Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 15/05/2017

Bezdarbnieka pabalstu pārsūtīšana

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

 • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsEnglish
 • ES publikācijas par "Brexit"English
 • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"English

Principā jums jādzīvo valstī, kura jums maksā bezdarbnieka pabalstu. Tomēr ar zināmiem noteikumiem varat doties uz citu ES dalībvalsti, lai tur meklētu darbu, tajā pašā laikā turpinot saņemt bezdarbnieka pabalstu no valsts, kurā pazaudējāt darbu.

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Varat turpināt saņemt savu bezdarbnieka pabalstu no valsts, kurā bijāt nodarbināts pēdējo reizi, laikperiodā, kas ilgst no 3 mēnešiem līdz maksimums 6 mēnešiem, atkarībā no struktūras, kura izmaksā pabalstus.

Tālab jums jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • jums ir jābūt pilnīgi bez darba (nevis daļēji vai laiku pa laikam);
 • jums ir jābūt tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu valstī, kurā pazaudējāt darbu.

Jums pirms došanās projām:

 • vismaz četras nedēļas (ir iespējami arī izņēmumi) jābūt reģistrētam kā bezdarbniekam tās valsts nodarbinātības dienestos, kurā pazaudējāt darbu;
 • valsts nodarbinātības dienestā ir jāpiesakās U2 veidlapai (iepriekš E303 veidlapa), kura jums ļauj eksportēt jūsu bezdarbnieka pabalstu.

Šī atļauja ir derīga tikai vienai valstij: ja vēlaties savu bezdarbnieka pabalstu eksportēt uz kādu citu valsti, jums jālūdz jauna U2 veidlapa. Jautājiet jūsu nodarbinātības dienestam, vai jums jādodas mājup, lai varētu lūgt šo jauno atļauju, vai arī jūs to varat izdarīt, atrodoties ārzemēs.

Kad būsiet ieradies jūs uzņemošajā valstī, jums:

 • jāreģistrējas kā darba meklētājam uzņemošās valsts nodarbinātības dienestā 7 dienu laikā no dienas, kad pārstājāt būt pieejams tās valsts nodarbinātības dienestiem, kuru atstājāt;
 • reģistrējoties jāiesniedz sava U2 veidlapa (iepriekš E 303 veidlapa);
 • jāpiekrīt varbūtējām pārbaudēm, ko jūs uzņemošajā valstī veic attiecībā uz bezdarbnieka pabalsta saņēmējiem tā, it kā jūs saņemtu bezdarbnieka pabalstu no šīs valsts.

Noskaidrojiet savas kā darba meklētāja tiesības un pienākumus jūsu jaunajā valstī. Tie, iespējams, ir pavisam citādāki nekā valstī, kurā palikāt bez darba.

Jūs tad saņemsiet to pašu summu, kas tiks tieši ieskaitīta jūsu bankas kontā tajā valstī, kur pazaudējāt darbu.

Lai saglabātu savas tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem, noteikti atgriezieties pabalstu maksājošajā valstī ne vēlāk kā dienā, kad šīs tiesības izbeidzas.

Ja esat no Horvātijas, daži noteikumi var pagaidām ierobežot jūsu tiesības strādāt atsevišķās ES dalībvalstīs.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Ja vēlaties ārzemēs palikt ilgāk par 3 mēnešiem, jums tās valsts nodarbinātības dienestam, kurā pazaudējāt darbu, jālūdz uzturēšanās termiņa pagarinājums. Atļauja var tikt pagarināta no 3 līdz 6 mēnešiem.

Tomēr atsevišķas valstis nepieļauj šos termiņa pagarinājumus. Jums ir jāprasa jūsu izcelsmes valsts nodarbinātības dienestam, vai pagarinājums var tikt piešķirts un ar kādiem nosacījumiem.

Lielākā daļa no valstīm, kuras piešķir pagarinājumus, novērtē pieprasījumus pēc skaidriem kritērijiem. Tās, piemēram, var no jums prasīt:

 • lai sniedzat pierādījumus darbībām, ko veicāt pirmajos trijos mēnešos, lai atrastu darbu.
 • lai apliecināt, ka jums ir lielākas izredzes atrast darbu, ja pagarināt savu uzturēšanos;
 • lai sniedzat informāciju par iespējām dabūt darbu jūs uzņemošās valsts darba tirgū.

Šo pagarinājumu lūdziet pēc iespējas ātrāk. Jums ir jāiesniedz savs pieteikums, pirms ir pagājis sākotnējais 3 mēnešu periods.

Pret visiem vienāda attieksme

Kad meklējat darbu ārzemēs, jums ir tādas pašas tiesības kā jūs uzņemošās valsts pilsoņiem šādās jomās:

 • darba pieejamība;
 • nodarbinātības dienestu palīdzība;
 • finansiāls atbalsts, lai jums palīdzētu atrast darbu.

Jūs uzņemošā valsts, iespējams, nogaidīs, līdz būsiet izveidojis patiesu saikni ar vietējo darba tirgu, un tikai tad piešķirs noteikta veida finansiālo palīdzību, tādu kā pazeminātas likmes aizdevumi bezdarbniekiem, kuri vēlas izveidot savu uzņēmumu. Uzturēšanās attiecīgajā valstī un pietiekami ilgs darba meklējumu periods var tikt uzskatīts par reālu saikni ar vietējo darba tirgu.

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.