Nazadnje pregledano : 16/07/2018

Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

 • Vprašanja in odgovori na podlagi Skupnega poročila Evropske unije in Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017en
 • Publikacije EU o brexitu
 • Informacije in smernice vlade Združenega kraljestva glede brexitaen

Upravni postopki in dokumenti

Postopek za opravljanje reguliranega poklica v drugi državi EU se razlikuje glede na to:

Pri nacionalnem organu tuje države, ki je pristojen za vaš poklic, se pozanimajte o pravilih, ki veljajo za vaš primer.

V zbirki reguliranih poklicev en preverite, kateri poklici so regulirani v posameznih državah EU in kateri organi so za to pristojni.

Poznati morate izraz za posamezen poklic v jeziku posamezne države: če vas denimo zanima delo peka v Nemčiji, v zbirki poiščite „Bäcker‟.

Če je poklic reguliran v Sloveniji, ga v zbirki najprej poiščite v slovenščini, v njegovem opisu pa boste nato našli še angleški izraz zanj. Iskanje nadaljujte z angleškim izrazom, da vam bo sistem pokazal še druge države EU, kjer je reguliran. Če države, v katero se nameravate preseliti, ni na seznamu zadetkov, to lahko pomeni, da poklic v njej ni reguliran.

Če določenega poklica v zbirki ne najdete, se lahko obrnete na nacionalno kontaktno točko za priznavanje poklicnih kvalifikacijen v državi, v kateri nameravate poiskati zaposlitev. Povedali vam bodo tudi, na kateri pristojni organ se morate obrniti in katere dokumente potrebujete.

Vaš primer

Rad bi se preselil v tujino in tam opravljal svoj poklic

Če se želite preseliti v državo EU, v kateri je vaš poklic reguliran, boste morali pridobiti priznanje vseh svojih kvalifikacij, da boste lahko začeli delati.

Po pridobitvi priznanja kvalifikacij boste lahko poklic opravljali pod enakimi pogoji kot državljani te države oziroma tisti, ki so kvalifikacije za ta poklic pridobili v tej državi.

Vloga

Pri organu države gostiteljice, ki je pristojen za vaš poklic, boste izvedeli, katere dokumente boste morali predložiti.

Če vaš poklic v vaši domovini ni reguliran, se lahko zgodi, da ne boste imeli ustreznih diplom, spričeval in dokazil o članstvu v poklicnem oziroma strokovnem združenju. V tem primeru boste morda morali priložiti dokazilo, da ste poklic opravljali najmanj 2 leti v zadnjih 10 letih.

Postopki in roki

Ko vložite vlogo za priznavanje poklicnih kvalifikacij, vam mora pristojni organ v 1 mesecu potrditi prejem vloge in vas obvestiti o vseh dokumentih, ki jih morate priložiti.

Ko od vas prejmejo popolno vlogo, jo morajo rešiti v:

 • 3 mesecih - za zdravnike, medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, babice, veterinarje, zobozdravnike, farmacevte ali arhitekte, za katere velja načelo samodejnega priznavanjaen,
 • 4 mesecih - za vse druge poklice.

Če pristojni organ ugotovi, da vaša izobrazba in delovne izkušnje ne ustrezajo standardom države gostiteljice, lahko od vas zahteva dodatno dokazovanje usposobljenosti. Načeloma bi morali imeti možnost izbire med preskusom poklicne usposobljenosti in prilagoditvenim obdobjem dela (lahko traja tudi tri leta).

Če vašo vlogo zavrnejo, morajo sklep obrazložiti.

Če vam vloge ne rešijo v predpisanem roku, se obrnite na naše službe za pomoč ali na nacionalno kontaktno točko za poklicne kvalifikacijeen . Če vam ne bodo mogli pomagati, zadevo predajte nacionalnemu sodišču.

V tujini želim začasno opravljati storitve

Če želite v drugi državi EU začasno opravljati storitve, morate imeti v matični državi registrirani sedež, čeprav ni nujno, da opravljate svoj poklic v času, ko želite delati v tujini.

Za priznanje kvalifikacij vam ni treba zaprositi, pač pa boste morda morali v državi gostiteljici dati predhodno pisno prijavo (na papirju ali v elektronski obliki).

Država gostiteljica lahko od vas tudi zahteva, da prijavo enkrat letno obnovite, če boste začasne storitve še naprej opravljali.

O vseh zahtevah se je najbolje pozanimati na kontaktni točki za poklicne kvalifikacijeen v državi gostiteljici.

Prijava

Če je pisna prijava obvezna, jo morate predložiti neposredno organu države gostiteljice, ki je pristojen za vaš poklic (informacije o pristojnem organu boste dobili pri nacionalni kontaktni točkien ).

Prijava mora vsebovati naslednje podatke:

 • ime, priimek in kontaktne podatke,
 • državljanstvo,
 • poklic v državi, v kateri navadno delate, in poklic, ki ga nameravate opravljati v državi gostiteljici,
 • zavarovanje poklicne odgovornosti: ime zavarovalnice in številko police (pozanimajte se pri svojem delodajalcu),
 • navedbo vseh prijav, ki ste jih v preteklosti že predložili v tej državi.

Ob prvi prijavi ali ob morebitni spremembi vašega položaja morate priložiti naslednja dokazila:

 • potrdilo o državljanstvu,
 • potrdilo, da imate v državi EU registrirani sedež (da ste zakonito ustanovljeni) in da za vas ne velja prepoved opravljanja poklicne dejavnosti, niti začasna ne,
 • dokazilo o poklicnih kvalifikacijah,
 • če v državi, kjer navadno delate, vaš poklic in pridobitev ustrezne izobrazbe zanj nista regulirana: dokazilo, da ste poklic opravljali najmanj 2 leti v zadnjih 10 letih,
 • če je vaš poklic povezan z varnostjo (denimo varnostnik): potrdilo o nekaznovanosti.

Oblike dokazil se med državami razlikujejo. Pristojni organ za poklicne kvalifikacije v državi gostiteljici vam bo povedal, katere dokumente sprejme kot dokazila.

Roki

Prijavo lahko največkrat oddate kadarkoli pred začetkom dela v državi gostiteljici (tudi če niste prepričani, da boste tam dejansko delali).

Toda če nameravate opravljati poklic, ki je povezan s tveganji za javno zdravje ali varnost, bo morda država gostiteljica želela vnaprej preveriti vaše kvalifikacije.

To pomeni, da boste lahko začeti delati, šele ko vam bodo izdali uradno dovoljenje.

Ali je pri vašem poklicu potrebno vnaprejšnje preverjanje? Pozanimajte se pri kontaktni točki za poklicne kvalifikacijeen v državi gostiteljici.

Če je preverjanje potrebno, ima država gostiteljica 2 meseca časa za preverjanje in odločitev, ali je potrebno dodatno dokazovanje usposobljenosti, denimo prilagoditveno obdobje ali preskus strokovne usposobljenosti.

Praviloma morate te dodatne pogoje izpolniti v 1 mesecu po tem, ko so vas o njih obvestili. Če to ni mogoče (denimo da morate opraviti preskus usposobljenosti, vendar preskusi v tem času niso organizirani), se lahko obrnete na naše službe za pomoč.

Da bo postopek čim krajši, prijavi priložite pravilne informacije in dokazila, saj manjkajoči ali napačni podatki povzročajo zgolj nepotrebne zamude.

Overjene kopije oziroma prevodi zapriseženih sodnih prevajalcev

Pristojni organ lahko od vas zahteva overjene kopije (dokaz, da so dokumenti avtentični) oziroma overjen prevod posameznih dokumentov, denimo spričeval in diplom. Overjeni prevod opravi zapriseženi sodni prevajalec, ki jamči za njegovo točnost.

Toda pravila EU določajo:

Pristojni organi ne smejo zahtevati overjenih prevodov za:

Zgornje informacije so zgolj povzetek obsežnih predpisov s številnimi izjemami.

Preverite, katere zahteve veljajo za vaš poklic: Navodila EU za uporabnike: priznavanje poklicnih kvalifikacij

Praktični primer

Poznavanje pravic lahko pomeni manj birokracije

Katarina je slovaška farmacevtka, ki išče delo v Avstriji. Na avstrijskem pristojnem organu so zahtevali, da za vse dokumente v vlogi priloži overjen prevod, ki ga mora opraviti avstrijski prevajalec.

Toda od Katarine ne morejo zahtevati overjenega prevoda diplome, saj za določene poklice - zdravnike, medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, babice, veterinarje, zobozdravnike, farmacevte in arhitekte, ni potreben overjen prevod diplome.

Pred začetkom dela

Ko pridobite priznanje poklicnih kvalifikacij, se boste verjetno morali še registrirati pri poklicnem združenju, da boste lahko uporabljali naziv svojega poklica in začeli delati. Ponekod boste morali opraviti tudi preskus jezikovnega znanja.

Več

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: