Posljednji put provjereno: 11/03/2019

Oznaka CE

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Od 30. ožujka 2019. cjelokupno zakonodavstvo EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako se ratificiranim sporazumom o povlačenju utvrdi drugi datum ili Europsko vijeće i Ujedinjena Kraljevina jednoglasno odluče produljiti dvogodišnje razdoblje pregovora. Dodatne informacije o pravnim posljedicama za poduzeća:

Kako bi se mogli prodavati u EGP-u mnogi proizvodi moraju nositi oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EGP-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EGP-a.

Oznaka CE vrijedi samo za proizvode za koje su donesene specifikacije na razini EU-a.

Kako bi se na proizvod stavila oznaka CE, potrebno je sastaviti tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje da proizvod ispunjava sve zahtjeve na razini EU-a. Proizvođač proizvoda snosi isključivu odgovornost za izjavu o sukladnosti sa svim zahtjevima. Jednom kada proizvod dobije oznaku CE, može se dogoditi da distributeri i/ili uvoznici o tome zatraže popratnu dokumentaciju.

Kako dobiti oznaku CE?

Proizvođačien slijede druge korake:

1. Utvrdite zahtjeve na razini EU-a za proizvod

Zahtjevi na razini EU-a utvrđeni su direktivama koje obuhvaćaju različite proizvode ili sektore proizvodaen, primjerice:

Tim se direktivama utvrđuju osnovni zahtjevi koje proizvodi moraju ispunjavati.

2. Utvrdite ispunjava li proizvod posebne zahtjeve

Zadaća je proizvođača da provjeri ispunjava li proizvod sve pravne zahtjeve na razini EU-a. Ako za proizvod postoje usklađene europske normeen kojih se tijekom postupka proizvodnje proizvođač pridržava, smatrat će se da je proizvod u skladu sa zahtjevima utvrđenima u odgovarajućim direktivama EU-a.

Korištenje normama na dobrovoljnoj je osnovi – niste obvezni koristiti se njima. Možete odabrati i druga tehnička rješenja kako bi se ispunili osnovni zahtjevi utvrđeni u odgovarajućoj direktivi EU-a.

3. Utvrdite mora li proizvod ispitati prijavljeno tijelo

Posebna tijela za ocjenu sukladnosti („prijavljena tijela") moraju provjeriti sukladnost određenih proizvoda s posebnim tehničkim zahtjevima. To nije obvezno za sve proizvode. Kako bi saznali kojem se tijelu obratiti u pojedinom slučaju koristite se bazom podataka „Nando"en.

4. Ispitajte proizvod

Ako proizvod ne mora ispitati neovisno tijelo, proizvođač je dužan provjeriti je li proizvod u skladu s tehničkim zahtjevima. To podrazumijeva procjenu i dokumentiranje mogućih rizika koji nastaju pri uporabi proizvoda.

5. Sastavite tehničku dokumentaciju

Tehnička dokumentacija trebala bi sadržavati sve dokumente kojima se dokazuje sukladnost proizvoda s tehničkim zahtjevima.

6. Stavite oznaku CE i sastavite izjavu o sukladnosti

Naposljetku možete staviti oznaku CE na proizvod. Oznaka mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Ako je u 3. koraku bilo potrebno sudjelovanje prijavljenog tijela, na proizvod je potrebno staviti i identifikacijski broj tog tijela. Isto tako potrebno je sastaviti i potpisati izjavu EU-a o sukladnosti u kojoj se navodi da proizvod ispunjava sve pravne zahtjeve.

Uvoznici

Dok su proizvođači dužni osigurati sukladnost proizvoda i staviti oznaku CE na proizvod, uvoznicien se moraju pobrinuti da proizvodi koje stavljaju na tržište ispunjavaju primjenjive zahtjeve te da nisu opasni za građane EU-a. Uvoznici moraju provjeriti je li proizvođač iz treće zemlje poduzeo potrebne korake i može li na zahtjev staviti dokumentaciju na raspolaganje.

Distributeri

Distributerien moraju imati osnovno poznavanje pravnih zahtjeva, uključujući koji proizvodi moraju nositi oznaku CE i za koje proizvode mora biti raspoloživa popratna dokumentacija, te su dužni prepoznati proizvode koji vidljivo nisu u skladu sa zahtjevima. Dužni su biti u mogućnosti nadležnim nacionalnim tijelima dostaviti dokaze da su postupali s dužnom pažnjom i da su od proizvođača ili uvoznika dobili potvrdu da su poduzete sve potrebne mjere. Distributer usto mora biti u mogućnosti nadležnim nacionalnim tijelima pružiti pomoć u naporima za prikupljanje potrebne dokumentacije.

Dodatne informacije:

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Kontaktna točka za proizvode

Od kontaktnih točaka za proizvode možete dobiti informacije o nacionalnom zakonodavstvu povezanom s proizvodima i pomoć pri pristupu na nacionalno tržište druge države članice EU-a.

Potpora lokalnim poduzećima - Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: