Navigációs útvonal

Frissítve : 20/04/2016

work

Munkanélküli-ellátások átvitele másik országba

Általánosságban elmondható, hogy ha munkanélküli-ellátásokat szeretne kapni, akkor az ellátásokat folyósító országban kell tartózkodnia. Bizonyos feltételek mellett azonban Önnek lehetősége van arra, hogy álláskeresés céljából egy másik uniós országba távozzon úgy, hogy az az ország, ahol munkanélkülivé vált, továbbra is folyósítson Önnek munkanélküli-ellátásokat.

Ebben az esetben legalább 3, illetve - az ellátásokat folyósító intézmény döntésétől függően - legfeljebb 6 hónapon keresztül továbbra is folyósíthatják Önnek a munkanélküli-ellátásokat abban az uniós országban, ahol utoljára munkaviszonnyal rendelkezett.

Ezt Ön csak akkor teheti meg, ha:

  • teljes mértékben (nem részlegesen vagy időszakosan) munkanélküli,
  • és munkanélküli-ellátásokra jogosult abban az országban, ahol munkanélkülivé vált.

Kiutazás előtt:

  • meg kell győződnie arról, hogy legalább 4 hete regisztrált munkanélküli álláskeresőként tartják nyilván annak az országnak a foglalkoztatási szolgálatánál, ahol munkanélkülivé vált (ez alól kivételt lehet tenni);
  • kérelmeznie kell a nemzeti foglalkoztatási szolgálattól az U2 nyomtatványt ( korábbi E 303 nyomtatvány), amely a munkanélküli-ellátások „kivitelének" engedélyezésére szolgál.

Az engedély csak egy országra érvényes. Ha munkanélküli-ellátásait az első ország után egy másik országba akarja átvinni, akkor újabb U2 nyomtatványt kell kérvényeznie. Érdeklődje meg a munkaügyi központban, hogy az új engedély kérelmezése céljából haza kell-e térnie, vagy azt külföldről is elintézheti-e.

Amikor megérkezik abba az országba, ahol állást szeretne keresni, a következőket kell elintéznie:

  • regisztráltassa magát álláskeresőként a nemzeti foglalkoztatási szolgálatnál; ezt 7 napon belül meg kell tennie (attól az időponttól számítva, amelytől Ön nem áll a korábbi lakóhelye szerinti ország foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére);
  • a regisztrációkor nyújtsa be az U2 nyomtatványt (korábbi E 303 nyomtatvány);
  • hozzá kell járulnia, hogy az új ország Önt alávesse mindazon ellenőrzéseknek, amelyeket ott a munkanélküli-ellátások igénylésével kapcsolatosan elvégeznek, ugyanúgy, mintha ettől az országtól kapná a munkanélküli-ellátásokat.

Ajánlatos tájékozódnia arról, hogy az új országban álláskeresőként milyen jogai és kötelezettségei vannak. Ezek nagymértékben különbözhetnek azoktól a jogoktól és kötelezettségektől, amelyek abban az országban vonatkoznak Önre, ahol munkanélkülivé vált.

A fentiekben ismertetett lépések elvégzését követően az új országban ugyanolyan összegű ellátást kap majd, mint korábban. Az ellátást közvetlenül arra a bankszámlájára folyósítják, melyet abban az országban nyitott, ahol munkanélkülivé vált.

Ha meg akarja őrizni munkanélküli-ellátásokra való jogosultságát, akkor a jogosultság lejárta előtt vagy lejártának napján mindenképpen térjen vissza a munkanélküli-ellátásokat fizető országba.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben Ön horvát állampolgár, egyes uniós országok ideiglenesen korlátozhatják munkavállalási jogát.

Három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodás

Ha 3 hónapnál tovább szeretne külföldön maradni, akkor hosszabbítást kell kérnie annak az országnak a nemzeti foglalkoztatási szolgálatától, ahol munkanélkülivé vált. Kérelmét meg kell indokolnia. Fontos meggyőznie a hatóságokat arról, hogy valós esélye van állást találni a fogadó országban. Máskülönben hosszabbítási kérelmét elutasíthatják.

Kérvényezze a hosszabbítást minél hamarabb. A hosszabbítást még az első 3 hónapos időszak lejárta előtt kérvényeznie kell.

Egyenlő bánásmód

Ha külföldön keres munkát, a következők tekintetében ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint a fogadó ország állampolgárai:

  • munkavállalás;
  • támogatás a foglalkoztatási szolgálat részéről;
  • álláskeresést segítő pénzügyi támogatás.

Előfordulhat, hogy az ország, ahol Ön munkát keres, addig nem nyújt bizonyos típusú pénzügyi támogatásokat az elhelyezkedés megkönnyítésére (pl. kedvezményes kamatozású kölcsönt a saját vállalkozást indító munkanélkülieknek), amíg Önnek nincs tényleges kapcsolata a helyi munkaerőpiaccal. Tényleges kapcsolatnak minősülhet például, ha Ön elég hosszú ideje tartózkodik és keres munkát az országban.

EU-jogszabályok
Nyilvános konzultációk
Külföldön szeretne dolgozni?
Válogasson állásajánlat között!
Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

Ebben az esetben a 27 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

Retour au texte en cours.