Tarkistettu viimeksi: 27/05/2020

Tietoa sivustosta

Sinun Eurooppasi -sivustolla on käytännön neuvoja ja tietoa kansalaisten ja yritysten oikeuksista ja mahdollisuuksista toisissa EU-maissa .

Sivustolla on tietoa mm. asumisesta, opiskelusta, työskentelystä, ostosten teosta, matkustamisesta ja liiketoiminnan harjoittamisesta Euroopassa.

EU:n kansalaisena – tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalaisena – sinulla on tiettyjä oikeuksia toisissa EU- ja Efta-maissa. Joissakin tapauksissa näitä oikeuksia ei kuitenkaan noudateta – näin voi olla esimerkiksi silloin, jos jäsenmaa ei ole vielä pannut EU:n lainsäädäntöä täytäntöön.

Sinun Eurooppasi: tietoa ja neuvoja

Sinun Eurooppasi -sivustolla on

EU- ja Efta-maiden kansalaisille

Sivuston tiedot koskevat ennen kaikkea EU-kansalaisia ja heidän perheenjäseniään (myös EU:n ulkopuolelta kotoisin olevia perheenjäseniä).

Useimmissa tilanteissa Sinun Eurooppasi -sivustolla kuvattuja oikeuksia sovelletaan kaikissa EU:n jäsenmaissa sekä Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa.

Joissakin tapauksissa EU-oikeuksia sovelletaan myös Sveitsissä – näin ei ole kuitenkaan aina, sillä Sveitsi on sitoutunut EU:n kanssa joihinkin järjestelyihin muttei kaikkiin.

Jokaisessa Sinun Eurooppasi -osiossa ilmoitetaan ne jäsenmaat tai kansallisuudet, joita annetut tiedot koskevat.

Sivuston ylläpitäjät

Sinun Eurooppasi -sivustolla olevat tiedot on saatu Euroopan komission yksiköiltä ja EU-maiden viranomaisilta.

Sivusto on jaettu kahteen osioon:

Kansalaiset-osiossa esitellään todellisiin tilanteisiin perustuvia esimerkkejä EU-kansalaisten arkipäivästä. Henkilöiden nimet ja kansallisuudet ovat kuitenkin keksittyjä.

Kielivalikoima

Sinun Eurooppasi -sivusto tarjoaa tiedot kaikilla virallisilla EU-kielillä – iiriä lukuunottamatta.

Kaikki tiedot eivät kuitenkaan aina ole välittömästi saatavilla käyttäjän valitsemalla kielellä, mikä johtuu mm. kääntämiseen tarvittavasta ajasta.

Yksittäisiä maita koskevat tiedot ovat saatavilla mahdollisuuksien mukaan kyseisen maan (yhdellä tai useammalla) virallisella kielellä ja englanniksi.

Euroopan komissio ei vastaa ulkoisten sivustojen kielijärjestelyistä.

Linkit Sinun Eurooppasi -sivustolle

Sinun Eurooppasi -sivustolle voi linkittää seuraavin ehdoin:

Sinun Eurooppasi -sivuston ylläpitäjät tarkistavat säännöllisesti, että tehdyt linkit ovat ohjeiden mukaisia.

Levitä tietoa Sinun Eurooppasi -sivustosta

Jos haluat levittää tietoa Sinun Eurooppasi -sivustosta, voit käyttää monikielistä markkinointimateriaaliamme.

Yksityisyydensuoja

Sinun Eurooppasi -sivusto on sitoutunut turvaamaan käyttäjien yksityisyyden suojan ja noudattamaan EUROPA-verkkosivuston tietosuojasääntöjä.

Jos käytät Sinun Eurooppasi -sivuston tarjoamia yksilöllisiä palveluja, niiden tietosuojaperiaatteista ilmoitetaan erikseen.