Poslední kontrola: 08/04/2020

Rovné zacházení a volný pohyb

Týká se vás brexit?

Zahraniční pracovníci ze zemí EU: rovné zacházení a žádné pracovní povolení

Jako zaměstnavatel máte právo přijmout zaměstnance z jakékoli země EU. K uchazečům o zaměstnání z jiných zemí EU musíte přistupovat stejně jako k uchazečům z vaší země. V průběhu přijímacího řízení nemůžete uplatňovat diskriminační kritéria, např. požadovat určitou státní příslušnost. Státním příslušníkům jiných zemí EU musíte také poskytnout stejné pracovní podmínky (plat, placená dovolená apod.) jako poskytujete pracovníkům z vaší země. Uchazeči o práci z jiné země EU nepotřebují na území EU pracovní povolení.

Rakousko může stále po občanech Chorvatska požadovat pracovní povolení. To potřebují i někteří občané Unie, kteří chtějí pracovat v Chorvatsku v zaměstnaneckém poměru. Další informace o pracovních povoleních v EU

Uchazeče o práci z jiné země EU můžete požádat, aby prokázali své jazykové znalosti potřebné k výkonu zaměstnání. Úroveň těchto znalostí však musí být úměrná tomu, co budou pro dané pracovní místo potřebovat.

Zákon rovněž zakazuje diskriminaci z důvodu:

Nábor zaměstnanců ze zemí EU vám může usnadnit EURES - Evropský portál pracovní mobility.

Pokud se vaše firma nachází v příhraniční oblasti, může vám EURES rovněž poradit, jak administrativně postupovat v případě, že chcete zaměstnat pracovníky, kteří budou do práce dojíždět ze sousední země.

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pravidla EU platná pro váš podnik / Na koho se obrátit v případě sporu s veřejnoprávním orgánem

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: