Navigacijska pot

Posodobitev : 27/06/2016

family

Registrirana partnerska skupnost

V številnih državah EU lahko partnerja svojo skupnost uradno prijavita, ne da bi se poročila, in sicer z registracijo partnerske skupnosti.

Registracija partnerske skupnosti pomeni, da lahko dve osebi, ki živita skupaj kot par, uradno prijavita svojo zvezo pri pristojnih organih v državi prebivališča.

Med državami EU so glede tega ogromne razlike, ne samo glede možnosti registracije, temveč tudi glede priznavanja partnerskih skupnosti, registriranih v drugi državi.

V mednarodnih primerih, denimo zaradi selitve v tujino po registraciji partnerske skupnosti ali zaradi registracije partnerske skupnosti v tujini, je treba najprej ugotoviti, katera zakonodaja se v tem primeru ugotavlja, saj bo to imelo pomembne posledice na pravice in dolžnosti partnerjev.

Registrirana partnerska skupnost je v nekaterih državah EU enakovredna ali primerljiva zakonski zvezi.

Države EU, v katerih zakonodaja ne predvideva registrirane partnerske skupnosti:

  • Bolgarija
  • Latvija
  • Litva
  • Poljska
  • Romunija
  • Slovaška

Če v državi priznavajo registrirano skupnost kot enakovredno zakonski zvezi, vam bodo priznali tudi enake pravice pri priseljevanju kot partnerjem v zakonski zvezi: pravico, da se vaš registrirani partner preseli in živi v državi skupaj z vami.

Države, ki dovoljujejo poroke istospolnih partnerjev, načeloma priznavajo registrirane partnerske skupnosti, ki jih istospolni partnerji sklenejo v drugih državah.

V državah, ki istospolnih porok ne dovoljujejo, so pa uvedle določeno obliko registrirane skupnosti, imajo istospolni partnerji, ki so se poročili v tujini, enake pravice kot partnerji registrirane skupnosti.

Če je vaš partner državljan EU in finančno odvisen od vas, mora pri pristojnih organih države, v katero se selita, uveljaviti pravico do prebivanja (ki izhaja iz njegove pravice, da spremlja registriranega partnerja).

Če vaš partner ni državljan EU, lahko na podlagi registrirane partnerske skupnosti lažje pridobi pravico do prebivanja v EU.

V državah EU, ki ne priznavajo registriranih partnerskih skupnosti, bo vajina skupnost veljala za ustrezno dokazano dolgotrajno zvezo. Vašemu partnerju morajo omogočiti vstop in prebivanje v državi.

Pravice, ki jih imajo registrirani partnerji v zvezi s skupnim premoženjem in preživnino, niso v vseh državah enake: v eni državi so lahko popolnoma drugačne kot v drugi.

Kako deluje priznavanje

Praktični primer

Dovoljenje za prebivanje na podlagi registrirane partnerske skupnosti

Nina je podjetnica iz države EU. V drugi državi EU je našla nove poslovne priložnosti in želela je, da se skupaj z njo tja preseli tudi njen registrirani partner Hans, tedaj brezposeln.

Čeprav v tej drugi državi ne priznavajo registriranih partnerskih skupnosti, so potrdilo o registraciji sprejeli kot dokazilo dolgotrajne zveze in Hansu dovolili, da se v državo preseli skupaj z Nino, čeprav ni imel lastnih sredstev za preživljanje.

Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje