Navigacijski put

Ažurirano 06/12/2017

Razvrstavanje, označivanje, pakiranje

Ako ste dobavljač opasnih kemikalija u Europskom gospodarskom prostoru (države članice EU-a te Island, Lihtenštajn i Norveška), morate se pridržavati Uredbe o razvrstavanju, označivanju i pakiranju. Njome se nadopunjuje Uredba REACH i osigurava da su zaposlenici i potrošači jasno obaviješteni o opasnostima od kemikalija s pomoću piktograma i standardiziranih izjava na oznakama i sigurnosno-tehničkim listovima.

Novi sustav razvrstavanja, označivanja i pakiranja (CLP) stupio je na snagu 1. lipnja 2015. Moraju ga se pridržavati svi dobavljači opasnih kemikalija u Europskom gospodarskom prostoru (EGP).

Ako niste upoznati sa zakonodavstvom EU-a o kemikalijama, proučite Priručnik o sigurnosti kemikalija za mala i srednja poduzeća. Pri planiranju postupaka CLP-a imajte na umu procese povezane s Uredbom REACH i zakonima o biocidimaEnglish i pesticidimaEnglish, ako je primjenjivo.

Opasne kemikalije

Prije nego što na tržište stavite kemijske tvari ili smjese takvih tvari, dužni ste učiniti sljedeće:

  • utvrditi sve rizike koji te tvari mogu predstavljati za zdravlje ljudi i okoliš i razvrstati ih u skladu s opasnostima koje ste utvrdili
  • označiti i pakirati opasne kemikalije u skladu sa standardiziranim sustavom koji je propisan Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP), tako da zaposlenici i potrošači znaju njihove učinke prije nego što rukuju njima.

Ako stavljate opasnu tvar na tržište, bilo pojedinačno ili u smjesi, dužni ste prijavitinjezino razvrstavanje i označivanje u popisu razvrstavanja i označivanja koji je uspostavila Europska agencija za kemikalije (ECHA). Prijave su besplatne i moraju se ispuniti u roku od mjesec dana od prvog stavljanja tvari ili smjese na tržište. Ako ste uvoznik, rok se računa od dana kada tvar ili smjesa tvari uđe u carinsko područje EU-a.

Kako razvrstavati, označivati i pakirati kemikalije

Od lipnja 2015. dužni ste poštovati sljedeća dva pravila:

  • razvrstavanje, označivanje i pakiranje kemijskih tvari potrebno je provesti u skladu s novim sustavom CLP-a i obavijestiti korisnike o razvrstavanju
  • označivanje i pakiranje smjesa tvari potrebno je provesti isključivo u skladu s novim sustavom CLP-a

Rok za ponovno označivanje i prepakiranje smjesa koje su na policama bile prije lipnja 2015. jest 1. lipnja 2017.

Usklađivanje s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP)

Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) primjenjuje se na velik broj poduzeća:

  • proizvođače
  • uvoznike i ponovne uvoznike tvari ili smjesa
  • proizvođače specifičnih proizvoda
  • prerađivače i distributere
  • trgovce na malo.

Vaše obveze ovise o vašoj ulozi u opskrbnom lancu.

Nova pravila na svjetskoj razini (Globalno usklađeni sustav – GHS), koja su razvili Ujedinjeni narodi, EU je ugradio u Uredbu o razvrstavanju, označivanju i pakiranju. Cilj je olakšati globalnu trgovinu i pomoći potrošačima.

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet. Kako biste savjetniku na svojem području omogućili da vam odgovori točno i na vrijeme, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

DaNe

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.

Pomoć i savjeti

Kontaktna točka za proizvode

Od kontaktne točke za proizvode možete dobiti informacije o nacionalnom zakonodavstvu o proizvodima i pomoć pri pristupu na nacionalno tržište druge države članice EU-a.

Nacionalne službe za pomoć za kemikalije

Nacionalne službe za pomoć vaša su prva kontaktna točka za pitanja o vašim obvezama u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju i Uredbom REACH.