Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 21/04/2016

health

Għandek bżonn ta' tabib/sptar barra minn Malta

Ftakar, għal emerġenza tkun fejn tkun fl-UE, ċempel il-112 bla ħlas minn kwalunkwe telefown fiss jew mowbajl biex taqbad mas-servizzi tal-emerġenza. English

Jekk ikollok bżonn ta' tabib jew ta' trattament fi sptar matul btala f'pajjiż ieħor tal-UE, il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tissimplifikalek il-proċeduri amministrattivi u tar-rimborż għall-kura tas-saħħa pubblika.

Ftakar li s-sistemi tal-kura tas-saħħa u tas-sigurtà soċjali jvarjaw minn pajjiż tal-UE għal ieħor. F'xi pajjiżi jaf ikollok tħallas lit-tabib jew lill-isptar direttament, filwaqt li f'oħrajn dan ma jsirx. Tista' tingħata informazzjoni dwar is-sistema nazzjonali tal-pajjiż li żżur onlajn English, minn istituzzjoni nazzjonali български Lietuvių français Deutsch magyar English   fil-pajjiż, minn Punt ta' Kuntatt Nazzjonali, jew permezz tal-applikazzjoni tal-ismartphone tal-EHIC.

Il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea hija aċċettata biss minn tobba jew sptarijiet affiljati mas-sistema tal-kura tas-saħħa nazzjonali - il-kura tas-saħħa privata mhijiex koperta. Jekk tuża l-kura tas-saħħa privata, jista' jkun il-każ li tkun tista' titlob rimborż meta tmur lura pajjiżek - iżda l-ewwel nett għandek tiċċekkja d-drittijiet tiegħek, peress li r-regoli dwar ir-rimborż ivarjaw.

Storja bħala eżempju

Kun ċert li tingħata trattament taħt is-sistema tal-kura tas-saħħa pubblika lokali

Minkejja l-fatt li kellha sieqha miksura Ewa marret fuq vjaġġ tan-negozju f'pajjiż ieħor tal-UE. Waqt li kienet hemm, beda tuġagħha sieqha u għalhekk marret għand tabib. Lura f'pajjiżha rċeviet kont għat-trattament, li ma kienx kopert mill-assiguratur tagħha skont is-sistema EHIC peress li t-tabib taha trattament bħala pazjenta privata. Ewa setgħet titlob xi flus lura mill-assiguratur tagħha, iżda ma ħaditx l-ammont kollu, peress li l-ispiża tat-trattament barra minn pajjiżha kienet ogħla minn dik f'pajjiżha stess.

Innota li jekk tivvjaġġa barra minn pajjiżek speċifikament għal kura medika, japplikaw regoli differenti.

Aktar dwar il-pagamenti u r-rimborżi.

Leġiżlazzjoni tal-UE
Konsultazzjonijiet pubbliċi
Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri