaenlt
 • il-Lussemburgudeenfr
 • il-Pajjiżi l-Baxxiennl
 • il-Polonjaenpl
 • il-Portugallenpt
 • il-Ġermanja *
 • in-Norveġja *
 • ir-Renju Uniten
 • ir-Repubblika Ċekacsen
 • ir-Rumanijaenro
 • is-Slovakkja *

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli għall-kontenut tas-siti web esterni.

Sostituzzjoni tal-liċenzja tiegħek

Il-liċenzja tas-sewqan tiegħek tista' tiġi sostitwita mill-awtoritajiet fil- pajjiż fejn għandek ir-residenza normali biss.

Dawn jissostitwixxulek / jibdlulek il-liċenzja oriġinali tiegħek ma' waħda lokali.

Imbagħad tkun suġġett għar-regoli ta' dak il-pajjiż (pereżempju dwar il-prejodi ta' validità u eżamijiet mediċi).

Storja bħala eżempju

Bdil ta' liċenzja mgħarrqa maħruġa minn pajjiż ieħor tal-UE ma' waħda lokali

Monica tgħix il-Belġju u għandha liċenzja Taljana li tgħarrqitilha. Ikollha tbiddel il-liċenzja Taljana tagħha ma' waħda Belġjana. Hi se tirċievi liċenzja Belġjana b'perjodu ta' validità ta' 15-il sena, minflok ta' 10 snin bħal fl-Italja.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri