Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 16/11/2017

Volitve v Evropski parlament

Državljani EU, ki živijo v drugi državi EU, imajo pravico, da volijo in kandidirajo na volitvah v Evropski parlament v tej državi.

Vpis v volilni imenik

Če želite voliti poslance v Evropski parlament v državi, kjer živite, morate vložiti zahtevo, da vas vpišejo v volilni imenik v tej državi.

Kje in kako se lahko vpišete v volilni imenik v državi gostiteljici:

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Ko vložite zahtevo za vpis v volilni imenik za volitve v Evropski parlament, morate podpisati tudi izjavo, da boste na istih volitvah v Evropski parlament glasovali samo enkrat.

Pogoji za glasovanje

Državljani EU v drugi državi EU volijo pod enakimi pogoji kot državljani te države. Kadar za državljane države prebivališča velja, da morajo v državi prebivati določeno obdobje, preden lahko volijo, enak pogoj velja za vas.

Toda pri tem morajo pristojni organi upoštevati tudi obdobja, ki ste jih preživeli v drugih državah EU (razen v svoji matični državi).

V državah EU, kjer tuji državljani sestavljajo več kot 20 % vseh volilnih upravičencev, lahko veljajo posebna pravila: država prebivališča lahko zahteva daljšo dobo bivanja, preden lahko volijo na volitvah v Evropski parlament. Takšna država je za zdaj samo Luksemburg.

Obvezna udeležba na volitvah

Če je za državljane države prebivališča udeležba na volitvah v Evropski parlament obvezna, ta obveznost velja tudi za vas, če ste na podlagi svoje zahteve vpisani v volilni imenik te države.

Države EU, v katerih je udeležba na volitvah obvezna, so Belgija, Ciper, Grčija in Luksemburg.

Kandidatura

Ko kandidirate za poslanca Evropskega parlamenta, boste morali podpisati izjavo, da vam pravica do kandidiranja ni odvzeta in da ne kandidirate v nobeni drugi državi EU.

Na volitvah v Evropski parlament lahko volite in kandidirate samo v eni državi.

Če ste se odločili, da boste volili ali kandidirali v državi prebivališča, ste se s tem odrekli pravici do udeležbe na volitvah v svoji matični državi.

Pogoji za kandidaturo

Državljani EU lahko kandidirajo za poslanca Evropskega parlamenta pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane države prebivališča. Kadar za državljane države prebivališča velja, da morajo v državi prebivati določeno obdobje, preden lahko kandidirajo, enak pogoj velja za vas.

Toda pri tem morajo pristojni organi upoštevati tudi obdobja, ki ste jih preživeli v drugih državah EU (razen v svoji matični državi).

V državah EU, kjer tuji državljani sestavljajo več kot 20 % vseh volilnih upravičencev, lahko veljajo posebna pravila: država gostiteljica lahko zahteva daljšo dobo bivanja, preden lahko kandidirajo na volitvah v Evropski parlament. Takšna država je za zdaj samo Luksemburg.

Več o glasovanju in kandidiranju v državi gostiteljici:

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje