Pēdējā pārbaude: 24/01/2019

Bezdarbnieka pabalstu pārsūtīšana

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Principā jums jādzīvo valstī, kura jums maksā bezdarbnieka pabalstu. Tomēr ar zināmiem noteikumiem varat doties uz citu ES dalībvalsti, lai tur meklētu darbu, tajā pašā laikā turpinot saņemt bezdarbnieka pabalstu no valsts, kurā pazaudējāt darbu.

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Varat turpināt saņemt savu bezdarbnieka pabalstu no valsts, kurā bijāt nodarbināts pēdējo reizi, laikperiodā, kas ilgst no 3 mēnešiem līdz maksimums 6 mēnešiem, atkarībā no struktūras, kura izmaksā pabalstus.

Tālab jums jāatbilst šādiem nosacījumiem:

Jums pirms došanās projām:

Šī atļauja ir derīga tikai vienai valstij: ja vēlaties savu bezdarbnieka pabalstu eksportēt uz kādu citu valsti, jums jālūdz jauna U2 veidlapa. Jautājiet jūsu nodarbinātības dienestam, vai jums jādodas mājup, lai varētu lūgt šo jauno atļauju, vai arī jūs to varat izdarīt, atrodoties ārzemēs.

Kad būsiet ieradies jūs uzņemošajā valstī, jums:

Noskaidrojiet savas kā darba meklētāja tiesības un pienākumus jūsu jaunajā valstī. Tie, iespējams, ir pavisam citādāki nekā valstī, kurā palikāt bez darba.

Jūs tad saņemsiet to pašu summu, kas tiks tieši ieskaitīta jūsu bankas kontā tajā valstī, kur pazaudējāt darbu.

Lai saglabātu savas tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem, noteikti atgriezieties pabalstu maksājošajā valstī ne vēlāk kā dienā, kad šīs tiesības izbeidzas.

Ja esat no Horvātijas, daži noteikumi var pagaidām ierobežot jūsu tiesības strādāt atsevišķās ES dalībvalstīs.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Ja vēlaties ārzemēs palikt ilgāk par 3 mēnešiem, jums tās valsts nodarbinātības dienestam, kurā pazaudējāt darbu, jālūdz uzturēšanās termiņa pagarinājums. Atļauja var tikt pagarināta no 3 līdz 6 mēnešiem.

Tomēr atsevišķas valstis nepieļauj šos termiņa pagarinājumus. Jums ir jāprasa jūsu izcelsmes valsts nodarbinātības dienestam, vai pagarinājums var tikt piešķirts un ar kādiem nosacījumiem.

Lielākā daļa no valstīm, kuras piešķir pagarinājumus, novērtē pieprasījumus pēc skaidriem kritērijiem. Tās, piemēram, var no jums prasīt:

Šo pagarinājumu lūdziet pēc iespējas ātrāk. Jums ir jāiesniedz savs pieteikums, pirms ir pagājis sākotnējais 3 mēnešu periods.

Pret visiem vienāda attieksme

Kad meklējat darbu ārzemēs, jums ir tādas pašas tiesības kā jūs uzņemošās valsts pilsoņiem šādās jomās:

Jūs uzņemošā valsts, iespējams, nogaidīs, līdz būsiet izveidojis patiesu saikni ar vietējo darba tirgu, un tikai tad piešķirs noteikta veida finansiālo palīdzību, tādu kā pazeminātas likmes aizdevumi bezdarbniekiem, kuri vēlas izveidot savu uzņēmumu. Uzturēšanās attiecīgajā valstī un pietiekami ilgs darba meklējumu periods var tikt uzskatīts par reālu saikni ar vietējo darba tirgu.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: