Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 31/08/2017

Pohřebné

Některé země v případě úmrtní vyplácejí blízkým pozůstalým (vdově, vdovci, registrovanému partnerovi, dětem či jiným příbuzným) pohřebné. Nárok na pohřebné závisí na tom:

  • ve kterém systému sociálního zabezpečení byl zesnulý pojištěn a zda tato země pohřebné poskytuje
  • za jakých podmínek je pohřebné v dané zemi vypláceno a zda jsou tyto podmínky splněny.

Kde o pohřebné žádat?

Příbuzní zesnulého by o vyplacení pohřebného měli vždy zažádat ten orgán sociálního zabezpečení, u kterého byl zesnulý v zemi pobytu zaregistrován.

Která země bude platit?

Jako vodítko vám poslouží toto:

  • Jestliže zesnulý pobíral důchod pouze v jedné zemi EU, vyplatí případné pohřebné tato země.
  • V případě, že zesnulý pobíral důchod z několika zemí EU, uhradí pohřebné země, ve které žil (pokud tam také pobíral důchod), nebo země, kde byl pojištěn nejdéle.

V obou případech by však žádost měla být předána tomu orgánu sociálního zabezpečení, u kterého byl zesnulý v zemi pobytu zaregistrován.

Ukázkový příběh

Zjistěte, která země vám vyplatí pohřebné

Els a Jan z Nizozemska se po odchodu do důchodu odstěhovali do Itálie. Poté, co Jan zemřel, řekli Els, že může požádat o pohřebné z Nizozemska. Ona však nevěděla, kde má žádost podat.

Obrátila se proto na evropského poradce pro oblast zaměstnání. Zjistila, že žádost musí podat u orgánu zdravotní pojištění, u kterého byl její manžel v Itálii zaregistrován. Tento úřad pak žádost postoupil nizozemským orgánům.

Další informace o vyplácení pohřebného v příslušných zemích:

Zvolit zemi:

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství