Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Nakupování

Aktualizováno : 14/03/2014

Záruka na zboží

Dne 13. června 2014 začnou v EU platit nové předpisy o právech spotřebitelů. Více informací o vašich nových právech English a dalších změnách.

Dvouletá záruční doba

Na zboží zakoupené v Evropské unii se vztahuje dvouletá záruční doba, během níž máte právo požadovat opravu či výměnu daných výrobků v případě, že jsou kazové, nefunkční nebo neodpovídají popisu inzerovaném v propagačních materiálech.   Pokud výrobek nelze během určité doby opravit či vyměnit či pokud je daná oprava či výměna příliš komplikovaná, můžete požadovat vrácení peněz či slevu.

Tato dvouletá záruční lhůta začíná běžet v okamžiku, kdy vám bylo zboží dodáno, přičemž musíte prodejci reklamaci výrobku oznámit do dvou měsíců poté, co jste závadu zjistili. 

Odpovědnost za kazový výrobek nese vždy prodejce a v některých členských zemích Unie máte rovněž právo vyžadovat odškodnění u výrobce.

Ukázkový příběh

Závada na výrobku není vždy patrná hned

Mirek si zakoupil laptop a nějakou dobu se zdálo, že funguje bez jakýchkoli problémů. Po více než roce však Mirek zjistil, že počítač má méně paměti, než bylo uvedeno.

Mirek tento problém sice nezaznamenal okamžitě, a počítač navíc fungoval. Přesto však jeho vlastnosti neodpovídaly informacím, které byly inzerovány v okamžiku jeho zakoupení.  Proto Mirek dostal od prodejce zpět finanční částku, za níž počítač zakoupil.

Dodatečná záruka poskytovaná výrobcem

V obchodech je vám často nabízena další záruka, která je buď zahrnuta v ceně výrobku, nebo je nutné si ji doplatit. Taková záruka však nenahrazuje minimální dvouletou záruční dobu, na kterou máte stále nárok.

Pokud vám bude prodán nový výrobek za nižší cenu tzv. bez záruky, znamená to opět jen to, že vám není poskytováno žádné dodatečné zajištění. Přesto však v případě závady na výrobku či jeho neodpovídajícím vlastnostem můžete během dvou let své právo uplatnit.

Ukázkový příběh

Dvouletá záruka nesmí být zkrácena o komerční záruku

Karla si zakoupila vysoušeč vlasů s šestiměsíční zárukou poskytovanou prodejcem.

Po osmi měsících se výrobek rozbil, a tak s ním šla zpět do obchodu. Prodavačka jí sdělila, že záruční lhůta již uběhla, a že jí tak nemůže peníze za výrobek vrátit.

Karla se poprávu ohradila, že na základě legislativy pro ochranu spotřebitele v Evropské unii má nárok na dvouletou záruku a že zmíněná šestiměsíční záruka poskytovala pouze dodatečnou ochranu.

Použité zboží

V případě prodeje zboží z druhé ruky může prodejce s kupujícím sjednat záruční dobu na minimálně jeden rok, maximálně však v délce dvou let. Takový typ záruky se však musí jasně stanovit v okamžiku koupě.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.