Sti

Opdateret : 11/09/2014

family

Familieydelser

I EU afhænger det land, der har ansvaret for din sociale sikring, herunder din sygesikring, af din økonomiske status og dit bopælssted - ikke din nationalitet.

Sørg for at vide, hvilket lands sociale sikringssystem du hører under. Du kan ikke selv vælge, hvilket land du vil være dækket i!

EU-landenes nationale ordninger for familieydelser er meget forskellige.

Hvilket land udbetaler dine familieydelser?

Generelt:

 • Hvis du slår dig ned i et andet EU-land og er dækket af værtslandet sociale sikringssystem, er du omfattet af landets ordninger for familieydelser.
 • Hvis du derimod bliver udstationeret i udlandet i kortere tid (under 2 år), mens du stadig er dækket af dit hjemlands sociale sikring, er det fortsat dit hjemland, der er ansvarligt for at udbetale dig familieydelser.
 • Hvis din familie ikke bor i det land, hvor du er forsikret, kan du være berettiget til familieydelser fra forskellige lande.

Hvis der er tale om to eller flere lande, tager de nationale myndigheder hensyn til begge forældres situation og afgør, hvilket land der har det primære ansvar for at betale ydelserne. Deres afgørelse tager udgangspunkt i prioriteringsregler .

Hvis de ydelser, du får fra dit "primære" land, viser sig at være lavere end dem, du ville have fået fra det "sekundære" land, hvor du også havde rettigheder (fordi du arbejder der, eller fordi landet udbetaler dig en pension), betaler det sekundære land et supplement, der svarer til differencen mellem de to ydelser. På den måde er du sikker på at få alle de ydelser, du har krav på.

&nbps;

Prioriteringsregler

Scenarie: Du er den eneste forælder, der har krav på familieydelser, og du har ret til familieydelser i mere end ét land, fordi:

 • Du arbejder i ét land og får pension fra et eller flere andre lande:

  Så har det land, hvor du arbejder, det primære ansvar for at udbetale dine familieydelser . Du kan også have krav på et supplement i det land, der udbetaler dig en pension.

ELLER

 • Du bor i ét land og arbejder i et andet:

  Så har det land, hvor du arbejder, det primære ansvar for at udbetale dine familieydelser .

ELLER

 • du får pension fra 2 forskellige lande:

  Så har det land, dine børn bor i, det primære ansvar for at udbetale dine familieydelser.

  Hvis de bor i et land, som ikke udbetaler pension til dig, prioriteres det land, hvor du har været forsikret længst.

Hvis de familieydelser, du får fra det primære land, er lavere end dem, du ville få i et af de andre lande, hvor du har rettigheder, skal de andre lande under alle omstændigheder udbetale dig difference.

Scenarie: Du og dine børns anden forælder har begge ret til familieydelser i mere end ét land, fordi:

 • I arbejder begge i det samme EU-land, men bor i et andet:

  Det land, I arbejder i, vil så betale jeres familieydelser efter sine egne regler.

ELLER

 • I arbejder i forskellige lande:

  Hvis du eller den anden forælder bor i det land, hvor dine børn bor, vil dette land betale dine familieydelser efter sine egne regler, og det andet land kan udbetale dig differencen.

ELLER

 • Du arbejder i ét EU-land, og dine børns anden forælder får en pension fra et andet EU-land:

  Det land, du arbejder i, vil så udbetale familieydelser efter sine egne regler.

  Du kan være berettiget til et supplement i det land, som udbetaler en pension til dine børns anden forælder.

ELLER

 • I modtager begge pensioner fra flere EU-lande.

  Hvis du er berettiget til en pension i det land, hvor dine børn bor, vil dette land betale dine familieydelser efter sine egne regler.

  Hvis du ikke er berettiget til en pension i det land, hvor dine børn bor, får du familieydelser fra det land, hvor du eller den anden forælder har været forsikret længst.

ELLER

 • Du modtager en pension fra ét EU-land, og dine børns anden forælder arbejder i et andet EU-land.

  Det land, som dine børns anden forælder arbejder i, vil så betale jeres familieydelser efter sine egne regler.

  Du kan også have krav på et supplement i det land, der betaler din pension.

Dine samlede familieydelser skal svare til de højest mulige ydelser.

Hvis du er fraskilt og din eks får ydelser, men ikke bruger dem til at forsørge børnene, kan du kontakte den myndighed, der tager sig af familieydelser i det land, børnene bor i, og bede om i stedet at få ydelserne udbetalt direkte til dig, da du faktisk er den, der forsørger familien.

Hvor skal jeg søge om familieydelser?

Du kan søge om familieydelser i ethvert land, hvor du eller dine børns anden forælder er berettiget til ydelser. Myndighederne i det land, du søger i, behandler ansøgningen sammen med alle de lande, der har med din sag at gøre.

Hvis du søger om ydelser rettidigt i ét land, har du dermed søgt rettidigt i alle andre EU-lande, hvor du har ret til familieydelser. De kan ikke afvise at give dig ydelser, du har krav på, fordi det land, hvor du først søgte, først for sent sendte dine papirer videre til myndighederne i et andet land.

Tjek hos de nationale myndigheder, hvilke frister der gælder for familieydelser. Hvis du overskrider fristen, kan du miste din ret.

De nationale myndigheder skal samarbejde og udveksle alle de oplysninger, der er nødvendige for at behandle din ansøgning. For at undgå sprogproblemer bruger de nationale myndigheder standarddokumenter (tidligere E-formularer), når de udveksler oplysninger.

&nbps;

Familieydelser er meget forskellige i Europa

EU-landene kan frit indføre deres egne regler for rettigheder og sundhedsydelser. Alle EU-lande tilbyder visse familieydelser, men beløbene og vilkårene er meget forskellige. Nogle lande bruger regelmæssige udbetalinger, mens din familiesituation i andre lande måske giver dig skattefradrag frem for ydelser.

For at undgå potentielt alvorlige misforståelser, der kunne få væsentlige følger for din samlede indtægt, skal du sætte dig ind i socialsikringssystemet i dit værtsland.

Her kan du finde specifikke oplysninger om familieydelser i det land, som er ansvarligt for at udbetale dem til dig:

Vælg:

Europæiske beskæftigelsesrådgivere kan normalt også give grundlæggende oplysninger om de familieydelser, du har ret til i dit nye land.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Footnote

I dette tilfælde de 28 EU-lande plus Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz

Retour au texte en cours.