Navigointipolku

Päivitetty : 04/04/2016

family

Vanhempainvastuu

Äitinä tai isänä sinulla on vastuu lastesi kasvatuksesta, koulutuksesta ja mahdollisesta omaisuudesta. Sinulla on myös oikeus edustaa heitä oikeudessa.

Kaikissa EU-maissa lapsen äidillä sekä äidin kanssa naimisissa olevalla isällä on automaattisesti vastuu lapsistaan. Useimmissa tapauksissa vastuu on yhteinen.

Sen sijaan isän velvollisuudet ja oikeudet silloin, kun hän ei ole naimisissa lastensa äidin kanssa, vaihtelevat maittain.

Lisätietoa vanhempainvastuusta maittain:

Valitse:

Huoltajuus ja tapaamisoikeus

Jokaisessa EU-maassa on omat huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevat säännökset. Kansallisen lainsäädännön nojalla määräytyy muun muassa se, kummalla vanhemmista on huoltajuus, onko kyseessä yksin- vai yhteishuoltajuus, kumpi päättää lapsen koulutuksesta sekä kumpi huolehtii lapsen omaisuudesta jne.

Kaikissa EU-maissa kuitenkin tunnustetaan, että lapsilla on oikeus henkilökohtaiseen suhteeseen sekä suoraan yhteyteen molempiin vanhempiinsa silloinkin, kun vanhemmat asuvat eri maissa.

Asumus- tai avioerotapauksessa on tärkeää päättää, asuvatko lapset vain toisen vanhemman luona vai vuorotellen molempien luona. Voit yrittää päästä yhteiseen sopimukseen entisen puolisosi kanssa.

Ellei yksimielisyyttä synny, on asia todennäköisesti vietävä oikeuteen, jossa päätetään lapsen etua kunnioittaen, kumpi vanhemmista saa lapsen huoltajuuden eli kummalla on oikeus päättää lapsen asuinpaikasta.

Tilanteissa, joissa on mukana useampia maita (esimerkiksi silloin, jos vanhemmat eivät asu samassa maassa), vanhempainvastuuta koskevat asiat käsitellään sen EU-maan tuomioistuimessa, jossa lapsi asuu vakituisesti. Voit tietyin edellytyksin sopia entisen puolisosi kanssa, että avioerostanne päättävä tuomioistuin tekee päätökset myös eroon liittyvissä vanhempainvastuuta koskevissa asioissa.

Tunnustaminen ja täytäntöönpano

Jonkin EU-maan tuomioistuimen päätös vanhempainvastuuta koskevassa asiassa tunnustetaan ilman eri menettelyä myös muissa EU-maissa. Päätökset pannaan täytäntöön vakiomenettelyllä English.

Lisätietoa jossakin EU-maassa tehtyjen vanhempainvastuuta koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta English toisissa EU-maissa.

Saat tapaukseesi soveltuvia lisätietoja ja neuvoja oman maasi viranomaisilta.

Poikkeus – Tanska

Vanhempainvastuuta koskevia EU-sääntöjä (mm. tuomioistuinten toimivallasta sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta) ei sovelleta Tanskassa.

Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa