Poslovanje
Posljednji put provjereno: 27/03/2019

Priznavanje i valjanost vozačke dozvole

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Vozačke dozvole EU-a

Ako je vaša vozačka dozvola izdana u zemlji EU-a, priznaje se u cijelom EU-u.  

Ako se preselite u drugu državu članicu, obično nećete morati zamijeniti svoju vozačku dozvolu. Možete voziti u državi u koju ste se preselili sa svojom trenutačnom vozačkom dozvolom uz sljedeće uvjete:

Kategorije AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE priznaju se i u drugim državama članicama EU-a.

Provjerite pravila i iznimke u pogledu obnavljanja i zamjene vozačke dozvole pri selidbi u drugu zemlju EU-a.

Standardni oblik

Od 2013. sve vozačke dozvole izdane u EU-u imaju standardni oblik plastične kartice veličine kreditne kartice s boljim sigurnosnim obilježjima.

Možete se i dalje koristiti svojom postojećom dozvolom, ali će ona biti zamijenjena dozvolom novog oblika kada je obnovite ili najkasnije 2033.

Ako imate doživotnu vozačku dozvolu, provjerite kod nacionalnih nadležnih tijela kada je morate zamijeniti novom standardnom dozvolom.

Postoji više od 110 oblika vozačkih dozvola u Europi valjanih u EU-u.

Saznajte više o tipu vaše dozvole , uključujući informacije o njezinu izgledu, sigurnosnim obilježjima te pravima i kategorijama vozila navedenima na njoj.

Valjanost u državama članicama

Kad vam istekne rok valjanosti vozačke dozvole, morate je obnoviti u državi u kojoj imate uobičajeno boravište.

Vaša nova dozvola mogla bi imati drukčiji rok valjanosti i biti podložna svim ograničenjima ili uvjetima koji su na snazi u državi u koju ste se preselili.

10 godina: Belgija, Bugarska, Češka, Estonija, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

15 godina: Austrija, Cipar, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Njemačka, Poljska, Slovačka

Privremene vozačke dozvole

Prijelazne ili privremene dozvole, međunarodne vozačke dozvole (ili bilo kakve drukčije potvrde izdane u vašoj matičnoj zemlji) nisu obuhvaćene pravilima na razini EU-a i možda neće biti priznate u drugim zemljama EU-a.

Selite se u drugu zemlju EU-a i imate prijelaznu vozačku dozvolu? Provjerite pravila kod tijela nadležnog za vozačke dozvole u zemlji u koju se selite.

Priznavanje vozačkih dozvola EU-a izdanih u zamjenu za dozvole izdane u trećim zemljama

Ako imate vozačku dozvolu EU-a koja je izdana u zamjenu za dozvolu izdanu u trećoj zemlji, a želite se preseliti u drugu državu članicu sa svojom zamijenjenom dozvolom, imajte na umu da vaša nova dozvola ondje možda neće biti priznata. O tome odlučuje svaka država članica.

Morate provjeriti koji su uvjeti za priznavanje dozvola trećih zemalja kod lokalnih nadležnih tijela u državi u koju ste se preselili.

Vozačka dozvola EU-a koja vam je izdana u zamjenu za vašu prvotnu dozvolu trebala bi sadržavati oznaku zemlje koja je izdala prvotnu dozvolu (primjerice: 70.0123456789.NL).

Primjer

Angeles je Čileanka koja se prije nekoliko godina preselila u Španjolsku. Budući da Španjolska priznaje čileanske vozačke dozvole, Angeles ju je mogla zamijeniti španjolskom nakon što je obavila administrativne formalnosti.

Angeles može voziti diljem EU-a s novom dozvolom. Međutim, ako se iz Španjolske preseli u drugu državu članicu, morat će provjeriti kod lokalnih nadležnih tijela priznaju li njezinu španjolsku dozvolu.

Ako država u koju se preselila automatski priznaje prvotnu čileansku vozačku dozvolu, ona će se moći i dalje koristiti svojom španjolskom dozvolom. Ako je ne priznaje, Angeles će možda morati zatražiti formalno priznavanje čileanske dozvole ili će je trebati zamijeniti novom.

Informacije za pojedine zemlje

Provjerite pravila koja se odnose na priznavanje i valjanost vozačke dozvole u državi u kojoj živite:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Europska komisija nije odgovorna za vanjski internetski sadržaj.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: