Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 27/03/2019

Priznavanje in veljavnost vozniškega dovoljenja

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

Vozniško dovoljenje, izdano v EU

Če vozniško dovoljenje izda ena država EU, je priznano v vsej v EU.  

Če se preselite v drugo državo EU, vam običajno ne bo treba zamenjati vozniškega dovoljenja. V novi državi se lahko vozite s sedanjim vozniškim dovoljenjem tako dolgo:

Kategorije AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE so tudi priznane v drugih državah EU.

Pravila in izjeme v zvezi s podaljšanjem in zamenjavo vozniškega dovoljenja pri selitvi v drugo državo EU.

Standardni obrazec

Z letom 2013 imajo vsa vozniška dovoljenja, izdana v EU, standardno obliko – plastična kartica v velikosti kreditne kartice s fotografijo in boljšimi varnostnimi elementi.

Svoje staro dovoljenje lahko še vedno uporabljate, vendar vam bodo izdali novo kartico, ko ga bo treba podaljšati oziroma v vsakem primeru najpozneje leta 2033.

Če imate vozniško dovoljenje z neomejeno veljavnostjo, preverite pri pristojnem organu v matični državi, kdaj ga morate zamenjati z novim.

V EU je več kot 110 veljavnih vrst vozniškega dovoljenja.

Pozanimajte se o vrsti svojega vozniškega dovoljenja , kako izgleda, kakšni so njegovi varnostni elementi ter katere pravice in kategorije vozil navaja.

Veljavnost v različnih državah EU

Ko poteče veljavnost vozniškega dovoljenja, ga morate podaljšati v državi vašega običajnega prebivališča.

Vaše novo dovoljenje ima lahko drugačno obdobje veljavnosti, zanj bodo veljale omejitve/pogoji, ki se uporabljajo v vaši novi državi.

10 let: Belgija, Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Italija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo

15 let: Avstrija, Ciper, Danska, Francija, Grčija, Nemčija, Poljska, Slovaška

Začasno vozniško dovoljenje

Začasno vozniško dovoljenje in mednarodno vozniško dovoljenje (ali katero koli drugo potrdilo, izdano v matični državi) ni regulirano na ravni EU in morebiti ne bo priznano v drugih državah EU.

Ali imate začasno vozniško dovoljenje in se boste preselili v drugo državo EU? Pri pristojnem organu v novi državi se pozanimajte o pravilih glede vozniških dovoljenj.

Priznavanje vozniškega dovoljenja EU, izdanega namesto vozniškega dovoljenja, izdanega zunaj EU

Če ste imetnik vozniškega dovoljenja države EU, ki je bilo izdano v zameno za vozniško dovoljenje, izdano v državi zunaj EU, in se želite preseliti v drugo državo EU, kjer nameravate to dovoljenje tudi uporabljati, je treba vedeti, da ni nujno, da bo ta država priznala vaše novo dovoljenje. O tem odloča vsaka država EU zase.

Pri pristojnem organu v novi državi se boste morali pozanimati o pogojih glede priznavanja vozniških dovoljenj, izdanih zunaj EU.

V vozniškem dovoljenju države EU, ki so vam ga izdali pri zamenjavi, mora biti vpisana koda države, ki je izdala prvotno vozniško dovoljenje (denimo: 70.0123456789.NL).

Praktični primer

Angeles se je pred nekaj leti iz Čila preselila v Španijo. Španija priznava vozniška dovoljenja, izdana v Čilu, zato je Angeles, potem ko je izpolnila nekaj upravnih formalnosti, svoje dovoljenje zamenjala za špansko.

Z novim dovoljenjem lahko Angeles vozi povsod v EU. Če pa se bo preselila v drugo državo EU, se bo morala pri pristojnih organih pozanimati, ali ta država priznava vozniško dovoljenje, izdano v Španiji.

Če bo nova država samodejno priznala prvotno vozniško dovoljenje, izdano v Čilu, bo še naprej lahko uporabljala dovoljenje, izdano v Španiji. Če ne, bo morala v novi državi najbrž poskrbeti za priznanje svojega čilskega dovoljenja ali ga zamenjati z dovoljenjem te države EU.

Informacije po državah

Pozanimajte se o pravilih za priznavanje in veljavnost vozniškega dovoljenja v državi, v kateri prebivate:

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Evropska komisija ni odgovorna za vsebino zunanjih spletišč.

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: