Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 25/04/2017

Često postavljana pitanja - Putne isprave za članove obitelji koji nisu državljani države članice EU-a

 • Šveđanka sam. Moj je muž iz Perua i potrebna mu je ulazna viza kako bi putovao u države članice EU-a. Želimo putovati u Slovačku. Mora li platiti vizu?

  Ne mora. Članovi obitelji državljana država članica EU-a mogu besplatno dobiti ulaznu vizu.

 • Državljanka sam treće zemlje i živim u Rumunjskoj sa suprugom Latvijcem.  Koji su mi dokumenti potrebni za putovanje u Portugal?

  Ako imate dozvolu boravka izdanu u Rumunjskoj u skladu sa zakonom EU-a i namjeravate putovati u Portugal sa suprugom ili mu se želite pridružiti, ili s bilo kojim drugim članom obitelji koji je državljanin države članice EU-a, možete ući u Portugal po predočenju svoje putovnice i dozvole boravka.

  Međutim, ako sami putujete u Portugal i ne namjeravate se tamo pridružiti članovima obitelji koji su državljani država članica EU-a, trebat ćete vizu čak i ako imate valjanu dozvolu boravka.

 • Državljanka sam treće zemlje i udana sam za državljanina Irske s kojim živim u Irskoj.  Posjedujem irsku dozvolu boravka.   Namjeravamo putovati u Francusku krajem godine.  Je li mi potrebna viza kako bih ušla u Francusku ili se mogu koristiti svojom irskom dozvolom boravka?

  Za ulazak u Francusku bit će vam potrebna viza.  Vaša je dozvola boravka izdana prema irskim propisima, a ne prema propisima EU-a s obzirom na to da ste udani za državljanina Irske i živite u Irskoj (tj. ne ostvarujete prava iz Ugovora o EU-u).  No, s obzirom na to da u Francusku putujete sa suprugom, viza bi vam se trebala izdati brzo i besplatno.

 • Državljanka sam treće zemlje i udana sam za državljanina Grčke s kojim živim u Italiji.  Nedavno sam promaknuta te ću zbog novih poslovnih dužnosti putovati u Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku.  Mogu li s pomoću svoje talijanske dozvole boravka ući u druge države članice EU-a ili će mi biti potrebna i viza?

  Budući da ćete putovati izvan schengenskog prostora i nećete biti u pratnji člana obitelji koji je državljanin države članice EU-a niti ćete mu se pridružiti, dozvola boravka neće biti dovoljna.  Za ulazak u te države trebat će vam valjana viza.  Ovisno o broju vaših putovanja u te države, možete se prijaviti za vizu za više ulazaka u svaku državu.

 • Državljanin sam treće zemlje, a moje je dijete državljanin Irske.  Živimo u Irskoj, no planiramo zajedničko kratkotrajno putovanje u Ujedinjenu Kraljevinu.  Hoću li morati platiti vizu za ulazak u Ujedinjenu Kraljevinu?

  Nećete. Ako putujete sa svojim djetetom koje je državljanin Irske ili mu se želite pridružiti u Ujedinjenoj Kraljevini, vlasti Ujedinjene Kraljevine ne bi vam trebale naplatiti izdavanje vize te bi ono trebalo biti brzo i besplatno.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje