Sökväg

Uppdaterat : 06/10/2015

work

Din socialförsäkring utomlands

Vilket land du ska vara försäkrad i avgörs av två saker:

 • Din jobbsituation – anställd, egenföretagare, arbetslös, utsänd utomlands, gränsarbetare osv.
 • Var du bor inte ditt medborgarskap.

Du kan inte själv välja vilket land du ska vara försäkrad i!

När du bor eller arbetar utomlands omfattas du av socialförsäkringen antingen i ditt hemland eller ditt värdland. I båda fallen måste du se till att du verkligen är försäkrad även efter flytten till det nya landet.

För att undvika problem och missförstånd bör du läsa om hur socialförsäkringen fungerar i det nya landet.

Olika jobbsituationer

Jag bor och arbetar utomlands

Som migrerande anställd eller egenföretagare i EU bör du skriva in dig hos socialförsäkringssystemet i ditt nya land.

Du och dina anhöriga omfattas då av det landets socialförsäkring. Dina förmåner för sjukdom, familj, arbetslöshet, pensioner, arbetsolyckor och arbetssjukdom, förtidspension och dödsfall regleras i den nationella lagstiftningen.

Intjänandetid

Om du har rätt till förmåner avgörs i många länder av hur länge du har betalat sociala avgifter.

Landet där du söker förmåner måste räkna med alla perioder som du har jobbat eller alla avgifter som du har betalt i andra EU-länder. De perioderna ska behandlas på samma sätt som om du hade varit försäkrad i det nya landet hela tiden.

Om landet vägrar kan du få hjälp från någon av EU:s rådgivningstjänster.

Exempel från verkligheten

Varje arbetsperiod i EU räknas

Ania från Polen arbetade sex år i Polen och flyttade sedan till Tyskland där hon arbetade i två år.

Efter en bilolycka kunde hon inte längre gå och ansökte därför om invaliditetspension både i Polen och Tyskland.

De tyska myndigheterna avslog hennes ansökan med motiveringen att hon bara hade arbetat två år i Tyskland (för att få tysk invaliditetspension måste man ha arbetat i minst fem år).

Myndigheterna borde dock ha räknat med den tid hon arbetat i Polen. Då hade hon kommit upp i åtta år, väl över gränsen för invaliditetspension i Tyskland.

Ania har alltså rätt till invaliditetspension från både Tyskland och Polen – varje land betalar sin del av pensionen i proportion till hur många år Ania arbetat där.

Jag är utsänd av min arbetsgivare för en kortare tid (högst 2 år)

Som EU-medborgare får du arbeta tillfälligt i ett annat EU-land och fortsätta att tillhöra försäkringskassan i ditt hemland, dvs. det land där du vanligen arbetar. Du betraktas då som utstationerad.

Ta reda på vad du ska göra för att fortsätta att tillhöra hemlandets försäkringskassa medan du är utstationerad.

Att du som anställd sänds ut eller som egenföretagare tar ett uppdrag i ett annat EU-land påverkar inte din (eller din familjs) rätt till sociala förmåner (sjukförsäkring, familjeförmåner, invaliditets- eller ålderspension m.m.).

Bor du utomlands under hela utstationeringen?

 • Be försäkringskassan i ditt hemland om ett S1-intyg ( tidigare E 106).

  Det ger dig och din familj rätt till sjukvård under vistelsen.

 • Lämna S1-intyget till värdlandets försäkringskassa när du kommer fram.

Gör du korta besök utomlands?

Då behöver du bara ett europeiskt sjukförsäkringskort. Du beställer kortet hos försäkringskassan i hemlandet.

Har du råkat ut för en arbetsolycka?

Då har du rätt till

 • sjukvård i värdlandet
 • ersättning för inkomstbortfall från ditt hemland.

Jag är statligt anställd utomlands

Om du är statsanställd och skickas till ett annat EU-land för att jobba på en ambassad, konsulat eller annan officiell institution fortsätter du att omfattas av socialförsäkringen i ditt hemland.

Det innebär att dina förmåner för sjukdom, familj, pensioner, arbetsskada, förtidspension och dödsfall regleras i ditt hemlands lagstiftning.

Andra regler gäller om du blir arbetslös under utstationeringen.

Jag jobbar i ett land, men bor i ett annat (gränsarbetare)

Om du är anställd gränsarbetare eller egenföretagare som jobbar i ett grannland gäller följande:

 • Du betalar sociala avgifter och är försäkrad i det EU-land där du arbetar.
 • Du kan dock få sjukvård i landet där du bor.
 • Om du blir arbetslös ska du ansöka om förmåner i landet där du bor.

För hälso- och sjukvård och arbetslöshetsförmåner gäller alltså särskilda regler. Se också till att du förstår hur dina pensionsrättigheter och familjeförmåner påverkas.

Exempel från verkligheten

Sociala avgifter – du ska bara betala i landet där du arbetar

Balázs bodde i Ungern och jobbade i Österrike. Han betalade sociala avgifter i Österrike. De ungerska myndigheterna säger nu att han borde ha betalat avgifter i Ungern.

Gränsarbetare i EU omfattas endast av ett nationellt socialförsäkringssystem – i landet där de jobbar. Kravet från de ungerska myndigheterna är därför felaktigt.

Jag arbetar i flera länder

Grundregeln är att om du arbetar i fler än ett EU-land men tillbringar en stor del av arbetstiden (minst 25 %) i ditt bosättningsland så omfattas du av reglerna i bosättningslandet.

Specialfall

Om du...

Försäkringsland

jobbar mindre än 25 % av arbetstiden i ditt bosättningsland

Landet där din arbetsgivares huvudkontor eller verksamhet finns

jobbar mindre än 25 % av arbetstiden i ditt bosättningsland för två arbetsgivare med huvudkontor i olika länder: ditt bosättningsland och ett annat land

Landet som inte är ditt bosättningsland och där din arbetsgivares huvudkontor eller verksamhet finns

jobbar mindre än 25 % av arbetstiden i ditt bosättningsland för två arbetsgivare med huvudkontor i olika länder utanför ditt bosättningsland

Ditt bosättningsland

är egenföretagare och utför en mindre del av dina arbetsuppgifter i ditt bosättningsland

Landet som är "intressecentrum" för din verksamhet

har ett jobb i ett land och är egenföretagare i ett annat

Landet där du har ett jobb

Jag söker jobb

Får du arbetslöshetsförmåner?

Om du får arbetslöshetsförmåner från det EU-land där du blev arbetslös, påverkas inte dina (eller din familjs) sociala förmåner (sjukförsäkring, familjeförmåner, rättigheter för invaliditets- och ålderspension osv.) om du åker utomlands för att leta jobb.

Glöm inte era europeiska sjukförsäkringskort. Då kan du och din familj få offentlig sjukvård på samma villkor som landets invånare.

När du väl får ett nytt jobb kan olika socialförsäkringsregler gälla.

Kontrollera vilka regler som gäller i ditt land

Får du inga arbetslöshetsförmåner?

Om du inte får några arbetslöshetsförmåner från det EU-land där du blev arbetslös och flyttar till ett annat EU-land för att söka jobb, är det socialförsäkringsmyndigheterna som avgör vilken socialförsäkring du omfattas av (sjukförsäkring, familjeförmåner osv.).

Socialförsäkringsmyndigheterna utgår från följande kriterier:

 • Vistelsens längd
 • Din familjesituation och dina familjeband
 • Boendesituationen
 • Platsen för din senaste yrkesverksamhet eller annan verksamhet
 • Vilken yrkesverksamhet det gäller
 • Din skattemässiga hemvist

Det land som ansvarar för din socialförsäkring kan bestämma att din rätt till förmåner ska bero på hur lång tid du har betalat sociala avgifter. Landet måste dock räkna med alla perioder som du har jobbat eller alla avgifter som du har betalt i andra EU-länder, som om du hade varit försäkrad i det nya landet hela tiden.

Om landet vägrar kan du få hjälp från någon av EU:s rådgivningstjänster.

Som nyanländ arbetssökande har du rätt att vistas i landet för att söka jobb i upp till sex månader – och längre om du kan bevisa att du fortfarande söker jobb och har en god chans att få ett.

spara kopior av

 • dina jobbansökningar
 • kallelser till jobbintervjuer
 • andra svar du har fått.

Enligt EU-reglerna har ditt nya land ingen skyldighet att bevilja inkomststöd eller andra typer av socialt bistånd till arbetssökande som letar jobb för första gången i landet.

Exempel från verkligheten

Kontrollera om du har rätt till inkomststöd som arbetssökande i ditt nya land

Björn från Tyskland fick arbetslöshetsförmåner från hemlandet medan han sökte jobb i Belgien. När hans U2-intyg ( tidigare E 303) löpte ut beslutade Björn sig för att stanna i Belgien och ansökte om inkomststöd där.

Han fick avslag på sin ansökan. Enligt belgisk lag har Björn inte rätt till inkomststöd eftersom han aldrig har arbetat i Belgien.

Enligt EU-reglerna har du ingen automatisk rätt till inkomststöd eller andra typer av socialt bistånd om du letar jobb i ett annat EU-landet för första gången. Men du kan vara berättigad enligt nationell lagstiftning – det är alltid värt att fråga de lokala myndigheterna.

Offentliga samråd
  Vill du jobba utomlands?
  Sök bland lediga jobb i Eures
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd

  Ditt bosättningsland är landet där du vanligtvis bor eller där ditt

  Retour au texte en cours.

  I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

  Retour au texte en cours.

  eller medborgare i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz

  Retour au texte en cours.

  I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

  Retour au texte en cours.

  I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

  Retour au texte en cours.

  I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

  Retour au texte en cours.

  I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

  Retour au texte en cours.

  I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

  Retour au texte en cours.